Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Szkoła Doktorska – Academia Artium Humaniorum

Odpowiedzialny ze strony WT UMK: ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK

Informacje na stronie WT: https://www.teologia.umk.pl/wiadomosci/?id=18467
Informacje na stronie UMK: https://www.umk.pl/doktoranci/szkoly-doktorskie/aah/

Rekrutacja w 4 krokach – https://www.umk.pl/doktoranci/szkoly-doktorskie/aah/

Szkoła Doktorska w zakresie nauk teologicznych

Specjalność:

Dlaczego warto studiować? Co po studiach?

Szkoła doktorska (od roku akademickiego 2019/2020) umożliwia uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. Ma formę studiów stacjonarnych. Trwa cztery lata (8 semestrów). W trakcie Szkoły doktorant musi uzyskać licencjat kanoniczny (licentia in sacra theologia), stanowiący – zgodnie z konstytucją apostolską Veritatis Gaudium z dnia 8 grudnia 2018 roku (oraz Sapientia christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 §2) – konieczny wymóg do stopnia naukowego doktora nauk teologicznych.

Studia doktoranckie z zakresu teologii służą pogłębionemu poznaniu bogatego dziedzictwa religijno-kulturowego chrześcijaństwa ze szczególnym uwzględnieniem teologii katolickiej i nauczania doktrynalno-społecznego Kościoła katolickiego. Podczas studiów doktoranci poznają Pismo Święte w oparciu o najnowsze wyniki badań i odkryć naukowych, zgłębiają dogmatyczno-moralne nauczanie Kościoła, relacje zachodzące między wiarą religijną a poznaniem naukowym, związek wiary katolickiej z życiem społecznym i gospodarczym. W ramach szkoły doktorskiej część zajęć jest wspólna, a część odbywa się w ramach wybranej specjalności: teologii biblijnej, teologii systematycznej, teologii moralnej oraz teologii praktycznej. Doktorant zdobywa wiedzę teologiczną w zakresie interesującej go sekcji teologicznej.