Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Teologia dla nauczycieli

obrazek:

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie

    1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studia przeznaczone są
dla nauczycieli posiadających już uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku innym niż teologia z przygotowaniem pedagogicznym
oraz
dla osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy teologicznej.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych
Czas trwania: 4 semestry
Kierownik studiów: ks. dr Tomasz Huzarek
Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 250 zł, semestr letni (II) 1 250 zł, semestr zimowy (III) 1 250 zł, semestr letni (IV) 1 250 zł.

Dodatkowe informacje: https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-zakresie-teologiczno-katechetycznym-dla-nauczycieli/

    2. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych: studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni
Warunki kwalifikacji:  złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 16 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

  • podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie
  • kserokopia dowodu osobistego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole)

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r. (zajęcia odbywają się w soboty)

  • Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4990; 611 4994
e-mail: teologia@umk.pl

pozostałe wiadomości