Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Doktoraty

PRZEWODY DOKTORSKIE W TOKU:


 

Podajemy trwające na Wydziale Teologicznym przewody doktorskie. Zgodnie z nową Ustawą streszczenia i recenzje prac doktorskich winny być umieszczone na stronie internetowej Wydziału (wymóg nie dotyczy tzw. starej procedury).

 


 

 

PRZEWODY DOKTORSKIE ZAKOŃCZONE:


 

Ks. dr Dariusz DOBURZYŃSKI
Temat: Soteriologiczno-antropologiczna perspektywa chrześcijańskiego pielgrzymowania w świetle refleksji nad współczesnym fenomenem Camino de Santiago
(streszczenie PL/EN)

Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)

Promotor: Ks. dr hab. Piotr ROSZAK, prof. UMK (WT UMK Toruń)
Recenzent: ks. bp prof. dr hab. Henryk WEJMAN (WT US Szczecin) (rec)
Recenzent: prof. dr hab. Jacek Jan PAWLIK SVD (WT UWM Olsztyn) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 29 stycznia 2020 roku, godz. 12.00, Toruń, ul. Gagarina 37, sala III A (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Naukowej WT UMK w dniu 30 stycznia 2020 roku (uchwała)

Ks. doktorowi Dariuszowi Doburzańskiemu serdecznie gratulujemy!


 

Ks. dr Adam CZERWIŃSKI
Temat: Zasada pomocniczości w postanowieniach Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej (Toruń 2019, ss. 313).
Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)

Promotor: Ks. dr hab. Wiesław ŁUŻYŃSKI, prof. UMK (WT UMK Toruń)
Recenzent: ks. dr hab. Ireneusz STOLARCZYK, prof. UP JPII (WT UP JPII Kraków, sekcja w Tarnowie)
Recenzent: ks. dr hab. Krzysztof KRZEMIŃSKI, prof. UMK (WT UMK Toruń)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 18 grudnia 2019 roku, godz. 10.30, Toruń, ul. Gagarina 37, sala III A (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Naukowej WT UMK w dniu 15 stycznia 2020 roku (uchwała)

Ks. doktorowi Adamowi Czerwińskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego przygotowania na misje na Kubę!


 

Ks. dr Piotr DYKOWSKI
Temat: Rola cnót w życiu duchowym i działalności publicznej w świetle pism moralno-ascetycznych św. Ambrożego z Mediolanu, Toruń 2019, ss. 310.
(streszczenie PL i EN)
Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jerzy PAŁUCKI (KUL JP II Lublin)
Recenzent: ks. dr hab. Michał KIELING, prof. UAM (UAM Poznań) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Józef SZYMAŃSKI, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku) (rec)

Uchwała o powołaniu recenzentów i Komisji do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu (uchwała)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 23 października 2019 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, sala Aula Magna (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Dyscypliny Naukowej WT UMK w dniu 30 października 2019 roku (uchwała)

Ks. doktorowi Piotrowi Dykowskiemu serdecznie gratulujemy!


 

Dr Hanna KINAL
Temat: Błogosławiony Edmund Bojanowski wzorcem osobowym dla współczesnego wychowawcy (streszczenie)
Uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora (uchwała)

Promotor: Dr hab. Beata BILICKA
Recenzent: dr hab. Elżbieta OSEWSKA, prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Humanistyczny) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS (WT UMK Toruń) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 23 września 2019 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany przez Radę Wydziału WT UMK w dniu 25 września 2019 roku (uchwała)

Pani dr Hannie Kinal serdecznie gratulujemy!


 

Ks. dr Michał DŁUTOWSKI
Temat: Świętość chrześcijanina. Studium na podstawie pism błogosławionego Michała Sopoćki

Promotor: Ks. dr hab. Stanisław SUWIŃSKI
Recenzent: ks. prof. dr hab. Jan MACHNIAK (UP JPII-Kraków) (rec)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Stanisław URBAŃSKI (UKSW – Warszawa) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 15 maja 2019 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (info)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 29 maja 2019 roku. (uchwała)

Ks. drowi Michałowi Dłutowskiemu serdecznie gratulujemy!


