Strefa Kandydata - Organizacja opieki nad osobą starszą

NOWY KIERUNEK

Rekrutacja w 4 krokach

Uzyskaj najlepszy, możliwy wynik maturalny
Wejdź na stronę 
https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/index.php?id=20170504095934&id_kierunku=230&typ=1 (studia stacjonarne) lub https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/index.php?id=20170504095934&id_kierunku=231&typ=6 (studia niestacjonarna) i zapisz się na wybrany kierunek
Złóż wymagane dokumenty
Ciesz się wymarzonymi studiami

Specjalności:

 

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie I stopnia prowadzone przez 3 wydziały Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
Wydział Teologiczny, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ

 • Dlaczego warto studiować ten kierunek?
 • studia z przyszłością – starzenie się społeczeństw i związany z tym wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad osobami starszymi
 • perspektywa stworzenia własnego stanowiska pracy oraz generowania nowych miejsc zatrudnienia
 • zdobycie kompetencji animatora czasu wolnego osoby starszej
 • pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej osoby starszej
 • nabycie umiejętności korzystania z wachlarza metod i strategii stosowanych w systemie wspomagania, wspierania i pomocy osobom starszym
 • uzyskanie wartościowej wiedzy z zakresu psychologii oraz medycznych aspektów opieki nad osobą starszą, przydatnej także w opiece nad bliskimi
 • możliwość zmienienia społecznego postrzegania starości – od pasywności do aktywności seniorów
 • możliwość aktywnego wspomagania właściwych relacji międzypokoleniowych
 • możliwość studiowania w formule  30+ (dla osób czynnych zawodowo powyżej 30 roku życia)
 • pewna praca w Polsce i za granicą – instytucje i placówki opiekuńcze, służba zdrowia, domy pomocy społecznej, placówki kulturalno-oświatowe, kluby seniora, ośrodki opieki paliatywnej


Co po studiach?

 • uzyskanie kwalifikacji kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobą starszą
 • możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich  II stopnia
 • aktywny wkład w podnoszenie jakości usług opiekuńczych i zdrowotnych świadczonych ludziom w podeszłym wieku
 • studiowanie w obszarze opieki nad osobą starszą wpisuje się w cele „Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020”

 

 

 

 

 

 


 

Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

 • Tel: +48 (56) 611-49-90
 • Tel: +48 (56) 611-49-94
 • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)