Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Praktyki studenckie

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich:

Regulamin praktyk studenckich Wydziału Teologicznego:

Wykaz instytucji w których studenci odbywają praktyki zawodowe dla kierunku Nauki o Rodzinie