Katedra Teologii Praktycznej

Kierownik:


Ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki (CV, dorobek naukowy)

Profesorowie:
Ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki


ks. dr hab. Daniel BRZEZIŃSKI, prof. UMK (CVdorobek naukowy)


ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK (CVdorobek naukowy)

Adiunkci:


dr hab. Beata BILICKA (CV, dorobek naukowy)ks. dr hab. Tadeusz LEWANDOWSKI (CV, dorobek naukowy)

ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS (CV, dorobek naukowy)ks. dr Sławomir TYKARSKI (CVdorobek naukowy)

Badania Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym UMK obejmują teologię pastoralną, katechetykę, liturgikę, homiletykę oraz teologię małżeństwa i rodziny. Realizowane są badania nad współczesnymi nurtami pastoralnej działalności Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i znaczenia wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Podejmowane są projekty z zakresu zasad odnowy liturgicznej w Kościele, akomodacji i właściwego odczytania treści paschalnego misterium Chrystusa ze szczególnym naciskiem na wychowanie liturgiczne zgodnie z zasadami podanymi w instrukcjach wydanych przez Kongregację Wychowania Katolickiego. Przedmiotem badań są współczesne nurty katechetyczne oraz próby realizacji nowej ewangelizacji w ramach nauczycielskiej misji Kościoła (katechetyka, homiletyka). Podejmowane są projekty poświęcone współczesnym teoriom i praktykom proklamacji Ewangelii z uwzględnieniem aspektów mariologicznych.

Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

  • Tel: +48 (56) 611-49-90
  • Tel: +48 (56) 611-49-94
  • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)