Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Doktoraty

DOKTORATY WSZCZĘTE PO 01.10.2023

PRZEWODY DOKTORSKIE W TOKU:


PRZEWODY DOKTORSKIE ZAKOŃCZONE:


ks. dr Bartosz ADAMSKI
Uchwała o powołaniu promotora i promotora pomocniczego:
Uchwała o powołaniu promotora

Temat: “La libertad de Dios en Thomas Talbott: una valoración desde Tomás de Aquino” (streszczenie PL/EN)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
Recenzent: Ks. dr hab. Janusz LEKAN, prof. KUL (Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Piotr ROSSA (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Cezary SMUNIEWSKI (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego) (rec)
Uchwała-powołanie recenzentów: (uchwała)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Publiczna dyskusja: 24.04.2024 roku, godz. 12:30.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Bartosza ADAMSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 15 maja 2024 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Bartoszowi ADAMSKIEMU serdecznie gratulujemy!

DOKTORATY WSZCZĘTE PO 01.10.2019

PRZEWODY DOKTORSKIE W TOKU:


Podajemy trwające na Wydziale Teologicznym przewody doktorskie. Zgodnie z nową Ustawą streszczenia i recenzje prac doktorskich winny być umieszczone na stronie internetowej Wydziału (wymóg nie dotyczy tzw. starej procedury).

mgr lic. Emilia TOKARZ
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

o. mgr lic. Piotr KUBIAK OFM
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

PRZEWODY DOKTORSKIE ZAKOŃCZONE:


ks. dr Krzysztof GRYZ
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

Temat: “Środki społecznego przekazu w ewangelizacji na przykładzie archidiecezji częstochowskiej w latach 2001-2021. Studium teologiczno-pastoralne” (streszczenie PL/EN)

Promotor: Ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) (rec)
Recenzent: Dr hab. Grzegorz ŁĘCICKI, prof. UKSW (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Bogdan GIEMZA, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Publiczna dyskusja: 28.09.2023 roku, godz. 11:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Krzysztofa GRYZA

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 25 października 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Krzysztofowi GRYZOWI serdecznie gratulujemy!


ks. dr Piotr WACHOWSKI
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

Temat: “Soborowa wizja Kościoła jako “communio” na przykładzie życia i duszpasterskiej posługi księdza Zygmunta Trybowskiego” (streszczenie PL/EN)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan PERSZON
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Janusz BUJAK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Paweł RABCZYŃSKI, prof. UWM (Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) (rec)
Recenzent: Ks. prof. UAM dr hab. Mirosław GOGOLIK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Publiczna dyskusja: 20.09.2023 roku, godz. 11:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Piotra WACHOWSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 25 października 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Piotrowi WACHOWSKIEMU serdecznie gratulujemy!


ks. dr Waldemar PRONDZINSKI
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

Temat: “Środki społecznego przekazu diecezji pelplińskiej jako narzędzie ewangelizacji. Studium z edukacji medialnej” (streszczenie PL/EN)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Tadeusz BORUTKA (Instytut Pedagogiki i Nauk o Rodzinie UPJPII w Krakowie) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (rec)
Recenzent: Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław BABIŃSKI (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Publiczna dyskusja: 14.06.2023 roku, godz. 10:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Waldemara PRONDZINSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 28 czerwca 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Waldemarowi PRONDZINSKIEMU serdecznie gratulujemy!


ks. dr Sebastian KRUPNIEWSKI
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

Temat: “Kształtowanie się ustroju wewnętrznego i granic diecezji płockiej na przestrzeni dziejów (streszczenie PL/EN)
Promotor: Dr hab. Zofia KUŹNIEWSKA
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Mieczysław KOGUT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Grzegorz WEJMAN, prof. US (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (Akademia Jagiellońska w Toruniu) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Publiczna dyskusja: 25.01.2023 roku, godz. 12:30.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Sebastiana KRUPNIEWSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 15 lutego 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Sebastianowi KRUPNIEWSKIEMU serdecznie gratulujemy!


o. dr hab. Tomasz GAŁUSZKA OP
Uchwała o powołaniu promotora:
Uchwała o powołaniu promotora

Temat: “Piękny Bóg, piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu (streszczenie PL/EN)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
Recenzent: Ks. bp. dr hab. Michał JANOCHA, prof. UW (Wydział „ARTES LIBERALES“ Uniwersytetu Warszawskiego) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Robert WOŹNIAK, prof. UPJPII w Krakowie (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Obrona doktoratu: 07.12.2022 roku, godz. 10:00.
Informacja o obronie doktoratu o. dra hab. lic. Tomasza GAŁUSZKI

Stopień doktora nauk teologicznych z wyróżnieniem został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 11 stycznia 2023 roku (uchwała)
Ojcu prof. Tomaszowi GAŁUSZCE OP serdecznie gratulujemy!


o. dr Tomasz GRABOWSKI
Temat: Analiza “ordo missae maioris altaris” według rytu dominikańskiego w XIII wieku (streszczenie PL/EN)

