Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Studia podyplomowe katechetyczno-teologiczne

obrazek:

Studia Podyplomowe 2017/2018

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie
Wydział Teologiczny UMK

Studia Podyplomowe 2017/2018

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie
Wydział Teologiczny UMK


I. Informacje ogólne:
Charakterystyka studiów: studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających już uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku innym niż teologia z przygotowaniem pedagogicznym (zainteresowanych nauczaniem katechezy w szkole) oraz dla osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy teologicznej.
Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych
Czas trwania: 4 semestry
Kierownik studiów: ks.dr Tomasz Huzarek
Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 300 zł, semestr letni (II) 1 200 zł, semestr zimowy (III) 1 300 zł, semestr letni (IV) 1 200 zł.
Dodatkowe informacje: www.teologia.umk.pl/index.php/studia/studia-podyplomowe/podyplomowe-studium-teologii/

II. Rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni
Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń
Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2017 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37
Wymagane dokumenty:
Podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK
kwestionariusz osobowy
1 zdjęcie
kserokopia dowodu osobistego
odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole)
Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r. (zajęcia odbywają się w soboty)

III. Kontakt
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4990; 611 4994
e-mail: teologia@umk.pl

pozostałe wiadomości