Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Kursy językowe

Droga Studentko / Drogi Studencie,
Jako koordynator ds. języków obcych dla Wydziału Teologicznego chciałabym przedstawić ścieżkę kształcenia językowego jaka czeka Cię w trakcie studiów. Przybliży Ci to opcje pracy nad językiem obcym jakie proponuje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

I ROK STUDIÓW

Na początku I roku wykonaj obowiązkowy test diagnostyczny dostępny do 31 października 2020 na stronie: moodle.umk.pl/SPNJO
Skorzystaj z oferty kursów dodatkowych skierowanych do studentów pierwszego roku, które przygotowują do lektoratu: „Przygotowanie do lektoratów” (jęz. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski):

II ROK STUDIÓW

FORMUŁA LEKTORATU DLA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

EGZAMIN KOŃCZĄCY LEKTORAT – Egzamin językowy po 120 godzinach lektoratu ocenia umiejętności czytania, słuchania i znajomości słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych
Dla studentów II roku oferujemy dodatkowy kurs Powtórka przed egzaminem, który obejmuje powtórzenie technik egzaminacyjnych i uzupełnienie brakujących umiejętności językowych

III ROK STUDIÓW

Oferujemy szeroki wachlarz kursów:
PRZYKŁADY PROWADZONYCH KURSÓW

PEŁNA OFERTA DODATKOWYCH KURSÓW PROWADZONYCH PRZEZ SPNJO DOSTĘPNA NA STRONIE WWW.SPNJO.UMK.PL

IV ROK TEOLOGIA

Obowiązkowy lektorat w wymiarze 30 godzin zakończony egzaminem

STUDIA MAGISTERSKIE II STOPIEŃ I ROK STUDIÓW NAUKI O RODZINIE

Obowiązkowy lektorat w semestrze letnim w wymiarze 15 godzin
Dla chętnych – nowy projekt językowy: FUTURO
Celem Zadania 5 Projektu jest rozwinięcie kompetencji językowych przydatnych w miejscu pracy i przygotowanie uczestników pod kątem egzaminu z języka przeprowadzanego przez renomowaną, międzynarodową instytucję. Projekt przewiduje nieodpłatne podejście do egzaminu i uzyskanie stosownego certyfikatu.

STUDIA MAGISTERSKIE II STOPIEŃ II ROK STUDIÓW NAUKI O RODZINIE

Obowiązkowy lektorat w semestrze zimowym w wymiarze 15 godzin zakończony egzaminem
Dla chętnych – nowy projekt językowy: FUTURO (patrz wyżej)

SZEROKA OFERTA DODATKOWYCH KURSÓW PROWADZONYCH PRZEZ SPNJO DOSTĘPNA NA STRONIE WWW.SPNJO.UMK.PL

Jesteśmy licencjonowanym centrum egzaminacyjnym (np. TELC, TOLES, LCCI)
Oferujemy szeroki wybór kursów ogólnych i specjalistycznych z możliwością zdawania międzynarodowych egzaminów językowych.
PRZYKŁADY PROWADZONYCH EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH

Współczesny rynek pracy daje bardzo wiele możliwości rozwijania kariery zawodowej. Płynne posługiwanie się językiem obcym oprócz niewątpliwej satysfakcji, daje nam przewagę nad innymi kandydatami.

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia,
Anna Olkiewicz-Mantilla
ao@umk.pl