Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Biblistyki

Katedra Biblistyki na Wydziale Teologicznym UMK prowadzi badania ciągłe nad wszystkimi księgami Pisma Świętego ze szczególnym uwzględnieniem treści teologicznej, charakterystycznej dla każdej księgi natchnionej. Celem tych badań jest właściwe egzegetyczne zrozumienie słowa Bożego oraz znajomość jego treści. Badania te zwracają szczególną uwagę na problemy występujące w innych dyscyplinach teologicznych, a zwłaszcza w łączności z teologią dogmatyczną i moralną. Celem tych badań jest wykazanie jedności objawienia Starego i Nowego Testamentu wykorzystując metodę opracowania tematu biblijnego.

 

Kierownik:

Ks. prof. zw. dr hab. Dariusz Kotecki
CV (106 KB), dorobek naukowy (370 KB)
Zobacz bibliografię

Profesorowie:

Ks. prof. zw. dr hab. Dariusz Kotecki

 

Ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski
CV (182 KB), dorobek naukowy (340 KB)
Zobacz bibliografię

 

Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Pikor 
CV
(108 KB), dorobek naukowy (381 KB)
Zobacz bibliografię

 

Adiunkci:

Ks. dr hab. Dariusz Iwański – (CV, dorobek naukowy)
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki – (CV, dorobek naukowy)
Zobacz bibliografię