Uchwała o powołaniu promotora:
(Uchwała o powołaniu promotora)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
Recenzent: O. dr hab. Tomasz GAŁUSZKA OP, prof. UPJPII (Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej UPJPII Kraków) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Bogusław MIGUT (Katedra Teologii Liturgii Instytut Nauk Teologicznych KUL Lublin) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT (Adiunkt w Instytucie historii Kościoła i teologii pastoralnej przy Katedrze Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 26.10.2022 roku, godz. 12:30.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Tomasza GRABOWSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych z wyróżnieniem został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 23 listopada 2022 roku (uchwała)
Ojcu doktorowi Tomaszowi GRABOWSKIEMU serdecznie gratulujemy!


dr Jakub WOŹNIAK
Temat: Personalny charakter prymatu Piotrowego w tajemnicy Chrystusa i Kościoła w nauczaniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan PERSZON
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Janusz BUJAK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Paweł BORTO (Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 26.01.2022 roku, godz. 10:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Jakuba WOŹNIAKA

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 26 stycznia 2022 roku (uchwała)
Panu doktorowi Jakubowi Woźniakowi serdecznie gratulujemy!

 

DOKTORATY WSZCZĘTE DO 30.04.2019

PRZEWODY DOKTORSKIE W TOKU:

DOKTORATY
Szanowni Państwo,

w wyniku nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, zmienił się termin zamknięcia tzw. starych przewodów doktorskich. Wydłużono po raz kolejny o rok termin ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie ustawy o stopniach i tytule.
Po zmianie przewody doktorskie mogą być kontynuowane do dnia 31 grudnia 2024 r. Podobnie ma się sprawa dotycząca prowadzenia studiów doktoranckich. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż̇ do dnia 31 grudnia 2024 r.
Dlatego też Doktorantów studiów doktoranckich i wszystkie Osoby, które wszczęły swój przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r. a zainteresowane obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora – proszone są o złożenie rozprawy doktorskiej najpóźniej do 15 czerwca 2024 r. u Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Teologiczne UMK (Wydział Teologiczny) w celu kontynuowania dalszych etapów przewodu doktorskiego a w rezultacie nadania stopnia doktora nauk teologicznych przez Radę Dyscypliny do 31 grudnia 2024 r.
Ustawa wchodzi w życie 6.09.2023r. Proszę uprzejmie o zapoznanie się w szczególności z zapisami art. 12 i 13.

Link do ustawy:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001672/T/D20231672L.pdf
Z pozdrowieniami
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Teologiczne UMK
Ks. Zbigniew Zarembski

Pobierz dokument


Podajemy trwające na Wydziale Teologicznym przewody doktorskie. Zgodnie z nową Ustawą streszczenia i recenzje prac doktorskich winny być umieszczone na stronie internetowej Wydziału (wymóg nie dotyczy tzw. starej procedury).

ks. mgr lic. Andrzej JANKOWSKI
Temat: Przyczyny kryzysów małżeńskich i nieważności małżeństwa wynikające z zaburzeń sfery seksualnej. Studium kliniczne, kanoniczne i pastoralne (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego)

Promotor: ks. dr hab. Wiesław KRAIŃSKI, prof. UMK
Recenzent: em. ks. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI (emerytowany pracownik Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Andrzej PRYBA, prof. UAM (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (rec)

Komisja Doktorska dla przyjęcia rozprawy, dopuszczenia do obrony i przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu (zał.)

PRZEWODY DOKTORSKIE ZAKOŃCZONE:


dr Maria JANOWSKA
Temat: Tożsamość i misja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego)

Promotor: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Recenzent: ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI (Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Grzegorz CHOJNACKI, prof. US (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) (rec)

Komisja Doktorska dla przyjęcia rozprawy, dopuszczenia do obrony i przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu (zał.)

Publiczna dyskusja: 10.04.2024 roku, godz. 11:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Marii JANOWSKIEJ

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 24 kwietnia 2024 roku (uchwała)
Pani doktor Marii JANOWSKIEJ serdecznie gratulujemy!


dr Michał MIKOŁAJCZAK
Temat: Liturgia i dyplomacja w świetle De caeremoniis Cardinalium et Episcoporum in eorum Dioecesibus Paride Grassiego (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego)

Promotor: ks. dr hab. Daniel BRZEZIŃSKI, prof. UMK
Recenzent: dr hab. Hanna SUCHOCKA, prof. UAM (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (rec)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Waldemar PAŁĘCKI (Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie) (rec)

Komisja Doktorska dla przyjęcia rozprawy, dopuszczenia do obrony i przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu (zał.)

Publiczna dyskusja: 20.03.2024 roku, godz. 12:30.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Michała MIKOŁAJCZAKA

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 24 kwietnia 2024 roku (uchwała)
Panu doktorowi Michałowi MIKOŁAJCZAKOWI serdecznie gratulujemy!


dr Damian DOROCKI
Temat: Relacja Boga do świata w myśli św. Tomasza z Akwinu i w teizmie otwartym (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego)

Promotor: ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
Recenzent: prof. dr hab. Dariusz ŁUKASIEWICZ (Wydział Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Robert WOŹNIAK, prof. UPJPII (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) (rec)

Komisja Doktorska dla przyjęcia rozprawy, dopuszczenia do obrony i przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu (zał.)

