Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Doktoraty wszczęte po 01.10.2019

PRZEWODY DOKTORSKIE W TOKU:


 
mgr lic. Jakub WOŹNIAK
Temat: Personalny charakter prymatu Piotrowego w tajemnicy Chrystusa i Kościoła w nauczaniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan PERSZON
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Janusz BUJAK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Paweł BORTO (Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 26.01.2022 roku, godz. 10:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Jakuba WOŹNIAKA

 
PRZEWODY DOKTORSKIE ZAKOŃCZONE: