Doktoraty

Przewody doktorskie w toku:

Podajemy trwające na Wydziale Teologicznym przewody doktorskie. Zgodnie z nową Ustawą streszczenia i recenzje prac doktorskich winny być umieszczone na stronie internetowej Wydziału (wymóg nie dotyczy tzw. starej procedury). 

 

Ks. mgr lic. Michał WOLSZON
Temat: Kapłaństwo sakramentalne i kapłaństwo powszechne wiernych w ujęciu ks. Lucjana Baltera

Promotor: ks. prof. zw. dr hab. Czesław RYCHLICKI
Recenzenci: ks. prof. zw. dr hab. Jan PERSZON (UMK Toruń)
                      ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK SAC (UKSW Warszawa)
Dyskusja publiczna: 10 stycznia 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

 

Mgr lic. Andrzej KUBANOWSKI
Temat: Życie moralne chrześcijanina jako “conformitas Christi” w świetle komentarzy św. Tomasza z Akwinu do listów więziennych św. Pawła Apostoła. U źródeł współczesnej chrystianologii moralnej

Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław MRÓZ

Recenzenci: ks. bp prof. dr hab. Andrzej DZIUBA (UKSW Warszawa) (rec)

                        O. dr hab. Tomasz GAŁUSZKA OP (UP JPII Kraków) (rec)

Streszczenie (tutaj)

Dyskusja publiczna: 5 stycznia 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

 


Przewody doktorskie zakończone:


Ks. dr Piotr KWIATKOWSKI

Temat: Recepcja chrystologii Ojców Kościoła w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Promotor: ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI (WT UMK Toruń)

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Franciszek DRĄCZKOWSKI (KUL JP II Lublin)

                        o. dr hab. Mieczysław PACZKOWSKI, prof. UMK (UMK Toruń)

Dyskusja publiczna: 15 listopada 2017 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (ogłoszenieuchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 22 listopada 2017 roku. (uchwała Rady)

Ks. drowi Piotrowi Kwiatkowskiemu serdecznie gratulujemy!

 

 

Ks. dr Piotr PAWLAK
Temat: Świętość w świetle nauczania Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Promotor: ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI (UKSW Warszawa)

                        ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 21 maja 2017 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 31 maja 2017 roku. (uchwała Rady Wydziału)
Ks. drowi Piotrowi Pawlakowi serdecznie gratulujemy!

 

 

Ks. dr Adam SAMSEL MSF
Temat: Świętość życia chrześcijańskiego według według Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

 

Promotor: ks. dr hab. Adam SOBCZYK MSF

Recenzenci: ks. dr hab. Włodzimierz GAŁĄZKA, prof. UKSW (UKSW Warszawa)

                        ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 14 grudnia 2016 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (ogłoszenieuchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 21 grudnia 2016 roku. (uchwała Rady Wydziału)
Ks. drowi Adamowi Samselowi MSF serdecznie gratulujemy!

 

Ks. dr Andrzej PIERNIKARCZYK
Temat: Błogosławiona Maria Marta Wiecka jako wzór świętości osób pełniących dzieła miłosierdzia

Promotor: ks. dr hab. Zbigniew WANAT (WT UMK)

Recenzenci: ks. bp prof. zw. dr hab. Jerzy PAŃKOWSKI (ChAT Warszawa)

                        ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 23 listopada 2016 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (ogłoszenieuchwała

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 30 listopada 2016 roku. (uchwała Rady Wydziału)
Ks. drowi Andrzejowi Piernikarczykowi serdecznie gratulujemy!
 

  

Dr Marcin CHROSTOWSKI

     - temat: Księga Tobiasza jako świadectwo początków diaspory Izraelitów w Mezopotamii
     - promotor: ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa)
     - recenzenci - 
               ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK Toruń)
               prof. dr hab. Michał Wojciechowski (UW-M Olsztyn)
(ogłoszenie)
Dyskusja publiczna: 4 listopada 2015 roku o godz. 11.30 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 18 listopada 2015 roku. (uchwała Rady Wydziału)
Panu drowi Marcinowi Chrostowskiemu gratulujemy!

