Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Teologii Moralnej i Duchowości

Badania Katedry Teologii Moralnej i Duchowości na Wydziale Teologicznym UMK uwzględniają wzniosłość powołania człowieka w Jezusie Chrystusie i przynaglenie niesienia miłości w życie świata. Refleksja naukowa odzwierciedla tajemnice człowieka w codziennym życiu moralnym, gdzie chrześcijanin realizuje swoje szczególne powołanie we wspólnocie ludzkiej. Badania w zakresie duchowości mają na celu zrozumienie procesów życia wewnętrznego, ich źródeł i praw rozwoju. Ponadto uwzględniają związki zachodzące pomiędzy strukturą psychofizyczną człowieka, a rozwojem osobowości chrześcijańskiej. W tym celu prowadzone są także badania nad głównymi nurtami i szkołami duchowości w Kościele polskim, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Pomorza i Kujaw.

Pracownia Tomizmu Biblijnego .docx .pdf

Kierownik:

ks. dr hab. Zbigniew Wanat
dorobek naukowy (329 KB), CV (99 KB)
Zobacz bibliografię

 

Profesorowie:

ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Mróz
dorobek naukowy (361 KB), CV PL (187 KB), CV EN (185 KB)
Zobacz bibliografię

 

Adiunkt:

ks. dr hab. Stanisław Suwiński
dorobek naukowy (395 KB), CV (183 KB)
Zobacz bibliografię