 

Ks. dr Piotr Jacek KRUPA MSF
Temat: Duchowość polskiej prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

Promotor: Ks. dr hab. Adam Józef SOBCZYK MSF
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Uchwała o wszczęciu przewodu i powołaniu promotora (uchw)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Marian MACHINEK MSF (UW-M Olsztyn) (rec)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (PWSZ Płock) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 3 kwietnia 2019 roku, godz. 11.30, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 24 kwietnia 2019 roku. (uchwała Rady)

Ks. drowi Piotrowi Jackowi Krupie MSF serdecznie gratulujemy!


 

Ks. dr Wiktor OSTROWSKI
Temat: Recepcja patrystycznej argumentacji teologii diwinizacji człowieka w nauczaniu św. Jana Pawła II

Promotor: Ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Uchwała o wszczęciu przewodu i powołaniu promotora (uchwała)
Recenzent: ks. dr hab. Mirosław MEJZNER (UKSW Warszawa) (rec)
Recenzent: ks. prof. UAM dr hab. Michał KIELING (UAM Poznań) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 3 kwietnia 2019 roku, godz. 10.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 24 kwietnia 2019 roku. (uchwała Rady)

Ks. drowi Wiktorowi Ostrowskiemu serdecznie gratulujemy!

 


 

Dr Marzanna KLEPACKA
Temat: Człowiek w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna

Promotor: Ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Recenzent: ks. prof. em. UKSW dr hab. Wojciech HANC (UKSW Warszawa) (rec)
Recenzent: ks. prof. UAM dr hab. Michał KIELING (UAM Poznań) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)
Dyskusja publiczna: 13 lutego 2019 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (ogłoszenie)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 27 lutego 2019 roku. (uchwała Rady)

Pani dr Marzannie Klepackiej serdecznie gratulujemy!

 


 

Dr Sandra RÓŻYŃSKA
Temat: Wychowanie kobiety moralnie zaniedbanej w myśli i działalności wychowawczej błogosławionej matki Marii Karłowskiej

Promotor: Ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS
Recenzent: ks. prof. dr hab. Jerzy BAGROWICZ
Recenzent: Dr hab. Barbara ROZEN, prof. UWM (UWM Olsztyn)

Dyskusja publiczna: 14 listopada 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 21 listopada 2018 roku. (uchwała Rady)

Pani dr Sandrze Różyńskiej serdecznie gratulujemy!

 


 

Dr Agnieszka WYRĄBKIEWICZ
Temat: Od ἔρως do ϴέωσις. Nauka o przebóstwieniu w pismach św. Grzegorza z Nyssy

Promotor: Ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Rozpoczęcie przewodu (uchwała)
Recenzenci i komisje egzaminacyjne (uchwała)
Recenzent: ks. dr hab. Józef GRZYWACZEWSKI, prof UKSW (UKSW Warszawa) (rec)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Jerzy PAŁUCKI (KUL JP II Lublin) (rec)

Komisja do przeprowadzenia publicznej obrony doktoratu – Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 14 listopada 2018 roku, godz. 9.30, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 21 listopada 2018 roku. (uchwała Rady)

Pani dr Agnieszce Wyrąbkiewicz serdecznie gratulujemy!

 


 

Ks. dr Radosław Bernard HERKA SAC
Temat: Katecheza dorosłych w dziele nowej ewangelizacji na tle przemian społeczno-kulturowych w Polsce

Promotor: Dr hab. Beata BILICKA
Streszczenie PL i EN (streszcz)
Rozpoczęcie przewodu (uchwała)
Recenzenci i komisje egzaminacyjne (uchwała)
Recenzent: ks. bp dr hab. Wojciech OSIAL (PWTW Warszawa) (rec)
Recenzent: ks. dr hab. Piotr DUKSA, prof. UWM (UWM Olsztyn) (rec)
Komisja Doktorska (uchwała)

Dyskusja publiczna: 24 września 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 26 września 2018 roku. (uchwała Rady)

Księdzu drowi Radosławowi Bernardowi Herce SAC serdecznie gratulujemy!

