Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Rozstrzygnięcie konkursu Fundacji Pro Futuro Theologiae za najlepszą pracę magisterską

obrazek:

Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie

Szanowni Państwo,
Komisja konkursowa w składzie:
Ks. prof. zw. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący Komisji
Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK
Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
Ks. dr Tomasz Huzarek
zgodnie z  paragrafem 8 Regulaminu Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

 I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego - p. Giacomo Calore (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie) „Znaczenie teologiczne osoby i natury w świetle sporów chrystologicznych między szkołą aleksandryjską a szkołą antiocheńską od V do VII wieku”

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Remigiusz Sokalski (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu) „Napełnisz mnie weselem przy obliczu Twoim (ps 16,11). Kształtowanie ludzkich uczuć w świetle Summa Theologiae, I-II, qq. 22-48 św. Tomasza z Akwinu”

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Katarzyna Maria Bąk (Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach) „Rola Tamar w przemianie Judy. Studium narracji Rdz 38 w jej kontekście historycznym, literackim i teologicznym”

Fundacja Pro Futuro Theologiae zaprasza na uroczystość wręczenia nagród w Konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie im. Ks. Franciszka Sawickiego, która odbędzie się 16 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 w Centrum Dialogu im. JP II w Toruniu, Plac Frelichowskiego 1

pozostałe wiadomości