ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Zespół kameralny “Portamus Gaudium”

Zespół kameralny “Portamus Gaudium” – z języka łacińskiego “niesiemy radość” – to żeński zespół kameralny, który od ponad 20 lat współtworzy życie kulturalne Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Założycielką oraz dyrygentem od samego początku jest dr Agnieszka Brzezińska, dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Zespół kameralny działa obecnie przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i od października 2015 roku jest organizacją studencką, której prezesem jest studenta Wydziału Teologicznego oraz członek zespołu Kinga Kriger.

Opiekunem merytorycznym jest ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK. Celem zespołu jest kontynuacja tradycji działalności grup śpiewaczych Grodu Kopernika, rozwijanie muzycznych i śpiewaczych zdolności studentów UMK, uświetnianie uroczystości wydziałowych i uczelnianych, integracja środowiska studenckiego, reprezentowanie Wydziału Teologicznego podczas przeglądów, festiwali i konkursów chóralnych organizowanych w Polsce i zagranicą, inicjowanie aktywności naukowych promujących muzykę kościelną, religijną oraz dziedzictwo muzyczne regionu przyczynianie się do popularyzacji studiów teologicznych wśród osób zainteresowanych muzyką kościelną.

Zespół Kameralny „Portamus Gaudium” posiada bogaty repertuar muzyki dawnej, klasycznej, religijnej oraz współczesnej. Na koncie zespołu znajduje się nagranie płyty z muzyką religijną “Kochajcie Go jak mnie” w 2004 roku, a także bogata aktywność koncertowa w Polsce i zagranicą (m.in. ostatnia trasa koncertowa w północnej i południowej Hiszpanii).

Próby zespołu odbywają się regularnie w każdy czwartek o godzinie 18.30 na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu w sali 22 (parter).

Członkami Zespołu mogą być  wszyscy studenci UMK w Toruniu, zapraszamy do wspólnego śpiewania.

Więcej informacji można znaleźć na profilu facebookowym