Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Doktoraty wszczęte po 01.10.2019

PRZEWODY DOKTORSKIE W TOKU:


Podajemy trwające na Wydziale Teologicznym przewody doktorskie. Zgodnie z nową Ustawą streszczenia i recenzje prac doktorskich winny być umieszczone na stronie internetowej Wydziału (wymóg nie dotyczy tzw. starej procedury).

ks. mgr lic. Piotr WACHOWSKI
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

Temat: “Soborowa wizja Kościoła jako “communio” na przykładzie życia i duszpasterskiej posługi księdza Zygmunta Trybowskiego” (streszczenie PL/EN)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan PERSZON
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Janusz BUJAK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Paweł RABCZYŃSKI, prof. UWM (Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) (rec)
Recenzent: Ks. prof. UAM dr hab. Mirosław GOGOLIK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Publiczna dyskusja: 20.09.2023 roku, godz. 11:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Piotra WACHOWSKIEGO

mgr lic. Emilia TOKARZ
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

ks. mgr lic. Krzysztof GRYZ
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

Temat: “Środki społecznego przekazu w ewangelizacji na przykładzie archidiecezji częstochowskiej w latach 2001-2021. Studium teologiczno-pastoralne” (streszczenie PL/EN)

Promotor: Ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) (rec)
Recenzent: Dr hab. Grzegorz ŁĘCICKI, prof. UKSW (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Bogdan GIEMZA, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Publiczna dyskusja: 28.09.2023 roku, godz. 11:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Krzysztofa GRYZA

o. mgr lic. Piotr KUBIAK OFM
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

PRZEWODY DOKTORSKIE ZAKOŃCZONE:


ks. dr Waldemar PRONDZINSKI
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

Temat: “Środki społecznego przekazu diecezji pelplińskiej jako narzędzie ewangelizacji. Studium z edukacji medialnej” (streszczenie PL/EN)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Tadeusz BORUTKA (Instytut Pedagogiki i Nauk o Rodzinie UPJPII w Krakowie) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (rec)
Recenzent: Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław BABIŃSKI (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Publiczna dyskusja: 14.06.2023 roku, godz. 10:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Waldemara PRONDZINSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 28 czerwca 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Waldemarowi PRONDZINSKIEMU serdecznie gratulujemy!


ks. dr Sebastian KRUPNIEWSKI
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

Temat: “Kształtowanie się ustroju wewnętrznego i granic diecezji płockiej na przestrzeni dziejów (streszczenie PL/EN)
Promotor: Dr hab. Zofia KUŹNIEWSKA
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Mieczysław KOGUT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Grzegorz WEJMAN, prof. US (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (Akademia Jagiellońska w Toruniu) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Publiczna dyskusja: 25.01.2023 roku, godz. 12:30.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Sebastiana KRUPNIEWSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 15 lutego 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Sebastianowi KRUPNIEWSKIEMU serdecznie gratulujemy!


o. dr hab. Tomasz GAŁUSZKA OP
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

Temat: “Piękny Bóg, piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu (streszczenie PL/EN)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
Recenzent: Ks. bp. dr hab. Michał JANOCHA, prof. UW (Wydział „ARTES LIBERALES“ Uniwersytetu Warszawskiego) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Robert WOŹNIAK, prof. UPJPII w Krakowie (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Obrona doktoratu: 07.12.2022 roku, godz. 10:00.
Informacja o obronie doktoratu o. dra hab. lic. Tomasza GAŁUSZKI

Stopień doktora nauk teologicznych z wyróżnieniem został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 11 stycznia 2023 roku (uchwała)
Ojcu prof. Tomaszowi GAŁUSZCE OP serdecznie gratulujemy!


o. dr Tomasz GRABOWSKI
Temat: Analiza “ordo missae maioris altaris” według rytu dominikańskiego w XIII wieku (streszczenie PL/EN)

Uchwała o powołaniu promotora:
(Uchwała o powołaniu promotora)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
Recenzent: O. dr hab. Tomasz GAŁUSZKA OP, prof. UPJPII (Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej UPJPII Kraków) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Bogusław MIGUT (Katedra Teologii Liturgii Instytut Nauk Teologicznych KUL Lublin) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT (Adiunkt w Instytucie historii Kościoła i teologii pastoralnej przy Katedrze Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 26.10.2022 roku, godz. 12:30.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Tomasza GRABOWSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych z wyróżnieniem został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 23 listopada 2022 roku (uchwała)
Ojcu doktorowi Tomaszowi GRABOWSKIEMU serdecznie gratulujemy!


dr Jakub WOŹNIAK
Temat: Personalny charakter prymatu Piotrowego w tajemnicy Chrystusa i Kościoła w nauczaniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan PERSZON
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Janusz BUJAK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Paweł BORTO (Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 26.01.2022 roku, godz. 10:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Jakuba WOŹNIAKA

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 26 stycznia 2022 roku (uchwała)
Panu doktorowi Jakubowi Woźniakowi serdecznie gratulujemy!