Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Historii Kościoła i Patrologii

W oparciu o źródła historyczne w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teologicznym UMK prowadzone są badania naukowe dotyczące powstania i rozwoju Kościoła jako Ludu Bożego, rozszerzającego się w przestrzeni i czasie. W programie badań uwzględnia się rozwój chrześcijaństwa w okresie Imperium Rzymskim (pogańskim i chrześcijańskim) oraz w kręgu kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiej Wspólnoty Narodów Europy. Badania obejmują dzieje Kościoła w Polsce, szczególnie na Pomorzu i Kujawach. Uwzględniane są dzieje chrześcijańskich wyznań niekatolickich. Odnosi się do większych Kościołów i wspólnot protestanckich oraz do Kościołów wschodnich ze szczególnym położeniem akcentu na dzieje kościołów prawosławnych wśród narodów słowiańskich. Badania podejmują postawę Kościoła wobec kultury i duchowości zsekularyzowanej oraz areligijnych i antyreligijnych prądów umysłowych. Katedra prowadzi badania w obszarze dziejów diecezji toruńskiej, pelplińskiej i włocławskiej.

W ramach patrologii prowadzone są badania nad teologiczną spuścizną Ojców Kościoła. W oparciu o studium tekstów patrystycznych prowadzi się prace związane z formami przekazywania wiary i formacji w czasach Ojców Kościoła oraz ich współczesnych aplikacji.

Kierownik:

Ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
CV (191 KB), dorobek naukowy (360 KB)
Zobacz bibliografię

Profesorowie:

ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
Zobacz bibliografię

 

O. dr hab. Mieczysław Paczkowski, prof. UMK
CV (187 KB), dorobek naukowy (400 KB)
Zobacz bibliografię

Adiunkt:

Ks. dr Michał Sadowski
Zobacz bibliografię