ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Interesariusze zewnętrzni

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
3. Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
4. Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej
5. Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu
6. Muzeum Diecezjalne w Toruniu
7. Ekoterapia. Centrum terapii i rozwoju w Toruniu
8. Fundacja Pro Futuro Theologiae
9. Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
10. Fundacja Dom św. Jakuba
11. Fundacja Doktora Liszcza
12. Ośrodek Chopinowski w Szafarni
13. Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Gdańsku
14. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
15. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni
16. Piotr Szamałek