 


 

Ks. dr Michał WOLSZON
Temat: Kapłaństwo sakramentalne i kapłaństwo powszechne wiernych w ujęciu ks. Lucjana Baltera

Promotor: ks. prof. zw. dr hab. Czesław RYCHLICKI
Recenzenci: ks. prof. zw. dr hab. Jan PERSZON (UMK Toruń)
ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK SAC (UKSW Warszawa)

Dyskusja publiczna: 10 stycznia 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 31 stycznia 2018 roku. (uchwała Rady)

Ks. drowi Michałowi Wolszonowi serdecznie gratulujemy!

 


 

Dr Andrzej KUBANOWSKI
Temat: Życie moralne chrześcijanina jako “conformitas Christi” w świetle komentarzy św. Tomasza z Akwinu do listów więziennych św. Pawła Apostoła. U źródeł współczesnej chrystianologii moralnej

Promotor: ks. prof. dr hab. Mirosław MRÓZ
Recenzent: ks. bp prof. dr hab. Andrzej DZIUBA (UKSW Warszawa) (rec)
Recenzent: O. dr hab. Tomasz GAŁUSZKA OP (UP JPII Kraków) (rec)

Streszczenie (tutaj)

Dyskusja publiczna: 5 stycznia 2018 roku, godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (uchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 31 stycznia 2018 roku. (uchwała Rady)

Panu drowi Andrzejowi Kubanowskiemu serdecznie gratulujemy!

 


 

Ks. dr Piotr KWIATKOWSKI
Temat: Recepcja chrystologii Ojców Kościoła w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Promotor: ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI (WT UMK Toruń)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Franciszek DRĄCZKOWSKI (KUL JP II Lublin)
Recenzent: o. dr hab. Mieczysław PACZKOWSKI, prof. UMK (UMK Toruń)

Dyskusja publiczna: 15 listopada 2017 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna (ogłoszenieuchwała)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 22 listopada 2017 roku. (uchwała Rady)

Ks. drowi Piotrowi Kwiatkowskiemu serdecznie gratulujemy!

 


 

Ks. dr Piotr PAWLAK
Temat: Świętość w świetle nauczania Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Promotor: ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK
Recenzent: ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI (UKSW Warszawa)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 21 maja 2017 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 31 maja 2017 roku. uchwała Rady Wydziału (145 KB)

Ks. drowi Piotrowi Pawlakowi serdecznie gratulujemy!

 


 

Ks. dr Adam SAMSEL MSF
Temat: Świętość życia chrześcijańskiego według według Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Promotor: ks. dr hab. Adam SOBCZYK MSF
Recenzent: ks. dr hab. Włodzimierz GAŁĄZKA, prof. UKSW (UKSW Warszawa)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 14 grudnia 2016 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna ogłoszenie (149 KB) / uchwała (162 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 21 grudnia 2016 roku.  uchwała (162 KB)

Ks. drowi Adamowi Samselowi MSF serdecznie gratulujemy!

 


 

Ks. dr Andrzej PIERNIKARCZYK
Temat: Błogosławiona Maria Marta Wiecka jako wzór świętości osób pełniących dzieła miłosierdzia

Promotor: ks. dr hab. Zbigniew WANAT (WT UMK)
Recenzent: ks. bp prof. zw. dr hab. Jerzy PAŃKOWSKI (ChAT Warszawa)
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI  (WT UMK)

Dyskusja publiczna: 23 listopada 2016 roku o godz. 11.00, Toruń, ul. Gagarina 37, Aula Magna ogłoszenie (293 KB) / uchwała (202 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 30 listopada 2016 roku. uchwala Rady (143 KB)
Ks. drowi Andrzejowi Piernikarczykowi serdecznie gratulujemy!

 

Dr Marcin CHROSTOWSKI
Temat: Księga Tobiasza jako świadectwo początków diaspory Izraelitów w Mezopotamii

Promotor: ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK Toruń)
Recenzent: prof. dr hab. Michał Wojciechowski (UW-M Olsztyn)

ogłoszenie

Dyskusja publiczna: 4 listopada 2015 roku o godz. 11.30 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 18 listopada 2015 roku. uchwała Rady (477 KB)

Panu drowi Marcinowi Chrostowskiemu gratulujemy!

