Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Habilitacje wszczęte do 30.04.2019

Postępowania zakończone:

Ks. dr hab. Mariusz Jan KUCIŃSKI

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 29 października 2019 roku.
Rada Dyscypliny Naukowej nadała ks. drowi Mariuszowi Janowi Kucińskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 30 października 2019 roku (uchwała Rady)
Ks. drowi hab. Mariuszowi Janowi KUCIŃSKIEMU gratulujemy!!!


Ks. dr hab. Joachim NOWAK

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 1 czerwca 2017 roku
Rada Wydziału nadała ks. drowi Joachimowi Nowakowi stopień doktora habilitowanego w dniu 20 czerwca 2017 roku (uchwała Rady )
Ks. drowi hab. Joachimowi NOWAKOWI gratulujemy!!!


Ks. dr hab. Franciszek JABŁOŃSKI

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 7 grudnia 2016 roku
Rada Wydziału nadała ks. drowi Franciszkowi Jabłońskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwała rady (180 KB)
Ks. drowi hab. Franciszkowi JABŁOŃSKIEMU gratulujemy!!!


 Ks. dr hab. Dariusz Henryk PATER

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 18 maja 2016 roku
Rada Wydziału nadała ks. drowi Dariuszowi Paterowi stopień doktora habilitowanego w dniu 25 maja 2016 roku uchwała Rady (193 KB)
Ks. drowi hab. Dariuszowi PATEROWI gratulujemy!!! 


Dr hab. Zofia Hanna KUŹNIEWSKA

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 13 stycznia 2016 roku
Rada Wydziału nadała Pani dr Zofii Kuźniewskiej stopień doktora habilitowanego w dniu 20 stycznia 2016 roku uchwała Rady (546 KB)
Dr hab. Zofii Hannie KUŹNIEWSKIEJ gratulujemy!!!


Ks. dr hab. Tomasz TUŁODZIECKI

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 13 stycznia 2016 roku
Rada Wydziału nadała ks. drowi Tomaszowi Tułodzieckiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 20 stycznia 2016 roku uchwała Rady (557 KB)
Ks. drowi hab. Tomaszowi TUŁODZIECKIEMU gratulujemy!!! 


Ks. dr hab. Wiesław KRAIŃSKI

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 5 marca 2015 roku.
Rada Wydziału nadała ks. drowi Wiesławowi Kraińskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 18 marca 2015 roku (uchwała Rady)
Ks. drowi hab. Wiesławowi KRAIŃSKIEMU gratulujemy!


Ks. dr hab. Krzysztof GRACZYK

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 5 marca 2015 roku
Rada Wydziału nadała ks. drowi Wiesławowi Kraińskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 18 marca 2015 roku (uchwała Rady)
Ks. drowi hab. Krzysztofowi GRACZYKOWI gratulujemy!