Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Student I roku – Przewodnik 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UMK: 8 października 2020 r., godz. 10.00

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku – 8 października 2020 r., godz. 13.00: Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia – ks. prof. dr hab. Janusz Szulist; Biblioteka WT UMK – mgr Katarzyna Burnicka, Samorząd Studencki – Oliwia Nguyen Hong

Założenie konta na serwerze uniwersyteckim

Każdy student jest zobowiązany do założenia konta na serwerze uniwersyteckim. Instrukcja założenia konta znajduje się w poniższym linku: https://www.uci.umk.pl/index.php/Konto_na_serwerze_UMK_dla_studentów_i_doktorantów
W ramach konta studenckiego są realizowane określone usługi informatyczne:
https://www.uci.umk.pl/index.php/Kategoria:Studenci_i_doktoranci

Elektroniczne ślubowanie

Procedura elektronicznego ślubowania:
1. Założenie przez osoba przyjętą na studia konta na serwerze  uniwersyteckim.
2. Po zalogowaniu do systemu USOSweb zaakceptowanie treść ślubowania. Fakt akceptacji ślubowania lub jego braku jest odnotowywany w systemie. W systemie określona jest data do kiedy ślubowanie można złożyć, po tym czasie osobom, które nie złożyły ślubowania zgodnie z regulaminem studiów dziekanat przygotowuje decyzję o skreśleniu.
3. Z systemu Dziekanat Wydziału Teologicznego UMK będzie drukował ślubowania do teczki akt osobowych studenta z adnotacją, że dokument został zatwierdzony elektronicznie i datą kiedy to zatwierdzenie nastąpiło.

Regulamin studiów

Zbiór zasad określających studiowanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu znajduje się w regulaminie studiów. Zachęcamy do zapoznania się tym dokumentem: https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/dXbw0H/39_Regulamin_studiow.pdf

Wykłady na Wydziale Teologicznym UMK

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zajęcia na Wydziale Teologicznym odbywają się co do zasady zdalnie.
Nauka języków obcych odbywa się według instrukcji zawartych w linku: https://spnjo.umk.pl/wiadomosci/?id=19171
Uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego odbywa się według zasad zawartych w linku: https://www.umk.pl/studenci/wf/
Kształcenie zdalne:
Możliwości korzystania z e-learning-u dla studentów UMK: https://www.uci.umk.pl/index.php/E-learning_dla_studentow

Kształcenie zdalne – szkolenia dla studentów

Szkolenia uczą korzystania z trzech platform pracy zdalnej rekomendowanych na naszym Uniwersytecie: Moodle, systemu wideokonferencyjnego BigBlueButton i MS Teams. Wszystkie udostępniamy w jednym miejscu, na platformie moodle.umk.pl. Bliższe informacje pod adresem: https://portal.umk.pl/pl/article/ksztalcenie-zdalne-szkolenia-dla-studentow

Biblioteka

Z dniem 1 października 2020 roku będzie uruchomione w pełnym zakresie działanie wszystkich bibliotek systemu biblioteczno-informatycznego UMK.
Biblioteka Uniwersyteckie przygotowała zdalny dostęp do kursu bibliotecznego: http://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne
Kurs elektroniczny będzie dostępny od 2 października 2020 roku do 31 lipca 2021 roku. Istnieje również możliwość spotkania informacyjnego w Bibliotece, co jest jednak obwarowane odpowiednią liczbą uczestników.

Dziekanat

Godziny pracy dziekanatu:

W czasie pandemii koronawirusa zachęcamy do załatwiania spraw, jeżeli to jest możliwe, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wnioski studentów mogą być kierowane w następujący sposób:

Opiekun I roku:

  • Kierunek – Teologia – ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski – kontakt e-mail: dzag72@umk.pl
  • Kierunek – Nauki o Rodzinie – ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, prof. UMK – kontakt e-mail: thomast@umk.pl