Katedra Biblistyki

Kierownik:


ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI

 

Profesorowie:
ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI - (CV, dorobek naukowy)
ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski - (CV, dorobek naukowy)

 

ks. prof. dr hab. Wojciech PIKOR - (CV, dorobek naukowy)

Adiunkci:


ks. dr hab. Dariusz IWAŃSKI - (CV, dorobek naukowy)ks. dr hab. Tomasz TUŁODZIECKI - (CV, dorobek naukowy)

Katedra Biblistyki na Wydziale Teologicznym UMK prowadzi badania ciągłe nad wszystkimi księgami Pisma Świętego ze szczególnym uwzględnieniem treści teologicznej, charakterystycznej dla każdej księgi natchnionej. Celem tych badań jest właściwe egzegetyczne zrozumienie słowa Bożego oraz znajomość jego treści. Badania te zwracają szczególną uwagę na problemy występujące w innych dyscyplinach teologicznych, a zwłaszcza w łączności z teologią dogmatyczną i moralną. Celem tych badań jest wykazanie jedności objawienia Starego i Nowego Testamentu wykorzystując metodę opracowania tematu biblijnego.

Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

  • Tel: +48 (56) 611-49-90
  • Tel: +48 (56) 611-49-94
  • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)