Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Habilitacje

HABILITACJE WSZCZĘTE PO 01.10.2023

Postępowania trwające:

Ks. dr Sławomir KUNKA


Postępowania zakończone:

 
Ks. dr hab. Tomasz HUZAREK

Zawiadomienie o publicznym kolokwium habilitacyjnym ks. dra Tomasza Huzarka – 18 czerwca 2024 r. (załącznik)

Rada Dyscypliny Naukowej nadała ks. drowi Tomaszowi HUZARKOWI stopień doktora habilitowanego w dniu 19 czerwca 2024 roku (uchwała Rady)
Księdzu drowi hab. Tomaszowi HUZARKOWI gratulujemy!!!

HABILITACJE WSZCZĘTE PO 01.10.2019

Postępowania zakończone:

 
Ks. dr hab. Piotr TOWAREK

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 20 marca 2024 roku.
Rada Dyscypliny Naukowej nadała ks. drowi Piotrowi Towarkowi stopień doktora habilitowanego w dniu 20 marca 2024 roku (uchwała Rady)
Księdzu drowi hab. Piotrowi TOWARKOWI gratulujemy!!!


Dr hab. Krzysztof PILARZ

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 29 czerwca 2022 roku.
Rada Dyscypliny Naukowej nadała drowi Krzysztofowi Pilarzowi stopień doktora habilitowanego w dniu 29 czerwca 2022 roku (uchwała Rady)
Panu drowi hab. Krzysztofowi PILARZOWI gratulujemy!!!


Ks. dr hab. Aleksy KOWALSKI

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 20 kwietnia 2022 roku.
Rada Dyscypliny Naukowej nadała ks. drowi Aleksemu Kowalskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 20 kwietnia 2022 roku (uchwała Rady)
Ks. drowi hab. Aleksemu KOWALSKIEMU gratulujemy!!!
 

HABILITACJE WSZCZĘTE DO 30.04.2019

Postępowania zakończone:

Ks. dr hab. Mariusz Jan KUCIŃSKI

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 29 października 2019 roku.
Rada Dyscypliny Naukowej nadała ks. drowi Mariuszowi Janowi Kucińskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 30 października 2019 roku (uchwała Rady)
Ks. drowi hab. Mariuszowi Janowi KUCIŃSKIEMU gratulujemy!!!


Ks. dr hab. Joachim NOWAK

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 1 czerwca 2017 roku
Rada Wydziału nadała ks. drowi Joachimowi Nowakowi stopień doktora habilitowanego w dniu 20 czerwca 2017 roku (uchwała Rady )
Ks. drowi hab. Joachimowi NOWAKOWI gratulujemy!!!


Ks. dr hab. Franciszek JABŁOŃSKI

Spotkanie Komisji Habilitacyjnej odbyło się 7 grudnia 2016 roku
Rada Wydziału nadała ks. drowi Franciszkowi Jabłońskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwała rady (180 KB)
Ks. drowi hab. Franciszkowi JABŁOŃSKIEMU gratulujemy!!!


 Ks. dr hab. Dariusz Henryk PATER

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 18 maja 2016 roku
Rada Wydziału nadała ks. drowi Dariuszowi Paterowi stopień doktora habilitowanego w dniu 25 maja 2016 roku uchwała Rady (193 KB)
Ks. drowi hab. Dariuszowi PATEROWI gratulujemy!!! 


Dr hab. Zofia Hanna KUŹNIEWSKA

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 13 stycznia 2016 roku
Rada Wydziału nadała Pani dr Zofii Kuźniewskiej stopień doktora habilitowanego w dniu 20 stycznia 2016 roku uchwała Rady (546 KB)
Dr hab. Zofii Hannie KUŹNIEWSKIEJ gratulujemy!!!


Ks. dr hab. Tomasz TUŁODZIECKI

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 13 stycznia 2016 roku
Rada Wydziału nadała ks. drowi Tomaszowi Tułodzieckiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 20 stycznia 2016 roku uchwała Rady (557 KB)
Ks. drowi hab. Tomaszowi TUŁODZIECKIEMU gratulujemy!!! 


Ks. dr hab. Wiesław KRAIŃSKI

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 5 marca 2015 roku.
Rada Wydziału nadała ks. drowi Wiesławowi Kraińskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 18 marca 2015 roku (uchwała Rady)
Ks. drowi hab. Wiesławowi KRAIŃSKIEMU gratulujemy!


Ks. dr hab. Krzysztof GRACZYK

Spotkanie Komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 5 marca 2015 roku
Rada Wydziału nadała ks. drowi Wiesławowi Kraińskiemu stopień doktora habilitowanego w dniu 18 marca 2015 roku (uchwała Rady)
Ks. drowi hab. Krzysztofowi GRACZYKOWI gratulujemy!