 

o. dr Jacek WASZKOWIAK OFM

     - temat: Siloe w tradycji biblijnej. Studium egzegetyczno-teologiczne
     - promotor: o. prof. dr hab. Ryszard Sikora OFM (UAM Poznań)
     - recenzenci - 
               ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK Toruń)
               ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz (UKSW Warszawa)
(ogłoszenie)
Dyskusja publiczna: 4 listopada 2015 roku o godz. 10.00 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 18 listopada 2015 roku. (uchwała Rady Wydziału)
Ojcu drowi Jackowi Waszkowiakowi OFM gratulujemy!


Pani dr Joanna SIDOROWICZ

     - temat: Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji 'Jezus Żyje' w latach 1996-2013
     - promotor: ks. dr hab. Wojciech Cichosz
     - recenzenci -
               ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek (Akakdemia Ignatianum w Krakowie)
               ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK Toruń)
(ogłoszenie)
Dyskusja publiczna: 25 marca 2015 roku o godz. 11.30 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 15 kwietnia 2015 roku. (uchwała Rady Wydziału)
Pani dr Joannie Sidorowicz gratulujemy!

 
Ks. dr Ireneusz SMAGLINSKI

     - temat: Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II do Polaków podczas pielgrzymek do Ojczyzny
     - promotor: ks. dr hab. Janusz Szulist
     - streszczenie (PL) (EN)
     - recenzje - 
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW Warszawa) (rec); 
ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US (US Szczecin) (rec)


(ogłoszenie)
Dyskusja publiczna: 8 kwietnia 2015 roku o godz. 11.00 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 15 kwietnia 2015 roku. (uchwała Rady Wydziału)
Ks. drowi Ireneuszowi Smaglinskiemu gratulujemy!


Pani dr Dorota WAWROWSKA

     - temat: Duchowy wymiar dziewictwa konsekrowanego w świetle pism św. Ambrożego, św. Hieronima i św. Augustyna
     - promotor: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński
     - recenzenci -
               ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK)
               ks. dr hab. Lech Król

Publiczna dyskusja odbyła się 4 marca 2015 roku o godz. 11.00.
Zatwierdzenie przez Radę Wydziału - 18 marca 2015 roku (uchwała).
(ogłoszenie)
Pani dr Dorocie Wawrowskiej gratulujemy!

 

Ks. dr Krzysztof GIERA

     - temat: Rewaloryzacja niedzieli po Soborze Watykańskim II w polskiej literaturze teologicznej
     - promotor: ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki 
     - streszczenie (PL) (EN)
     - recenzje - 
ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO Opole) (rec); 
ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM (UAM Poznań) (rec)

Publiczna dyskusja odbyła się 11 marca 2015 roku o godz. 11.00.
Zatwierdzenie przez Radę Wydziału - 18 marca 2015 roku (uchwała).
(ogłoszenie)
Ks. drowi Krzysztofowi Gierze gratulujemy!

 

Ks. mgr lic. Paweł HOPPE

     - temat: Kościół katolicki w Bydgoszczy w latach 1945-1989
     - promotor: ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski 
     - recenzenci - 
               ks. dr hab. Tomasz Moskal (KUL JP 2, Lublin)
               ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK Toruń)

Dyskusja publiczna: 7 stycznia 2015 roku o godz. 9.30 (dyskusja)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 14 stycznia 2015 roku.
Ks. drowi Pawłowi Hoppe gratulujemy!

 

Pani mgr lic. Katarzyna JACHIMKOWSKA 

     - temat: Życie religijne młodzieży Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Pucku na podstawie badań własnych
     - promotor: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński 
     - streszczenie (PL i EN)
     - recenzje - 
ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka, prof. UKSW (UKSW Warszawa) (rec
ks. dr hab. Jarosław Popławski, prof. KUL JPII (KUL JP II Lublin) (rec

Dyskusja publiczna: 7 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 (dyskusja)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 14 stycznia 2015 roku.
Pani dr Katarzynie Jachimkowskiej gratulujemy!Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

  • Tel: +48 (56) 611-49-90
  • Tel: +48 (56) 611-49-94
  • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)