Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

"Wielka Tajemnica wiary" - nowy rok duszpasterski

obrazek:

Dziś rozpoczyna się Adwent, a wraz z nim - pierwszy rok przyjętego przez Episkopat programu duszpasterskiego. Będzie on realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Jak mówi abp Wiktoa Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP – "Losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii".

Trzyletniemu programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 towarzyszy hasło „Eucharystia daje życie”. Jak podkreśla abp Skworc, autorzy programu, korzystając z metodologii przyjętej przez Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, proponują, by w kolejnych latach skoncentrować się na
- Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej,
- Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej
- Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa.

W związku z tym
pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”.
Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”,
trzeciego roku – „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Program ma kilka celów:
pierwszy - formacyjny, ma prowadzić do głębszego poznania wartości i znaczenia Eucharystii;
drugi - inicjacyjny - do odnowy życia eucharystycznego;
trzeci - ewangelizacyjny - do uczestnictwa we Mszy Świętej i adoracji eucharystycznej
czwarty - społeczny - ma uwrażliwiać na miłość bliźniego, której źródłem jest Eucharystia.

pozostałe wiadomości