Strefa Kandydata - studia Podyplomowe

Specjalności:

 • W zakresie bioetyki
 • W zakresie teologii – studia realizowane w Toruniu
 • W zakresie teologii – studia realizowane w Pelplinie
   

Bioetyka - Studia podyplomowe

Kwestie etyczne dotyczące życia ludzkiego, jego początków, trwania i kresu, są niezmiennie przedmiotem gorących dyskusji i sporów. Obok problemów znanych od dawna, takich jak aborcja czy samobójstwo, pojawiają się nowe, związane z odkryciami naukowymi w dziedzinie biologii i medycyny. Budzą one uzasadnione nadzieje na pokonanie chorób dotąd nieuleczalnych, a jednocześnie rodzą pytania i wątpliwości natury moralnej. Domagają się osądu indywidualnego sumienia, ale potrzebują także uregulowań prawnych. Poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań ma znaczenie nie tylko dla poszczególnych osób, ale także dla kształtu życia społecznego teraz i w przyszłości. Stąd potrzeba pogłębionej refleksji, która od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, przybrała postać dynamicznie rozwijającej się bioetyki.


Adresaci studiów
Podyplomowe studia w zakresie bioetyki organizowane na Wydziale Teologicznym UMK są propozycją dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy etycznej na temat złożonych, żywo dyskutowanych kwestii dotyczących życia ludzkiego – jego początku, trwania i kresu, w szczególności do osób, które z racji wykonywanego zawodu stają wobec problemów i dylematów natury bioetycznej (w ubiegłych latach uczestnikami studiów byli m.in. lekarze, pielęgniarki, nauczyciele i duchowni).

 

Zakres wiedzy
Studia obejmują wiedzę z dziedziny nauk medycznych, humanistycznych i prawnych. Obok fundamentalnych kwestii antropologicznych, skupionych wokół kategorii godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw, omawiane są zasady etyczne służące rozwiązywaniu kwestii szczegółowych. Są wśród nich zagadnienia dotyczące:
• początków życia ludzkiego (m.in. fizjologia ludzkiej prokreacji, genetyka, diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, techniki wspomaganej reprodukcji, antykoncepcja, aborcja, eugenika);
• jego trwania (m.in. dawstwo i przeszczepianie narządów, eksperyment medyczny);
• i kresu (m.in. choroba terminalna, psychologia cierpienia, medycyna i opieka paliatywna oraz hospicyjna; kontrowersje wokół kryteriów weryfikacji śmierci, teologia cierpienia i śmierci).


Szczegółowy program studiów

Realizacja programu

Nasi wykładowcy to specjaliści, którzy reprezentują prestiżowe ośrodki naukowe, m.in.:

• Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
• Gdański Uniwersytet Medyczny
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
• Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
• Uniwersytet Wrocławski


Zajęcia

• Studia trwają dwa semestry

• zajęcia odbywają się w soboty
• dwa razy w miesiącu (z wyjątkiem kwietnia –  trzy razy)
• w godzinach od 9.00 do 17.15 (przerwa: 13.15-14.00)
• w siedzibie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37.

 

Rozpoczęcie studiów: 18 listopada 2017.


Terminarz zajęć:

• Semestr zimowy:

18.11; 25.11; 9.12; 16.12.2017, 

13.01; 27.01; 10.02; 24.02.2018

• Semestr letni:

10.03; 24.03; 14.04; 21.04; 28.04; 

12.05; 26.05; 9.06; 23.06.2018

 

 

Opłata za studia

2017/2018 wynosi 1300 zł (I semestr) i 1200 zł (II semestr).

 

Zapisy
Wymagane dokumenty:
• podanie/kwestionariusz osobowy PODANIE (KWESTIONARIUSZ)
• 1 fotografia
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)
• kserokopia dowodu osobistego

Dokumenty można składać w Dziekanacie WT UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00 osobiście,
przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską.

 

Termin składania dokumentów: do 3 listopada 2017 roku.


Kontakt

• Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
• Telefon: 56 611 49 90; 56 611 49 94
• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Teologia - Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe w zakresie teologii obejmują dwa etapy kształcenia. Pierwsza część studiów podyplomowych (cykl ad licentiam) trwa 4 semestry, druga część (cykl ad lauream) – 2 semestry.

Studia prowadzone są w 4 specjalnościach:

 • teologia biblijna,
 • teologia fundamentalna i dogmatyczna,
 • teologia moralna i duchowości,
 • teologia pastoralna (teologia praktyczna, katechetyka, liturgika, homiletyka, prawo kanoniczne).


Zajęcia odbywają się w czwartki, 10 razy w semestrze plus konferencja (sympozjum).

Zajęcia są płatne. Opłata za studia realizowane w Toruniu wynosi 1200 zł za I semestr i 1100 zł za II semestr (kurs ad licentiam i ad lauream). Opłata za studia realizowane w Pelplinie - kurs ad licentiam (8 semestrów) 600 zł za I semestr i 550 zł za II semestr, kurs ad lauream - opłata taka sama, jak w Toruniu, czyli 1200 zł za I semestr i 1100 zł za II semestr.

Słuchaczem Studiów może zostać osoba, która posiada tytuł magistra teologii (cykl I) lub licencjata teologii (cykl II).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK,
 • kwestionariusz osobowy (kwestionariusz),
 • odpis dyplomu magisterskiego z teologii (na cykl pierwszy ad licentiam),
 • odpis dyplomu licencjackiego z teologii (na cykl drugi ad lauream),
 • jedno zdjęcie,
 • ksero dowodu osobistego,
 • w odniesieniu do osób duchownych – zgodę kompetentnej władzy kościelnej (biskupa, przełożonego zakonnego).


Dokumenty składamy Dziekanacie WT UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00 (tel. 56 611 49 94).

Termin: 15 września 2017 roku.

Absolwent pierwszego cyklu studiów (ad licentiam) może uzyskać tytuł licencjata teologii oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Słuchacze, którzy osiągną średnią powyżej 4,0 mogą kontynuować studia na kursie ad lauream, który według Konstytucji apostolskiej Sapientia Christiana jest koniecznym warunkiem do przedłożenia dysertacji doktorskiej z teologii.

Miejsce:
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń,
ul. Gagarina 37
Telefon: (056) 611 4994; 611 4990
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do pobrania:

Podanie do Dziekana - ad licentiam / ad lauream
Kwestionariusz osobowy - formularz

NABÓR TORUŃ
NABÓR PELPLIN

 

 

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie


I. Informacje ogólne:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających
już uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, którzy ukończyli studia magisterskie
na kierunku innym niż teologia z przygotowaniem pedagogicznym (zainteresowanych nauczaniem katechezy w szkole) oraz dla osób, które
są zainteresowane pogłębieniem wiedzy teologicznej.

Czas trwania: 4 semestry

Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 300 zł, semestr letni (II) 1 200 zł, semestr zimowy (III) 1 300 zł, semestr letni (IV) 1 200 zł.II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych: studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni

Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2017 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

 • Podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie
 • kserokopia dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole)

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r. (zajęcia odbywają się w soboty)III. Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4990; 611 4994
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

 • Tel: +48 (56) 611-49-90
 • Tel: +48 (56) 611-49-94
 • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)