Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Studia Doktoranckie

Informacja na stronie umk.pl

Rekrutacja w 4 krokach

Studia doktoranckie w zakresie Teologii

Specjalność:

Dlaczego warto studiować? Co po studiach?

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. Mają one formę studiów stacjonarnych. Trwają cztery lata (8 semestrów). Są podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich ad licentiam (2 lata, 4 semestry) pozwala uzyskać licencjat kanoniczny (licentia in sacra teologia), stanowiący – zgodnie z konstytucją apostolską Sapientia christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 §2 – wymóg do stopnia naukowego doktora nauk teologicznych.

Studia doktoranckie z zakresu teologii służą pogłębionemu poznaniu bogatego dziedzictwa religijno-kulturowego chrześcijaństwa ze szczególnym uwzględnieniem teologii katolickiej i nauczania doktrynalno-społecznego Kościoła katolickiego. Podczas studiów doktoranci poznają Pismo Święte w oparciu o najnowsze wyniki badań i odkryć naukowych, zgłębiają dogmatyczno-moralne nauczanie Kościoła, relacje zachodzące między wiarą religijną a poznaniem naukowym, związek wiary katolickiej z życiem społecznym i gospodarczym. W ramach studiów doktoranckich prowadzone są cztery sekcje: teologii biblijnej, teologii systematycznej, teologii moralnej oraz teologii praktycznej. Doktorant zdobywa wiedzę teologiczną w zakresie interesującej go sekcji teologicznej.