Dyskusja publiczna: 20.12.2023 roku, godz. 12:30 Wydział Teologiczny UMK (sala Aula Magna).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgra lic. Damiana DOROCKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 24 stycznia 2024 roku (uchwała)
Panu doktorowi Damianowi DOROCKIEMU serdecznie gratulujemy!


dr Jan WÓŁKOWSKI
Temat: Apologetyka liturgiczna w myśli Catherine Pickstock. Studium z zakresu teologii fundamentalnej (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego)

Promotor: ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
Recenzent: prof. dr hab. Piotr KOPIEC (Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie) (rec)
Recenzent: dr hab. Michał ZEMBRZUSKI, prof. UKSW (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)

Komisja Doktorska dla przyjęcia rozprawy, dopuszczenia do obrony i przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu (zał.)

Dyskusja publiczna: 29.11.2023 roku, godz. 12:30 Wydział Teologiczny UMK (sala Aula Magna).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgra lic. Jana WÓŁKOWSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 20 grudnia 2023 roku (uchwała)
Panu doktorowi Janowi WÓŁKOWSKIEMU serdecznie gratulujemy!


ks. dr Tomasz SYLDATK
Temat: La nouvelle évangélisation dans la pensée théologique française contemporaine. Une étude critico-qualitative (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego)

Promotor: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Recenzent: ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI (Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Andrzej KICIŃSKI, prof. KUL (Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie) (rec)

Komisja Doktorska dla przyjęcia rozprawy, dopuszczenia do obrony i przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu (zał.)

Dyskusja publiczna: 15.11.2023 roku, godz. 11:00 Wydział Teologiczny UMK (sala Aula Magna).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgra lic. Tomasza SYLDATKA

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 29 listopada 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Tomaszowi SYLDATKOWI serdecznie gratulujemy!


ks. dr Włodzimierz Stanisław KOSIACKI
Temat: Duszpasterstwo więziennictwa w Polsce na przykładzie Zakładu Karnego w Garbalinie. Studium analityczno-ewaluacyjne (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego | Uchwała o powołaniu komisji)

Promotor: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Recenzent: ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Jerzy KOSTORZ, prof UO (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego) (rec)

Dyskusja publiczna: 22.09.2023 roku, godz. 11:00 Wydział Teologiczny UMK (sala Aula Magna).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgra lic. Włodzimierza Stanisława KOSIACKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 25 października 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Włodzimierzowi Stanisławowi KOSIACKIEMU serdecznie gratulujemy!


dr Berenika SERYCZYŃSKA
Temat: Terapeutyczny wymiar pielgrzymowania w kontekście Camino de Santiago (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego | Uchwała o powołaniu komisji)

Promotor: ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
Recenzent: o. prof. dr hab. Józef BREMER (Akademia Ignatianum w Krakowie) (rec)
Recenzent: dr hab. Barbara STRZAŁKOWSKA prof. UKSW (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)

Dyskusja publiczna: 21.06.2023 roku, godz. 11:00 Wydział Teologiczny UMK (sala Aula Magna).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr lic. Bereniki SERYCZYŃSKIEJ

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 28 czerwca 2023 roku (uchwała)
Pani doktor Berenice SERYCZYŃSKIEJ serdecznie gratulujemy!


ks. dr Łukasz SKARŻYŃSKI
Temat: Analiza antropologiczno-pastoralna fenomenu pielgrzymowania do Santiago de Compostela w latach 1982-2022 (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego | Uchwała o powołaniu komisji)

Promotor: ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
Recenzent: ks. prof. dr hab. Bogdan FERDEK (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) (rec)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Maciej OSTROWSKI (prof. em. Wydziału Teologicznego UPJP II w Krakowie) (rec)

Dyskusja publiczna: 26.04.2023 roku, godz. 12:30 Wydział Teologiczny UMK (sala Aula Magna).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgra lic. Łukasza SKARŻYŃSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 24 maja 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Łukaszowi SKARŻYŃSKIEMU serdecznie gratulujemy!


dr Eryk KOWALCZYK
Temat: Eschatologia Badaczy Pisma Świętego a eschatologia rzymskokatolicka (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego | Uchwała o powołaniu komisji)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI
Recenzent: prof. dr hab. Eugeniusz SAKOWICZ (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Marian STEPULAK, profesor Uczelni (Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku) (rec)

Dyskusja publiczna: 29.03.2023 roku, godz. 11:00 Wydział Teologiczny UMK (sala Aula Magna).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr lic. Eryka KOWALCZYKA

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 26 kwietnia 2023 roku (uchwała)
Panu doktorowi Erykowi KOWALCZYKOWI serdecznie gratulujemy!


ks. dr Daniel KREFT
Temat: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi (1940-2012) (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego | Uchwała o powołaniu komisji)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Promotor pomocniczy: ks. dr Jarosław LISICA
Recenzent: bp. dr hab. Wiesław ŚMIGIEL (rec)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI (Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)

Dyskusja publiczna: 12.04.2023 roku, godz. 11:00 Wydział Teologiczny UMK (sala Aula Magna).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgra lic. Daniela KREFTA

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 26 kwietnia 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Danielowi KREFTOWI serdecznie gratulujemy!


