Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Doktoraty

Przewody doktorskie w toku:

Podajemy trwające na Wydziale Teologicznym przewody doktorskie. Zgodnie z nową Ustawą streszczenia i recenzje prac doktorskich winny być umieszczone na stronie internetowej Wydziału (wymóg nie dotyczy tzw. starej procedury). 

Mgr lic. Sandra RÓŻYŃSKA
Temat: Wychowanie kobiety moralnie zaniedbanej w myśli i działalności wychowawczej błogosławionej matki Marii Karłowskiej

Promotor: Ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS
Recenzent: ks. prof. dr hab. Jerzy BAGROWICZ
Recenzent: Dr hab. Barbara ROZEN, prof. UWM (UWM Olsztyn)
Dyskusja publiczna: 14 listopada 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Mgr lic. Agnieszka WYRĄBKIEWICZ
Temat: Od ἔρως do ϴέωσις. Nauka o przebóstwieniu w pismach św. Grzegorza z Nyssy

Promotor: Ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Rozpoczęcie przewodu (uchwała)
Recenzenci i komisje egzaminacyjne (uchwała)

Recenzent: ks. dr hab. Józef GRZYWACZEWSKI, prof UKSW (UKSW Warszawa) (rec)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Jerzy PAŁUCKI (KUL JP II Lublin) (rec)
Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 14 listopada 2018 roku, godz. 9.30, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)


 

Przewody doktorskie zakończone:

Ks. dr Radosław Bernard HERKA SAC
Temat: Katecheza dorosłych w dziele nowej ewangelizacji na tle przemian społeczno-kulturowych w Polsce

Promotor: Dr hab. Beata BILICKA
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Rozpoczęcie przewodu (uchwała)
Recenzenci i komisje egzaminacyjne (uchwała)

Recenzent: ks. bp dr hab. Wojciech OSIAL (PWTW Warszawa) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Piotr DUKSA, prof. UWM (UWM Olsztyn) (rec)
Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 24 września 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 26 września 2018 roku. (uchwała Rady)

Księdzu drowi Radosławowi Bernardowi HERCE SAC serdecznie gratulujemy!


 

Ks. dr Michał WOLSZON
Temat: Kapłaństwo sakramentalne i kapłaństwo powszechne wiernych w ujęciu ks. Lucjana Baltera

Promotor: ks. prof. zw. dr hab. Czesław RYCHLICKI
Recenzenci: ks. prof. zw. dr hab. Jan PERSZON (UMK Toruń)
ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK SAC (UKSW Warszawa)
Dyskusja publiczna: 10 stycznia 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 31 stycznia 2018 roku. (uchwała Rady)

Ks. drowi Michałowi Wolszonowi serdecznie gratulujemy!


 

Dr Andrzej KUBANOWSKI
Temat: Życie moralne chrześcijanina jako “conformitas Christi” w świetle komentarzy św. Tomasza z Akwinu do listów więziennych św. Pawła Apostoła. U źródeł współczesnej chrystianologii moralnej

Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław MRÓZ

Recenzenci: ks. bp prof. dr hab. Andrzej DZIUBA (UKSW Warszawa) (rec)

O. dr hab. Tomasz GAŁUSZKA OP (UP JPII Kraków) (rec)

Streszczenie (tutaj)

Dyskusja publiczna: 5 stycznia 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 31 stycznia 2018 roku. (uchwała Rady)

Panu drowi Andrzejowi Kubanowskiemu serdecznie gratulujemy!


 

Ks. dr Piotr KWIATKOWSKI
Temat: Recepcja chrystologii Ojców Kościoła w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Promotor: ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI (WT UMK Toruń)

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Franciszek DRĄCZKOWSKI (KUL JP II Lublin)

o. dr hab. Mieczysław PACZKOWSKI, prof. UMK (UMK Toruń)

Dyskusja publiczna: 15 listopada 2017 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (ogłoszenieuchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 22 listopada 2017 roku. (uchwała Rady)

Ks. drowi Piotrowi Kwiatkowskiemu serdecznie gratulujemy!

 


 

Ks. dr Piotr PAWLAK
Temat: Świętość w świetle nauczania Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Promotor: ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI (UKSW Warszawa)

ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 21 maja 2017 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 31 maja 2017 roku. uchwała Rady Wydziału (145 KB)

Ks. drowi Piotrowi Pawlakowi serdecznie gratulujemy!

 


 

Ks. dr Adam SAMSEL MSF
Temat: Świętość życia chrześcijańskiego według według Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Promotor: ks. dr hab. Adam SOBCZYK MSF

Recenzenci: ks. dr hab. Włodzimierz GAŁĄZKA, prof. UKSW (UKSW Warszawa)

ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 14 grudnia 2016 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna ogłoszenie (149 KB) / uchwała (162 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 21 grudnia 2016 roku.  uchwała (162 KB)
Ks. drowi Adamowi Samselowi MSF serdecznie gratulujemy!

