Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Instytut Języka Polskiego

zdjęcie

Konkurs artystyczny "Ślady nadziei..."

Laboratorium św. Jana Pawła II działające przy naszym Wydziale zaprasza do udziału w ogólnopolskim I Konkursie Artystycznym "Ślady nadziei". Konkurs przeznaczony jest dla pięciu kategorii wiekowych:

I - przedszkola i klasy 0-3
II - klasy 4-6
III - klasy 7-8
IV - klasy szkoły ponadpodstawowej
V - rodziny

Najmłodsi mają wykonać pracę plastyczną, starsi przedstawić wybrany utwór Karola Wojtyły w dowolnej formie teatralnej, a rodziny wykonać piosenkę "Nie zastąpi Ciebie nikt". Szczegóły dostępne w regulaminie!

Do pobrania:

więcej informacji

zdjęcie

Przewodnik studenta I roku

Rozpoczęcie zajęć

 • 3 października 2020 r. – studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli religii realizowane w Pelplinie
 • 5 października 2020 r. – Wydział Teologiczny UMK, studia stacjonarne
 • 8 października 2020 r. – studia podyplomowe z teologii realizowane w Toruniu
 • 9 października 2020 r. – studia podyplomowe z teologii realizowane w Pelplinie

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UMK – 8 października 2020 r., godz. 10.00

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku – 8 października 2020 r., godz. 13.00: Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia - ks. prof. dr hab. Janusz Szulist; Biblioteka WT UMK - mgr Katarzyna Burnicka; Samorząd Studencki - Oliwia Nguyen Hong

Założenie konta na serwerze uniwersyteckim

Każdy student jest zobowiązany do założenia konta na serwerze uniwersyteckim. Instrukcja założenia konta znajduje się w poniższym linku: https://www.uci.umk.pl/index.php/Konto_na_serwerze_UMK_dla_studentów_i_doktorantów
W ramach konta studenckiego są realizowane określone usługi informatyczne: https://www.uci.umk.pl/index.php/Kategoria:Studenci_i_doktoranci

Elektroniczne ślubowanie

Procedura elektronicznego ślubowania:
1. Założenie przez osoba przyjętą na studia konta na serwerze uniwersyteckim.
2. Po zalogowaniu do systemu USOSweb zaakceptowanie treść ślubowania. Fakt akceptacji ślubowania lub jego braku jest odnotowywany w systemie. W systemie określona jest data do kiedy ślubowanie można złożyć, po tym czasie osobom, które nie złożyły ślubowania zgodnie z regulaminem studiów dziekanat przygotowuje decyzję o skreśleniu.
3. Z systemu Dziekanat Wydziału Teologicznego UMK będzie drukował ślubowania do teczki akt osobowych studenta z adnotacją, że dokument został zatwierdzony elektronicznie i datą kiedy to zatwierdzenie nastąpiło.

Regulamin studiów

Zbiór zasad określających studiowanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu znajduje się w regulaminie studiów. Zachęcamy do zapoznania się tym dokumentem: https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/dXbw0H/39_Regulamin_studiow.pdf

Wykłady na Wydziale Teologicznym UMK

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zajęcia na Wydziale Teologicznym odbywają się co do zasady zdalnie. Nauka języków obcych odbywa się według instrukcji zawartych w linku: https://spnjo.umk.pl/wiadomosci/?id=19171 Uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego odbywa się według zasad zawartych w linku: https://www.umk.pl/studenci/wf/
Kształcenie zdalne:
Możliwości korzystania z e-learning-u dla studentów UMK: https://www.uci.umk.pl/index.php/E-learning_dla_studentow

Kształcenie zdalne - szkolenia dla studentów

Szkolenia uczą korzystania z trzech platform pracy zdalnej rekomendowanych na naszym Uniwersytecie: Moodle, systemu wideokonferencyjnego BigBlueButton i MS Teams. Wszystkie udostępniamy w jednym miejscu, na platformie moodle.umk.pl. Bliższe informacje pod adresem: https://portal.umk.pl/pl/article/ksztalcenie-zdalne-szkolenia-dla-studentow

Biblioteka

Z dniem 1 października 2020 roku będzie uruchomione w pełnym zakresie działanie wszystkich bibliotek systemu biblioteczno-informatycznego UMK. Biblioteka Uniwersyteckie przygotowała zdalny dostęp do kursu bibliotecznego: http://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne Kurs elektroniczny będzie dostępny od 2 października 2020 roku do 31 lipca 2021 roku. Istnieje również możliwość spotkania informacyjnego w Bibliotece, co jest jednak obwarowane odpowiednią liczbą uczestników.