ks. dr Marek KOWALKOWSKI
Temat: Przygotowanie seminaryjne do kapłaństwa w świetle nauk formacyjnych i przemówień Błogosławionego Biskupa Michała Kozala skierowanych do alumnów (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej i powołania promotora w przewodzie doktorskim)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
Recenzent: ks. prof. UAM dr hab. Michał KIELING (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (rec)
Recenzent: ks. prof. UKSW dr hab. Mirosław MEJZNER (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 08.02.2023 roku, godz. 11:00 Wydział Teologiczny UMK (sala nr IIIA).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr lic. Marka KOWALKOWSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 15 lutego 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Markowi KOWALKOWSKIEMU serdecznie gratulujemy!


ks.dr Karol MISIURSKI
Temat: Duszpasterstwo osób starszych jako realizacja zasady solidarności według nauczania Kościoła w Polsce (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego | Uchwała o powołaniu komisji)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST
Recenzent: ks. prof. dr hab. Jerzy GOCKO (Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie) (rec)
Recenzent: em. ks. prof. dr hab. Henryk SKOROWSKI (Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)

Dyskusja publiczna: 08.02.2023 roku, godz. 14:00 Wydział Teologiczny UMK (sala nr IIIA).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr lic. Karola MISIURSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 15 lutego 2023 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Karolowi MISIURSKIEMU serdecznie gratulujemy!


dr Janina BOKUN
Temat: Duszpasterstwo trzeźwości w Polsce po roku 1989 w świetle dokumentów Konferencji Episkopatu Polski (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Recenzent: ks. prof. dr hab. Kazimierz MISIASZEK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Roman BUCHTA, prof. UŚ (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 23.11.2022 roku, godz. 12:30 Wydział Teologiczny UMK (sala Aula Magna).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr lic. Janiny BOKUN

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 11 stycznia 2023 roku (uchwała)
Pani doktor Janinie BOKUN serdecznie gratulujemy!


ks. dr Michał KOSSOWSKI
Temat: Teologia sederu paschalnego a teologia ustanowienia eucharystii (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej i powołania promotora w przewodzie doktorskim)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI
Recenzent: ks. prof. UAM dr hab. Waldemar SZCZERBIŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie) (rec)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław WRÓBEL (Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 16.11.2022 roku, godz. 11:00 Wydział Teologiczny UMK (sala Aula Magna).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Michała KOSSOWSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 23 listopada 2022 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Michałowi KOSSOWSKIEMU serdecznie gratulujemy!


ks. dr Piotr Paweł OBOLEWSKI
Temat: Pastoralny wymiar działalności biskupa Jana Zaręby 1910-1986 (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)

Promotor: Ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS, prof. UMK
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Henryk SŁAWIŃSKI (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) (rec)
Recenzent: dr hab. Barbara ROZEN – pracownik emerytowany (Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 28.09.2022 roku, godz. 12:30 Wydział Teologiczny UMK (sala nr IIIA).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr lic. Piotra OBOLEWSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 26 października 2022 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Piotrowi OBOLEWSKIEMU serdecznie gratulujemy!


ks. dr Dariusz KAJZER
Temat: Wybrane obrzędy przejścia w tradycyjnej kulturze górskiej w Papui-Nowej Gwinei (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)
(Uchwała-zmiana promotora w przewodzie doktorskim)

Promotor: Ks. dr hab. Daniel BRZEZIŃSKI, prof. UMK
Recenzent: Ks. dr hab. Zdzisław KUPISIŃSKI, prof. KUL (Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Dariusz KWIATKOWSKI, prof. UAM (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 20 kwietnia 2022 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Dariuszowi KAJZEROWI serdecznie gratulujemy!


ks. dr Zbigniew ŁUKASIK
Temat: Troska Kościoła w Polsce o dobra kultury po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)

Promotor: Ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK
Recenzent: Ks. dr hab. Bogdan GIEMZA SDS, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) (rec)
Recenzent: Dr hab. Jolanta KUROSZ, prof. UAM (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 09.02.2022 roku, godz. 11:00 na platformie MS Teams.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr lic. Zbigniewa ŁUKASIKA
Osoby chętne do wzięcia udziału w obronie pracy doktorskiej ks. Zbigniewa Łukasika proszone są o skontaktowanie się e-mailowo z Panią dr Karoliną Olszewską (karolina_olszewska90@wp.pl)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 16 marca 2022 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Zbigniewowi ŁUKASIKOWI serdecznie gratulujemy!


ks. dr Jakub ZINKA
Temat: Recepcja współczesnej józefologii w kaznodziejstwie polskim na podstawie kazań w wybranych periodykach homiletycznych po II Soborze Watykańskim (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)

Promotor: Ks. dr hab. Tadeusz LEWANDOWSKI
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Jan Kazimierz PRZYBYŁOWSKI (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Leszek SZEWCZYK (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 09.02.2022 roku, godz. 13:30 na platformie MS Teams.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Jakuba ZINKI
Osoby chętne do wzięcia udziału w obronie pracy doktorskiej ks. Jakuba Zinki proszone są o skontaktowanie się e-mailowo z Panią dr Karoliną Olszewską (karolina_olszewska90@wp.pl)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 16 marca 2022 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Jakubowi ZINCE serdecznie gratulujemy!


dr Dorota BENKOWSKA
Temat: Duchowość Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego “Elianum (streszczenie PL/EN)