 


 

Ks. dr Andrzej PIERNIKARCZYK
Temat: Błogosławiona Maria Marta Wiecka jako wzór świętości osób pełniących dzieła miłosierdzia

Promotor: ks. dr hab. Zbigniew WANAT (WT UMK)

Recenzenci: ks. bp prof. zw. dr hab. Jerzy PAŃKOWSKI (ChAT Warszawa)

ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 23 listopada 2016 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna ogłoszenie (293 KB) / uchwała (202 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 30 listopada 2016 roku. uchwala Rady (143 KB)
Ks. drowi Andrzejowi Piernikarczykowi serdecznie gratulujemy!

 

Dr Marcin CHROSTOWSKI

– temat: Księga Tobiasza jako świadectwo początków diaspory Izraelitów w Mezopotamii
– promotor: ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa)
– recenzenci –
ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK Toruń)
prof. dr hab. Michał Wojciechowski (UW-M Olsztyn)

ogłoszenie

Dyskusja publiczna: 4 listopada 2015 roku o godz. 11.30 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 18 listopada 2015 roku. uchwała Rady (477 KB)
Panu drowi Marcinowi Chrostowskiemu gratulujemy!

 


 

o. dr Jacek WASZKOWIAK OFM

– temat: Siloe w tradycji biblijnej. Studium egzegetyczno-teologiczne
– promotor: o. prof. dr hab. Ryszard Sikora OFM (UAM Poznań)
– recenzenci –
ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK Toruń)
ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz (UKSW Warszawa)
ogłoszenie
Dyskusja publiczna: 4 listopada 2015 roku o godz. 10.00 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 18 listopada 2015 roku. uchwała Rady (474 KB)

Ojcu drowi Jackowi Waszkowiakowi OFM gratulujemy!

 


 

Pani dr Joanna SIDOROWICZ

– temat: Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji ‘Jezus Żyje’ w latach 1996-2013
– promotor: ks. dr hab. Wojciech Cichosz
– recenzenci –
ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek (Akakdemia Ignatianum w Krakowie)
ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK Toruń)

ogłoszenie (30 KB)

Dyskusja publiczna: 25 marca 2015 roku o godz. 11.30 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 15 kwietnia 2015 roku. Uchwała Rady Wydziału (32 KB)
Pani dr Joannie Sidorowicz gratulujemy!

 


 

Ks. dr Ireneusz SMAGLINSKI

    – temat: Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II do Polaków podczas pielgrzymek do Ojczyzny
     – promotor: ks. dr hab. Janusz Szulist
     – streszczenie EN (106 KB) / PL (116 KB)
– recenzje –
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW Warszawa) rec (100 KB)
ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US (US Szczecin) rec (148 KB)

ogłoszenie (30 KB)

Dyskusja publiczna: 8 kwietnia 2015 roku o godz. 11.00 (dyskusja) uchwała Komisji Doktorskiej (32 KB)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 15 kwietnia 2015 roku. uchwała Rady Wydziału (32 KB)

Ks. drowi Ireneuszowi Smaglinskiemu gratulujemy!

 


 

Pani dr Dorota WAWROWSKA

– temat: Duchowy wymiar dziewictwa konsekrowanego w świetle pism św. Ambrożego, św. Hieronima i św. Augustyna
– promotor: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński
– recenzenci –
ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK)
ks. dr hab. Lech Król

Publiczna dyskusja odbyła się 4 marca 2015 roku o godz. 11.00.
Zatwierdzenie przez Radę Wydziału – 18 marca 2015 roku (uchwała).
(ogłoszenie)
Pani dr Dorocie Wawrowskiej gratulujemy!

 


 

Ks. dr Krzysztof GIERA

– temat: Rewaloryzacja niedzieli po Soborze Watykańskim II w polskiej literaturze teologicznej
– promotor: ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki
– streszczenie PL (341 KB) / EN (138 KB)
– recenzje:
ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO Opole) rec (3,90 MB)
ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM (UAM Poznań) rec (4,46 MB)

Publiczna dyskusja odbyła się 11 marca 2015 roku o godz. 11.00.
Zatwierdzenie przez Radę Wydziału – 18 marca 2015 roku (uchwała).
(ogłoszenie)
Ks. drowi Krzysztofowi Gierze gratulujemy!

 


 

Ks. mgr lic. Paweł HOPPE

– temat: Kościół katolicki w Bydgoszczy w latach 1945-1989
– promotor: ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
– recenzenci –
ks. dr hab. Tomasz Moskal (KUL JP 2, Lublin);
ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK Toruń)

Dyskusja publiczna: 7 stycznia 2015 roku o godz. 9.30 dyskusja (244 KB)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 14 stycznia 2015 roku.
Ks. drowi Pawłowi Hoppe gratulujemy!

 


 

Pani mgr lic. Katarzyna JACHIMKOWSKA 

– temat: Życie religijne młodzieży Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Pucku na podstawie badań własnych
– promotor: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński
– streszczenie PL (200 KB)
– recenzje –
ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka, prof. UKSW (UKSW Warszawa) rec (6,18 MB)
ks. dr hab. Jarosław Popławski, prof. KUL JPII (KUL JP II Lublin) rec (7,67 MB)

Dyskusja publiczna: 7 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 dyskusja (193 KB)
Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 14 stycznia 2015 roku.
Pani dr Katarzynie Jachimkowskiej gratulujemy!