Habilitacje

Wydział Teologiczny przyjął z Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego prowadzenie następujących habilitacji:


Postępowania trwające:


 

Postępowania zakończone:

 

Ks. dr hab. Joachim NOWAK

- tytuł pracy habilitacyjnej: „Das Todesverständnis in der Eschatologie von Ladislaus Boros, Karl Rahner und Gisbert Greshake. Eine dogmatisch-anthropologische Studie”, Wydawnictwo Blömeke, Herne 2016, ss. 204.

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (Wn)
- autoreferat (PL)(EN)
- Komisja Habilitacyjna (Kom)

- recenzje:
- ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) (rec)
- ks. dr hab. Bogdan Giemza (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) (rec)
- ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) (rec)

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 1 czerwca 2017 roku

Rada Wydziału nadała ks. drowi Joachimowi Nowakowi stopień doktora habilitowanego w dniu 20 czerwca 2017 roku (uchwała Rady)

Ks. drowi hab. Joachimowi NOWAKOWI gratulujemy!!!

 

Ks. dr hab. Franciszek JABŁOŃSKI

- tytuł pracy habilitacyjnej: „Misyjna świadomość Kościoła domowego. Studium misjologicznopastoralne”, Warszawa 2016, Wydawnictwo UKSW, Studia i Materiały Misjologiczne 40, ss. 578.

- autoreferat (PL)(EN)
Komisja Habilitacyjna
- recenzje
- ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (rec)
- ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) (rec)
- ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) (rec)

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 7 grudnia 2016 roku

Rada Wydziału nadała ks. drowi Franciszkowi Jabłońskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 21 grudnia 2016 roku (uchwała Rady)

Ks. drowi hab. Franciszkowi JABŁOŃSKIEMU gratulujemy!!!

 

 

Ks. dr hab. Dariusz Henryk PATER

 

- autoreferat (PL) (EN)
Komisja habilitacyjna
- recenzje

ks. dr hab. Leonard Fic – (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 18 maja 2016 roku

Rada Wydziału nadała ks. drowi Dariuszowi Paterowi stopień doktora habilitowanego w dniu 25 maja 2016 roku (uchwała Rady)

Ks. drowi hab. Dariuszowi PATEROWI gratulujemy!!!

 

 

Dr hab. Zofia Hanna KUŹNIEWSKA

- tytuł pracy habilitacyjnej: "Działalność charytatywna w archidiakonatach kruszwickim i włocławskim diecezji kujawskiej i pomorskiej”, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2015, ss. 461.
- autoreferat (PL) (EN)
Dr Zofia Kuźniewska - Komisja Habilitacyjna
- recenzje

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL JPII (KUL JP II Lublin) (rec)
ks. prof. zw. dr hab. Jan Przybyłowski (UKSW Warszawa) (rec)
ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK Toruń) (rec)

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 13 stycznia 2016 roku

Rada Wydziału nadała Pani dr Zofii Kuźniewskiej stopień doktora habilitowanego w dniu 20 stycznia 2016 roku (uchwała Rady)

Dr hab. Zofii Hannie KUŹNIEWSKIEJ gratulujemy!!!Ks. dr hab. Tomasz TUŁODZIECKI

- tytuł pracy habilitacyjnej: "Tożsamość Nowego Izraela w Księdze Zachariasza. Studium egzegetyczno-teologiczne Za 1-8”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 292.
- autoreferat (PL) (EN)
Ks. dr Tomasz Tułodziecki - Komisja Habilitacyjna
- recenzje
ks. prof. zw. dr hab. Mariusz Rosik (PWT Wrocław) (rec)
ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK Toruń) (rec)
ks. dr hab. Paweł Podeszwa, prof. UAM (UAM Poznań) (rec)

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 13 stycznia 2016 roku

Rada Wydziału nadała ks. drowi Tomaszowi Tułodzieckiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 20 stycznia 2016 roku (uchwała Rady)

Ks. drowi hab. Tomaszowi TUŁODZIECKIEMU gratulujemy!!!

 

 Ks. dr hab. Wiesław KRAIŃSKI
- tytuł pracy habilitacyjnej: "Prawo Trybunałów Katolickich do rozstrzygania nieważności małżeństw niekatolików art. 2-4 'Dignitas Connubii', Wydawnictwo "Bernardinum", Pelplin 2013, ss. 429.
- autoreferat (PL) (EN)
- recenzje
ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Wenz (PWT Wrocław) (rec)
ks. prof. zw. dr hab. Czesław Rychlicki (rec)
ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL JP2 (KUL JP2 Lublin) (rec)

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 5 marca 2015 roku.

Rada Wydziału nadała ks. drowi Wiesławowi Kraińskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 18 marca 2015 roku (uchwała Rady)

Ks. drowi hab. Wiesławowi KRAIŃSKIEMU gratulujemy!!!

 

Ks. dr hab. Krzysztof GRACZYK
- tytuł pracy habilitacyjnej: "Wpływ schorzeń neurologicznych na zdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich", Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2014, ss. 326.
- autoreferat (PL) (EN)
- recenzje
ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Wenz (PWT Wrocław) (rec)
ks. prof. zw. dr hab. Czesław Rychlicki (rec)
ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW (UKSW Warszawa) (rec)

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 5 marca 2015 roku

Rada Wydziału nadała ks. drowi Wiesławowi Kraińskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 18 marca 2015 roku (uchwała Rady)

Ks. drowi hab. Krzysztofowi GRACZYKOWI gratulujemy!!!

Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

  • Tel: +48 (56) 611-49-90
  • Tel: +48 (56) 611-49-94
  • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)