Uchwała o zmianie promotora:
(Uchwała o zmianie promotora)

Promotor: Ks. dr hab. Stanisław SUWIŃSKI, prof. UMK (WT UMK)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Jacek HADRYŚ (WT UAM Poznań) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 13.10.2021 roku, godz. 13:30.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Doroty BENKOWSKIEJ

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 27 października 2021 roku (uchwała)
Pani doktor Dorocie Benkowskiej serdecznie gratulujemy!


dr Katarzyna PĘTLICKA
Temat: Ekologia integralna w nauczaniu Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)

Promotor: Ks. dr hab. Wiesław ŁUŻYŃSKI, prof. UMK (WT UMK)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Tadeusz BORUTKA (WNS UPJPII w Krakowie) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Tadeusz ZADYKOWICZ, prof. KUL (WT KUL Lublin) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 20.10.2021 roku, godz. 11:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Katarzyny PĘTLICKIEJ

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 27 października 2021 roku (uchwała)
Pani doktor Katarzynie Pętlickiej serdecznie gratulujemy!


dr Karolina OLSZEWSKA
Temat: Imperatywy jako narzędzia formacji chrześcijan w Apokalipsie św. Jana (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI (WT UMK)
Recenzent: Ks. dr hab. Marek KARCZEWSKI, prof. UWM (UWM Olsztyn) (rec)
Recenzent: Ks. dr hab. Paweł PODESZWA, prof. UAM (UAM Poznań) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 13.10.2021 roku, godz. 10:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Karoliny OLSZEWSKIEJ

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 27 października 2021 roku (uchwała)
Pani doktor Karolinie Olszewskiej serdecznie gratulujemy!


ks. dr Jakub ZIEMSKI
Temat: Nupcjalny charakter sakramentu małżeństwa i konsekracji dziewic. Studium analityczno-porównawcze (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego)

Promotor: ks. prof. dr hab. Krzysztof KONECKI (WT UMK)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Jacek NOWAK (WT UKSW) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Helmut SOBECZKO (WT Uniwersytet Opolski) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 06.10.2021 roku, godz. 11:00.
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Jakuba ZIEMSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 27 października 2021 roku (uchwała)
Księdzu doktorowi Jakubowi Ziemskiemu serdecznie gratulujemy!


dr Maciej BOŁKOWIEC
Temat: Koncepcja „racjonalności poszerzonej” i jej teologiczno-antropologiczne implikacje w myśli Józefa Ratzingera/Benedykta XVI (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora:
(Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego, Uchwała w sprawie zatwierdzeniu tematu)

Promotor: Ks. dr hab. Piotr ROSZAK, prof. UMK (WT UMK Toruń)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Janusz BUJAK (WT Uniwersytet Szczeciński) (rec)
Recenzent: Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław BABIŃSKI (WT UKSW) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 24.02.2021 roku, godz. 10:00 – na platformie Teams (on-line).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Macieja BOŁKOWCA

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 24 lutego 2021 roku (uchwała)

Panu doktorowi Maciejowi Bołkowcowi serdecznie gratulujemy!


dr Piotr Paweł ORŁOWSKI
Temat: Tożsamość lidera i jego etyczna formacja z perspektywy traktatu św. Tomasza z Akwinu o rządach Bożych (S.Th., I, 103–119) (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)

Promotor: Ks. dr hab. Piotr ROSZAK, prof. UMK (WT UMK Toruń)
Recenzent: O. prof. dr hab. Jacek SALIJ OP (emeryt – WT UKSW Warszawa) (rec)
Recenzent: Dr hab. Łukasz HARDT, prof. UW (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 18.11.2020 roku, godz. 10:00 – na platformie Teams (on-line).
Informacja o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. lic. Piotra Pawła ORŁOWSKIEGO

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 2 grudnia 2020 roku (uchwała)

Panu doktorowi Piotrowi Orłowskiemu serdecznie gratulujemy!


Dk. mgr lic. Krystian PODGÓRNI
Temat: Nieheteronormatywność jako wyzwanie dla duszpasterskiej działalności Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)
Uchwała o wyznaczeniu recenzentów i powołaniu komisji egzaminacyjnej (uchwała)

Promotor: Ks. dr hab. Wiesław KRAIŃSKI, prof. UMK (WT UMK Toruń)
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof PILARZ (WT UMK Toruń)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ (WT UAM Poznań) (rec)
Recenzent: O. dr hab. Marek FIAŁKOWSKI OFM Conv, prof. KUL JP II (WT KUL JP II Lublin) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

W dniu 30 września 2020 roku na wniosek dk. mgra lic. Krystiana Podgórni Rada Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w trybie art. 105 par. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego podjęła uchwałę o umorzeniu przewodu doktorskiego (uchwała).


