Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Miejski Program Stypendialny

obrazek:

Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich uczelni wyższych

 Uchwałą nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. przyjęty został Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich uczelni wyższych. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego poz. 4942 w dniu 19 września 2019 r. i wchodzi w życie 4 października 2019 r.

Uchwała określa warunki na jakich przyznawane będą stypendia na start oraz stypendia naukowe dla studentów toruńskich uczelni wyższych. Jednocześnie uchyla uchwały: nr 877/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych (Dz. Urz. Woj Kuj- Pom z 2018 r. poz. 4577) oraz nr 878/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych (Dz. Urz. Woj Kuj- Pom z 2018 r. poz. 4576).
Termin składania podań - od 1 do 23 października 2019 roku
Uchwała lub na stronie: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/Compatible/PublisherSearch?publisherName=Rada%20Miasta%20Torunia

 

pozostałe wiadomości