Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Erasmus+

Studiuj za granicą – Erasmus +

Informacja na stronie umk.pl

Program wspiera finansowo instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów.Założeniem Programu Erasmus+ jest „Uczenie się przez całe życie”.Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną oraz poprawę sytuacji ludzi młodych na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.
W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej.

Erasmus dla każdego?

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale  jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Wydział Teologiczny posiada zawarte umowy z następującymi Uniwersytetami:

Universität Wien – Wien – Austria
Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb) – Zagreb – Chorwacja
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ceske Budejovice – Czechy Univerzita Karlova – Praha – Czechy
Tartu Ülikool (University of Tartu) – Tartu – Estonia
Universitat Abat Oliba CEU – Barcelona – Hiszpania
Universidad Eclesiástica San Dámaso – Madrid – Hiszpania
Universidad de Navarra – Pamplona – Hiszpania
Universidad Pontificia de Salamanca – Salamanca – Hiszpania
Tilburg University – Tilburg – Holandia
Trinity College Dublin – Dublin – Irlandia
University of Malta – Msida – Malta
Otto-Friedrich-Universität Bamberg – Bamberg – Niemcy
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt – Eichstatt-Ingolstadt – Niemcy
Georg-August-Universität Göttingen – Goettingen – Niemcy
Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Wuerzburg – Niemcy
Universidade Católica Portuguesa – Lisboa – Portugalia
Ovidius University of Constanta – Constanca – Rumunia
Univerzita Komenskeho v Bratislave – Bratislava – Słowacja
Katolícka univerzita v Ružomberku – Ruzomberok – Słowacja
Univerza v Ljubljani – Ljubljana – Słowenia

 

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.