 


 

o. dr Jacek WASZKOWIAK OFM
Temat: Siloe w tradycji biblijnej. Studium egzegetyczno-teologiczne

Promotor: o. prof. dr hab. Ryszard Sikora OFM (UAM Poznań)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK Toruń)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz (UKSW Warszawa)
ogłoszenie

Dyskusja publiczna: 4 listopada 2015 roku o godz. 10.00 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 18 listopada 2015 roku. uchwała Rady (474 KB)

Ojcu drowi Jackowi Waszkowiakowi OFM gratulujemy!

 


 

Pani dr Joanna SIDOROWICZ
Temat: Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji ‘Jezus Żyje’ w latach 1996-2013

Promotor: ks. dr hab. Wojciech Cichosz
Recenzent: ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek (Akakdemia Ignatianum w Krakowie)
Recenzent: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK Toruń)

ogłoszenie (30 KB)

Dyskusja publiczna: 25 marca 2015 roku o godz. 11.30 (dyskusja) (uchwała Komisji Doktorskiej)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 15 kwietnia 2015 roku. Uchwała Rady Wydziału (32 KB)

Pani dr Joannie Sidorowicz gratulujemy!

 


 

Ks. dr Ireneusz SMAGLINSKI
Temat: Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II do Polaków podczas pielgrzymek do Ojczyzny

Promotor: ks. dr hab. Janusz Szulist
Streszczenie EN (106 KB) / PL (116 KB)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW Warszawa) rec (100 KB)
Recenzent: ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US (US Szczecin) rec (148 KB)

ogłoszenie (30 KB)

Dyskusja publiczna: 8 kwietnia 2015 roku o godz. 11.00 (dyskusja) uchwała Komisji Doktorskiej (32 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 15 kwietnia 2015 roku. uchwała Rady Wydziału (32 KB)

Ks. drowi Ireneuszowi Smaglinskiemu gratulujemy!

 


 

Pani dr Dorota WAWROWSKA
Temat: Duchowy wymiar dziewictwa konsekrowanego w świetle pism św. Ambrożego, św. Hieronima i św. Augustyna

Promotor: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński
Recenzent: ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK)
Recenzent: ks. dr hab. Lech Król

Publiczna dyskusja odbyła się 4 marca 2015 roku o godz. 11.00.
Zatwierdzenie przez Radę Wydziału – 18 marca 2015 roku (uchwała).
(ogłoszenie)

Pani dr Dorocie Wawrowskiej gratulujemy!

 


 

Ks. dr Krzysztof GIERA
Temat: Rewaloryzacja niedzieli po Soborze Watykańskim II w polskiej literaturze teologicznej

Promotor: ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki
Streszczenie PL (341 KB) / EN (138 KB)
Recenzent: ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO Opole) rec (3,90 MB)
Recenzent: ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM (UAM Poznań) rec (4,46 MB)

Publiczna dyskusja odbyła się 11 marca 2015 roku o godz. 11.00.

Zatwierdzenie przez Radę Wydziału – 18 marca 2015 roku (uchwała).
(ogłoszenie)

Ks. drowi Krzysztofowi Gierze gratulujemy!

 


 

Ks. mgr lic. Paweł HOPPE

Temat: Kościół katolicki w Bydgoszczy w latach 1945-1989

Promotor: ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
Recenzent: ks. dr hab. Tomasz Moskal (KUL JP 2, Lublin);
Recenzent: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK Toruń)

Dyskusja publiczna: 7 stycznia 2015 roku o godz. 9.30 dyskusja (244 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 14 stycznia 2015 roku.

Ks. drowi Pawłowi Hoppe gratulujemy!

 


 

Pani mgr lic. Katarzyna JACHIMKOWSKA 

Temat: Życie religijne młodzieży Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Pucku na podstawie badań własnych

Promotor: ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński
Streszczenie PL (200 KB)
Recenzent: ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka, prof. UKSW (UKSW Warszawa) rec (6,18 MB)
Recenzent: ks. dr hab. Jarosław Popławski, prof. KUL JPII (KUL JP II Lublin) rec (7,67 MB)

Dyskusja publiczna: 7 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 dyskusja (193 KB)

Stopień doktora nauk teologicznych został nadany na Radzie Wydziału WT UMK w dniu 14 stycznia 2015 roku.

Pani dr Katarzynie Jachimkowskiej gratulujemy!