Katedra Teologii Fundamentalnej I Dogmatycznej

Kierownik:


ks. prof. zw. dr hab. Jan PERSZON

Profesorowie:
ks. prof. zw. dr hab. Jan PERSZON (CV, dorobek naukowy)ks. dr hab. Krzysztof KRZEMIŃSKI, prof. UMK (CVdorobek naukowy)ks. dr hab. Piotr ROSZAK, prof. UMK (CVdorobek naukowy)


Asystent:

Ks. dr Sławomir KUNKA

 

Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UMK prowadzi badania nad rozumowym uzasadnieniem Boskiego pochodzenia chrześcijaństwa odnosząc się do faktu Jezusa Chrystusa i Objawienia Bożego. Program badań uwzględnia analizę Boskiego pochodzenia Kościoła. Badania prowadzone w zakresie religiologii uwzględniają prawidłowość struktury zjawiska religijnego wyjaśniając jednocześnie różnice pomiędzy poszczególnymi religiami. Podejmowane są badania dotyczące świadomości religijnej polskiego społeczeństwa. Szczególnym projektem jest teologia pielgrzymowania Camino de Santiago, ze szczególnym studium Camino Polaco. W ramach teologii dogmatycznej podejmowana jest pogłębione studium nad misterium objawienia Bożego przy uwzględnieniu nexus misteriorum – wzajemnych związków badanych prawd objawionych z historycznym rozwojem dogmatów i nauczaniem magisterialnym Kościoła. Badania mają na celu ukazanie wartości egzystencjalnych dogmatu z podkreśleniem jego duchowego i pastoralno-kerygmatycznego charakteru. Szczególny nacisk położony jest na aspekt ekumeniczny podejmowanych badań oraz na historię ruchu ekumenicznego, zwłaszcza w kontekście lokalnym.

Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

  • Tel: +48 (56) 611-49-90
  • Tel: +48 (56) 611-49-94
  • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)