Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej

Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UMK prowadzi badania nad rozumowym uzasadnieniem Boskiego pochodzenia chrześcijaństwa odnosząc się do faktu Jezusa Chrystusa i Objawienia Bożego. Program badań uwzględnia analizę Boskiego pochodzenia Kościoła. Badania prowadzone w zakresie religiologii uwzględniają prawidłowość struktury zjawiska religijnego wyjaśniając jednocześnie różnice pomiędzy poszczególnymi religiami. Podejmowane są badania dotyczące świadomości religijnej polskiego społeczeństwa. Szczególnym projektem jest teologia pielgrzymowania Camino de Santiago, ze szczególnym studium Camino Polaco. W ramach teologii dogmatycznej podejmowana jest pogłębione studium nad misterium objawienia Bożego przy uwzględnieniu nexus misteriorum – wzajemnych związków badanych prawd objawionych z historycznym rozwojem dogmatów i nauczaniem magisterialnym Kościoła. Badania mają na celu ukazanie wartości egzystencjalnych dogmatu z podkreśleniem jego duchowego i pastoralno-kerygmatycznego charakteru. Szczególny nacisk położony jest na aspekt ekumeniczny podejmowanych badań oraz na historię ruchu ekumenicznego, zwłaszcza w kontekście lokalnym.

Zobacz:

Kierownik:

Ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon
CV (106 KB), dorobek naukowy (413 KB)
Zobacz bibliografię

Profesorowie:

Ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon
CV (106 KB), dorobek naukowy (413 KB)
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK
CV (184 KB), dorobek naukowy (331 KB)
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
CV (105 KB), dorobek naukowy (461 KB)
Zobacz bibliografię


Adiunkt:

Ks. dr Sławomir Kunka
Zobacz bibliografię