Strefa Kandydata - studia Doktoranckie

Rekrutacja w 4 krokach

Uzyskaj najlepszy, możliwy wynik maturalny
Zarejestruj się na stronie www.portal.umk.pl i utwórz konto osobiste
Złóż wymagane dokumenty
Ciesz się wymarzonymi studiami

Studia doktoranckie w zakresie Teologii

Specjalność:

  • Teologia biblijna
  • Teologia systematyczna
  • Teologia moralna
  • Teologia praktyczna

 

Dlaczego warto studiować? Co po studiach?

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. Mają one formę studiów stacjonarnych. Trwają cztery lata (8 semestrów). Są podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich ad licentiam (2 lata, 4 semestry) pozwala uzyskać licencjat kanoniczny (licentia in sacra teologia), stanowiący – zgodnie z konstytucją apostolską Sapientia christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 §2 – wymóg do stopnia naukowego doktora nauk teologicznych.

Studia doktoranckie z zakresu teologii służą pogłębionemu poznaniu bogatego dziedzictwa religijno-kulturowego chrześcijaństwa ze szczególnym uwzględnieniem teologii katolickiej i nauczania doktrynalno-społecznego Kościoła katolickiego. Podczas studiów doktoranci poznają Pismo Święte w oparciu o najnowsze wyniki badań i odkryć naukowych, zgłębiają dogmatyczno-moralne nauczanie Kościoła, relacje zachodzące między wiarą religijną a poznaniem naukowym, związek wiary katolickiej z życiem społecznym i gospodarczym. W ramach studiów doktoranckich prowadzone są cztery sekcje: teologii biblijnej, teologii systematycznej, teologii moralnej oraz teologii praktycznej. Doktorant zdobywa wiedzę teologiczną w zakresie interesującej go sekcji teologicznej.

Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

  • Tel: +48 (56) 611-49-90
  • Tel: +48 (56) 611-49-94
  • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)