Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Habilitacje wszczęte po 01.10.2019

Wydział Teologiczny przyjął z Rady Doskonałości Naukowej prowadzenie następujących habilitacji:


Postępowania trwające:

 
Ks. dr Piotr TOWAREK

Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym.
W dniu 8 marca 2024 roku o godz. 12:00 w sali nr IIIA Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się w trybie hybrydowym publiczne kolokwium habilitacyjne. (Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym)
 


Postępowania zakończone:

 
Dr hab. Krzysztof PILARZ

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 29 czerwca 2022 roku.
Rada Dyscypliny Naukowej nadała drowi Krzysztofowi Pilarzowi stopień doktora habilitowanego w dniu 29 czerwca 2022 roku (uchwała Rady)
Panu drowi hab. Krzysztofowi PILARZOWI gratulujemy!!!
 
Ks. dr hab. Aleksy KOWALSKI

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 20 kwietnia 2022 roku.
Rada Dyscypliny Naukowej nadała ks. drowi Aleksemu Kowalskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 20 kwietnia 2022 roku (uchwała Rady)
Ks. drowi hab. Aleksemu KOWALSKIEMU gratulujemy!!!