Ks. dr Maciej FLADER
Temat: Formacja chrześcijańska młodzieży w mediach społecznościowych. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań maturzystów w archidiecezji przemyskiej (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)

Promotor: Ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK (WT UMK Toruń)
Promotor pomocniczy: Dr hab. Dawid SZOSTEK, prof. UMK (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Toruń)
Recenzent: Ks. dr hab. Dariusz LIPIEC, prof. KUL JP II (WT KUL JP II Lublin) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab.  Jan PRZYBYŁOWSKI (WT UKSW Warszawa) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 23 września 2020 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, sala III A (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 30 września 2020 roku (uchwała)

Ks. doktorowi Maciejowi Fladerowi serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Jakub NAGI
Temat: Duchowość kapłańska według błogosławionego Księdza Jana Balickiego (streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (Collegium Jagielońskie Toruń)
Recenzent: Ks. dr hab. Jacek HADRYŚ, prof. UAM (WT UAM Poznań) (rec)
Recenzent: Ks. prof. dr hab. Wojciech ZYZAK (WT UP JP II Kraków) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 16 września 2020 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, sala III A (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 30 września 2020 roku (uchwała)

Ks. doktorowi Jakubowi Nagiemu serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Dariusz DOBURZYŃSKI
Temat: Soteriologiczno-antropologiczna perspektywa chrześcijańskiego pielgrzymowania w świetle refleksji nad współczesnym fenomenem Camino de Santiago
(streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)

Promotor: Ks. dr hab. Piotr ROSZAK, prof. UMK (WT UMK Toruń)
Recenzent: Ks. bp prof. dr hab. Henryk WEJMAN (WT US Szczecin) (rec)
Recenzent: Prof. dr hab. Jacek Jan PAWLIK SVD (WT UWM Olsztyn) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 29 stycznia 2020 roku, godz. 12.00, Toruń, ul. Gagarina 37, sala III A (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Nauki Teologiczne WT UMK w dniu 30 stycznia 2020 roku (uchwała)

Ks. doktorowi Dariuszowi Doburzańskiemu serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Adam CZERWIŃSKI
Temat: Zasada pomocniczości w postanowieniach Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej (Toruń 2019, ss. 313).
Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)

Promotor: Ks. dr hab. Wiesław ŁUŻYŃSKI, prof. UMK (WT UMK Toruń)
Recenzent: ks. dr hab. Ireneusz STOLARCZYK, prof. UP JPII (WT UP JPII Kraków, sekcja w Tarnowie)
Recenzent: ks. dr hab. Krzysztof KRZEMIŃSKI, prof. UMK (WT UMK Toruń)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 18 grudnia 2019 roku, godz. 10.30, Toruń, ul. Gagarina 37, sala III A (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Naukowej WT UMK w dniu 15 stycznia 2020 roku (uchwała)

Ks. doktorowi Adamowi Czerwińskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego przygotowania na misje na Kubę!


Ks. dr Piotr DYKOWSKI
Temat: Rola cnót w życiu duchowym i działalności publicznej w świetle pism moralno-ascetycznych św. Ambrożego z Mediolanu, Toruń 2019, ss. 310.
(streszczenie PL i EN)
Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jerzy PAŁUCKI (KUL JP II Lublin)
Recenzent: ks. dr hab. Michał KIELING, prof. UAM (UAM Poznań) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Józef SZYMAŃSKI, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku) (rec)

Uchwała o powołaniu recenzentów i Komisji do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu (uchwała)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 23 października 2019 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, sala Aula Magna (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Naukowej WT UMK w dniu 30 października 2019 roku (uchwała)

Ks. doktorowi Piotrowi Dykowskiemu serdecznie gratulujemy!


Dr Hanna KINAL
Temat: Błogosławiony Edmund Bojanowski wzorcem osobowym dla współczesnego wychowawcy (streszczenie)
Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)

Promotor: Dr hab. Beata BILICKA
Recenzent: dr hab. Elżbieta OSEWSKA, prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Humanistyczny) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS (WT UMK Toruń) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 23 września 2019 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Wydziału WT UMK w dniu 25 września 2019 roku (uchwała)

Pani dr Hannie Kinal serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Michał DŁUTOWSKI
Temat: Świętość chrześcijanina. Studium na podstawie pism błogosławionego Michała Sopoćki

Promotor: Ks. dr hab. Stanisław SUWIŃSKI
Recenzent: ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK (UP JPII-Kraków) (rec)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Stanisław URBAŃSKI (UKSW – Warszawa) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 15 maja 2019 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 29 maja 2019 roku. (uchwała)

Ks. drowi Michałowi Dłutowskiemu serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Piotr Jacek KRUPA MSF
Temat: Duchowość polskiej prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

Promotor: Ks. dr hab. Adam Józef SOBCZYK MSF
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Uchwała o wszczęciu przewodu i powołaniu promotora (uchw)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Marian MACHINEK MSF (UW-M Olsztyn) (rec)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (PWSZ Płock) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 3 kwietnia 2019 roku, godz. 11.30, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 24 kwietnia 2019 roku. (uchwała Rady)

Ks. drowi Piotrowi Jackowi Krupie MSF serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Wiktor OSTROWSKI
Temat: Recepcja patrystycznej argumentacji teologii diwinizacji człowieka w nauczaniu św. Jana Pawła II

Promotor: Ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Uchwała o wszczęciu przewodu i powołaniu promotora (uchwała)
Recenzent: ks. dr hab. Mirosław MEJZNER (UKSW Warszawa) (rec)
Recenzent: ks. prof. UAM dr hab. Michał KIELING (UAM Poznań) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 3 kwietnia 2019 roku, godz. 10.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 24 kwietnia 2019 roku. (uchwała Rady)

Ks. drowi Wiktorowi Ostrowskiemu serdecznie gratulujemy!


