Studia za granicą - Erasmus +

Studiuj za granicą - Erasmus +


Program wspiera finansowo instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów.Założeniem Programu Erasmus+ jest „Uczenie się przez całe życie”.Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną oraz poprawę sytuacji ludzi młodych na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.
W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej.


Erasmus dla każdego?


W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale  jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

    28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
    państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
    państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Wydział Teologiczny posiada zawarte umowy z następującymi Uniwersytetami:

Universität Wien - Wien - Austria
Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb) - Zagreb - Chorwacja
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Ceske Budejovice - Czechy Univerzita Karlova - Praha - Czechy
Tartu Ülikool (University of Tartu) - Tartu - Estonia
Universitat Abat Oliba CEU - Barcelona - Hiszpania
Universidad Eclesiástica San Dámaso - Madrid - Hiszpania
Universidad de Navarra - Pamplona - Hiszpania
Universidad Pontificia de Salamanca - Salamanca - Hiszpania
Tilburg University - Tilburg - Holandia
Trinity College Dublin - Dublin - Irlandia
University of Malta - Msida - Malta
Otto-Friedrich-Universität Bamberg - Bamberg - Niemcy
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt - Eichstatt-Ingolstadt - Niemcy
Georg-August-Universität Göttingen - Goettingen - Niemcy
Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Wuerzburg - Niemcy
Universidade Católica Portuguesa - Lisboa - Portugalia
Ovidius University of Constanta - Constanca - Rumunia
Univerzita Komenskeho v Bratislave - Bratislava - Słowacja
Katolícka univerzita v Ružomberku - Ruzomberok - Słowacja
Univerza v Ljubljani - Ljubljana - Słowenia

 

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

 

Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

  • Tel: +48 (56) 611-49-90
  • Tel: +48 (56) 611-49-94
  • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)