Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Doktoraty wszczęte po 01.10.2019

PRZEWODY DOKTORSKIE W TOKU:


Podajemy trwające na Wydziale Teologicznym przewody doktorskie. Zgodnie z nową Ustawą streszczenia i recenzje prac doktorskich winny być umieszczone na stronie internetowej Wydziału (wymóg nie dotyczy tzw. starej procedury).

ks. mgr lic. Krzysztof GRYZA
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

ks. mgr lic. Sebastian KRUPNIEWSKI
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

o. mgr lic. Piotr KUBIAK OFM
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

o. dr hab. lic. Tomasz GAŁUSZKA OP
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

o. mgr lic. Tomasz GRABOWSKI
Temat: Analiza “ordo missae maioris altaris” według rytu dominikańskiego w XIII wieku (streszczenie PL/EN)

Uchwała o powołaniu promotora:
(Uchwała o powołaniu promotora)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
Recenzent: O. dr hab. Tomasz GAŁUSZKA OP, prof. UPJPII (Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej UPJPII Kraków) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Bogusław MIGUT (Katedra Teologii Liturgii Instytut Nauk Teologicznych KUL Lublin) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT (Adiunkt w Instytucie historii Kościoła i teologii pastoralnej przy Katedrze Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 26.10.2022 roku, godz. 12:30.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Tomasza GRABOWSKIEGO

PRZEWODY DOKTORSKIE ZAKOŃCZONE:


dr Jakub WOŹNIAK
Temat: Personalny charakter prymatu Piotrowego w tajemnicy Chrystusa i Kościoła w nauczaniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan PERSZON
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Janusz BUJAK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Paweł BORTO (Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 26.01.2022 roku, godz. 10:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Jakuba WOŹNIAKA

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 26 stycznia 2022 roku (uchwała)
Panu doktorowi Jakubowi Woźniakowi serdecznie gratulujemy!