Dr Marzanna KLEPACKA
Temat: Człowiek w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna

Promotor: Ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Recenzent: ks. prof. em. UKSW dr hab. Wojciech HANC (UKSW Warszawa) (rec)
Recenzent: ks. prof. UAM dr hab. Michał KIELING (UAM Poznań) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 13 lutego 2019 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (ogłoszenie)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 27 lutego 2019 roku. (uchwała Rady)

Pani dr Marzannie Klepackiej serdecznie gratulujemy!


Dr Sandra RÓŻYŃSKA
Temat: Wychowanie kobiety moralnie zaniedbanej w myśli i działalności wychowawczej błogosławionej matki Marii Karłowskiej

Promotor: Ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS
Recenzent: ks. prof. dr hab. Jerzy BAGROWICZ
Recenzent: Dr hab. Barbara ROZEN, prof. UWM (UWM Olsztyn)

Dyskusja publiczna: 14 listopada 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 21 listopada 2018 roku. (uchwała Rady)

Pani dr Sandrze Różyńskiej serdecznie gratulujemy!


Dr Agnieszka WYRĄBKIEWICZ
Temat: Od ἔρως do ϴέωσις. Nauka o przebóstwieniu w pismach św. Grzegorza z Nyssy

Promotor: Ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Rozpoczęcie przewodu (uchwała)
Recenzenci i komisje egzaminacyjne (uchwała)
Recenzent: ks. dr hab. Józef GRZYWACZEWSKI, prof UKSW (UKSW Warszawa) (rec)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Jerzy PAŁUCKI (KUL JP II Lublin) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 14 listopada 2018 roku, godz. 9.30, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 21 listopada 2018 roku. (uchwała Rady)

Pani dr Agnieszce Wyrąbkiewicz serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Radosław Bernard HERKA SAC
Temat: Katecheza dorosłych w dziele nowej ewangelizacji na tle przemian społeczno-kulturowych w Polsce

Promotor: Dr hab. Beata BILICKA
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Rozpoczęcie przewodu (uchwała)
Recenzenci i komisje egzaminacyjne (uchwała)
Recenzent: ks. bp dr hab. Wojciech OSIAL (PWTW Warszawa) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Piotr DUKSA, prof. UWM (UWM Olsztyn) (rec)
Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 24 września 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 26 września 2018 roku. (uchwała Rady)

Księdzu drowi Radosławowi Bernardowi Herce SAC serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Michał WOLSZON
Temat: Kapłaństwo sakramentalne i kapłaństwo powszechne wiernych w ujęciu ks. Lucjana Baltera

Promotor: ks. prof. zw. dr hab. Czesław RYCHLICKI
Recenzenci: ks. prof. zw. dr hab. Jan PERSZON (UMK Toruń)
ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK SAC (UKSW Warszawa)

Dyskusja publiczna: 10 stycznia 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 31 stycznia 2018 roku. (uchwała Rady)

Ks. drowi Michałowi Wolszonowi serdecznie gratulujemy!


Dr Andrzej KUBANOWSKI
Temat: Życie moralne chrześcijanina jako “conformitas Christi” w świetle komentarzy św. Tomasza z Akwinu do listów więziennych św. Pawła Apostoła. U źródeł współczesnej chrystianologii moralnej

Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław MRÓZ
Recenzent: ks. bp prof. dr hab. Andrzej DZIUBA (UKSW Warszawa) (rec)
Recenzent: O. dr hab. Tomasz GAŁUSZKA OP (UP JPII Kraków) (rec)

Streszczenie (tutaj)

Dyskusja publiczna: 5 stycznia 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 31 stycznia 2018 roku. (uchwała Rady)

Panu drowi Andrzejowi Kubanowskiemu serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Piotr KWIATKOWSKI
Temat: Recepcja chrystologii Ojców Kościoła w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Promotor: ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI (WT UMK Toruń)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Franciszek DRĄCZKOWSKI (KUL JP II Lublin)
Recenzent: o. dr hab. Mieczysław PACZKOWSKI, prof. UMK (UMK Toruń)

Dyskusja publiczna: 15 listopada 2017 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (ogłoszenieuchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 22 listopada 2017 roku. (uchwała Rady)

Ks. drowi Piotrowi Kwiatkowskiemu serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Piotr PAWLAK
Temat: Świętość w świetle nauczania Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Promotor: ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK
Recenzent: ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI (UKSW Warszawa)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 21 maja 2017 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 31 maja 2017 roku. uchwała Rady Wydziału (145 KB)

Ks. drowi Piotrowi Pawlakowi serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Adam SAMSEL MSF
Temat: Świętość życia chrześcijańskiego według według Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Promotor: ks. dr hab. Adam SOBCZYK MSF
Recenzent: ks. dr hab. Włodzimierz GAŁĄZKA, prof. UKSW (UKSW Warszawa)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 14 grudnia 2016 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna ogłoszenie (149 KB) / uchwała (162 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 21 grudnia 2016 roku.  uchwała (162 KB)

Ks. drowi Adamowi Samselowi MSF serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Andrzej PIERNIKARCZYK
Temat: Błogosławiona Maria Marta Wiecka jako wzór świętości osób pełniących dzieła miłosierdzia

Promotor: ks. dr hab. Zbigniew WANAT (WT UMK)
Recenzent: ks. bp prof. zw. dr hab. Jerzy PAŃKOWSKI (ChAT Warszawa)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 23 listopada 2016 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna ogłoszenie (293 KB) / uchwała (202 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 30 listopada 2016 roku. uchwala Rady (143 KB)
Ks. drowi Andrzejowi Piernikarczykowi serdecznie gratulujemy!

