Katedra Historii Kościoła I Patrologii

Kierownik:

ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI (CV, dorobek naukowy)

Profesorowie:
ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI


o. dr hab. Mieczysław PACZKOWSKI, prof. UMK (CV, dorobek naukowy)


Asystent:

Ks. dr Michał SADOWSKI

 

W oparciu o źródła historyczne w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teologicznym UMK prowadzone są badania naukowe dotyczące powstania i rozwoju Kościoła jako Ludu Bożego, rozszerzającego się w przestrzeni i czasie. W programie badań uwzględnia się rozwój chrześcijaństwa w okresie Imperium Rzymskim (pogańskim i chrześcijańskim) oraz w kręgu kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiej Wspólnoty Narodów Europy. Badania obejmują dzieje Kościoła w Polsce, szczególnie na Pomorzu i Kujawach. Uwzględniane są dzieje chrześcijańskich wyznań niekatolickich. Odnosi się do większych Kościołów i wspólnot protestanckich oraz do Kościołów wschodnich ze szczególnym położeniem akcentu na dzieje kościołów prawosławnych wśród narodów słowiańskich. Badania podejmują postawę Kościoła wobec kultury i duchowości zsekularyzowanej oraz areligijnych i antyreligijnych prądów umysłowych. Katedra prowadzi badania w obszarze dziejów diecezji toruńskiej, pelplińskiej i włocławskiej.

W ramach patrologii prowadzone są badania nad teologiczną spuścizną Ojców Kościoła. W oparciu o studium tekstów patrystycznych prowadzi się prace związane z formami przekazywania wiary i formacji w czasach Ojców Kościoła oraz ich współczesnych aplikacji.

Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

  • Tel: +48 (56) 611-49-90
  • Tel: +48 (56) 611-49-94
  • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)