Dziekanat

Godziny pracy dziekanatu:

 • Poniedziałek, godz. 11.00-14.00
 • Wtorek, godz. 11.00-14.00
 • Czwartek, godz. 11.00-14.00
 • Piątek, godz. 11.00-14.00

W czasie pandemii koronawirusa zachęcamy do załatwiania spraw, jeżeli to jest możliwe, drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wnioski studentów mogą być kierowane w następujący sposób:

 • Poczta tradycyjna
 • Przesłanie drogą mailową skanów dokumentów przy użyciu studenckiego konta
 • Osobiste przedłożenie dokumentów po umówionym wcześniej spotkaniu

Opiekun I roku:

 • Kierunek - Teologia – ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski - kontakt e-mail: dzag72@umk.pl 
 • Kierunek - Nauki o Rodzinie – ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, prof. UMK - kontakt e-mail: thomast@umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

Pomoc ofiarom sekt

Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Osoby poszkodowane przez sekty/nowe ruchy religijne (ofiary sekt) mogą uzyskać pomoc w Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych.

 • konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe,
 • dyżury 16.30-20.00
 • tel. 604 080 775 pn.-pt.12.00-22.00
 • mail: pracownia_pdibarrib1@tlen.pl

DZIĘKI WSPARCIU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
POMAGAMY BEZPŁATNIE!!!
                                               

Co zrobić, jeśli bliski pozostaje pod wpływem sekty?

TAK !!!

Niezwłocznie skontaktuj się z centrum informacji o sektach, ośrodkiem pomocy dla ofiar sekt. W początkowej fazie uzależnienia od sekty konkretne i kompetentne działania z twojej strony mogą mieć decydujące znaczenie.

 Gromadź informacje o grupie
Dowiedz się jak najwięcej o grupie, do której należy twój bliski. Informacje zdobywaj poprzez słuchanie tego co bliski mówi na temat grupy, jakiego używa słownictwa, jakie czyta książki.
Prowadź dokładny dziennik wydarzeń. Zapisuj, jak często i na jak długo twój bliski wychodzi lub wyjeżdża z domu, czy odwiedzają go nowi koledzy.
Ważne są wszystkie informacje: nazwiska, telefony, adresy, doktryna. Zbieranie ich nie powinno być śledztwem, by nie tworzyć atmosfery policyjnego nadzoru.
Korzystaj z materiałów informacyjnych o grupie, które nie są jej autorstwa.

Odnawiaj i buduj więzi rodzinne i przyjacielskie
Utrzymuj kontakt z twoim bliskim. Okazuj mu życzliwość, podkreślaj, iż go kochasz niezależnie od tego, co zrobi.
Podejmij próbę zrozumienia bliskiego, zainteresuj się jego myśleniem, bądź gotów do wysłuchania go.
Odpowiadaj na zaproszenie do rozmowy, podtrzymuj każdą taką inicjatywę, z jaką wystąpi twój bliski. Zawsze musisz znaleźć dla niego czas.
Ważne okazje do wzmacniania kontaktu, to imieniny, urodziny. Dbaj o wspólne świętowanie, spacery, spędzanie czasu. Masz prawo do widzenia się z twoim bliskim.
Zapewniaj słowem i czynem o miłości, bądź wyrozumiały, spokojny, łagodny, dbaj o dobrą atmosferę. Tak można osiągnąć więcej.
Przyjmij zawsze jednoznaczną i jasną postawę negującą sekty. Chodzi o to by bliski znał twoje zdanie na ten temat. Darz szacunkiem bliskiego, ale i wymagaj szacunku wobec siebie.

NIE !!!

Nie buduj barier i nie prowadź „wojny” w domu
Nie wyolbrzymiaj całego zdarzenia. Staraj się nie utożsamiać tego z tragedią, zdradą i nie odrzucaj bliskiego.
Nie krzycz, nie obrażaj, nie karć go, nie przesłuchuj, nie płacz, nie histeryzuj, nie proś oraz nie używaj negatywnych określeń typu „sekta”, „sekciarz”, „heretyk” itp. Więcej zyskasz cierpliwością i miłością.
Nie oceniaj, nie krytykuj, nie zadręczaj go ciągłymi pytaniami i przesłuchaniami. W czasie rozmów z bliskim należy unikać rzeczy, które go zablokują na kontakt z tobą.
Nie myśl o nim w kategoriach „inny”. Będzie to tylko na rękę grupie, w której się znalazł.
Nie zrywaj kontaktu.
Nie warto działać w pojedynkę, warto zaangażować rodzinę i przyjaciół w dotarciu do bliskiej osoby. Należy sprawdzić kompetencje pomagających.

Nie narażaj materialnych dóbr rodziny
Nie pozwól, aby sekta wymuszała cokolwiek od ciebie.
Nie dawaj nigdy bliskiemu pieniędzy – nie wysyłaj ich (lepiej przedmioty dla bliskiego, np. kurtkę).
Nie wydawaj żadnych oryginalnych dokumentów, np. świadectw (tylko ewentualnie kopię).
Nie sponsoruj grup, ich ośrodków i działalności.
Nie kupuj ich książek, czy innych przedmiotów.
Nie uczestnicz w dokładnie przygotowanych przez grupę spotkaniach dla rodziny.
Nie daj się wykorzystać przez fałszywych przyjaciół. Uważaj na nich i na zawodowych pomocników, którzy obiecują odzyskać członka rodziny za duże pieniądze i za pomocą częściowo nielegalnych metod siłowych (np. deprogramowanie).
OGŁOSZENIE 2019
OGŁOSZENIE 2019

więcej informacji

Archiwum