Dr Marcin CHROSTOWSKI
Temat: Księga Tobiasza jako świadectwo początków diaspory Izraelitów w Mezopotamii

Promotor: ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK Toruń)
Recenzent: prof. dr hab. Michał Wojciechowski (UW-M Olsztyn)

ogłoszenie

Dyskusja publiczna: 4 listopada 2015 roku o godz. 11.30 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 18 listopada 2015 roku. uchwała Rady (477 KB)

Panu drowi Marcinowi Chrostowskiemu gratulujemy!


o. dr Jacek WASZKOWIAK OFM
Temat: Siloe w tradycji biblijnej. Studium egzegetyczno-teologiczne

Promotor: o. prof. dr hab. Ryszard Sikora OFM (UAM Poznań)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK Toruń)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz (UKSW Warszawa)
ogłoszenie

Dyskusja publiczna: 4 listopada 2015 roku o godz. 10.00 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 18 listopada 2015 roku. uchwała Rady (474 KB)

Ojcu drowi Jackowi Waszkowiakowi OFM gratulujemy!


Pani dr Joanna SIDOROWICZ
Temat: Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji ‘Jezus Żyje’ w latach 1996-2013

Promotor: ks. dr hab. Wojciech Cichosz
Recenzent: ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek (Akakdemia Ignatianum w Krakowie)
Recenzent: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK Toruń)

ogłoszenie (30 KB)

Dyskusja publiczna: 25 marca 2015 roku o godz. 11.30 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 15 kwietnia 2015 roku. Uchwała Rady Wydziału (32 KB)

Pani dr Joannie Sidorowicz gratulujemy!


Ks. dr Ireneusz SMAGLINSKI
Temat: Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II do Polaków podczas pielgrzymek do Ojczyzny

Promotor: ks. dr hab. Janusz Szulist
Streszczenie EN (106 KB) / PL (116 KB)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW Warszawa) rec (100 KB)
Recenzent: ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US (US Szczecin) rec (148 KB)

ogłoszenie (30 KB)

Dyskusja publiczna: 8 kwietnia 2015 roku o godz. 11.00 (dyskusja) uchwała Komisji Doktorskiej (32 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 15 kwietnia 2015 roku. uchwała Rady Wydziału (32 KB)

Ks. drowi Ireneuszowi Smaglinskiemu gratulujemy!


Pani dr Dorota WAWROWSKA
Temat: Duchowy wymiar dziewictwa konsekrowanego w świetle pism św. Ambrożego, św. Hieronima i św. Augustyna

Promotor: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński
Recenzent: ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK)
Recenzent: ks. dr hab. Lech Król

Publiczna dyskusja odbyła się 4 marca 2015 roku o godz. 11.00.
Zatwierdzenie przez Radę Wydziału – 18 marca 2015 roku (uchwała).
(ogłoszenie)

Pani dr Dorocie Wawrowskiej gratulujemy!


Ks. dr Krzysztof GIERA
Temat: Rewaloryzacja niedzieli po Soborze Watykańskim II w polskiej literaturze teologicznej

Promotor: ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki
Streszczenie PL (341 KB) / EN (138 KB)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO Opole) rec (3,90 MB)
Recenzent: ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM (UAM Poznań) rec (4,46 MB)

Publiczna dyskusja odbyła się 11 marca 2015 roku o godz. 11.00.

Zatwierdzenie przez Radę Wydziału – 18 marca 2015 roku (uchwała).
(ogłoszenie)

Ks. drowi Krzysztofowi Gierze gratulujemy!


Ks. mgr lic. Paweł HOPPE

Temat: Kościół katolicki w Bydgoszczy w latach 1945-1989

Promotor: ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
Recenzent: ks. dr hab. Tomasz Moskal (KUL JP 2, Lublin);
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK Toruń)

Dyskusja publiczna: 7 stycznia 2015 roku o godz. 9.30 dyskusja (244 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 14 stycznia 2015 roku.

Ks. drowi Pawłowi Hoppe gratulujemy!


Pani mgr lic. Katarzyna JACHIMKOWSKA 

Temat: Życie religijne młodzieży Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Pucku na podstawie badań własnych

Promotor: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński
Streszczenie PL (200 KB)
Recenzent: ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka, prof. UKSW (UKSW Warszawa) rec (6,18 MB)
Recenzent: ks. dr hab. Jarosław Popławski, prof. KUL JPII (KUL JP II Lublin) rec (7,67 MB)

Dyskusja publiczna: 7 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 dyskusja (193 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 14 stycznia 2015 roku.

Pani dr Katarzynie Jachimkowskiej gratulujemy!