Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Periodyki

Wydział Teologiczny UMK jest wydawcą dwóch periodyków

1) Biblistica et Patristica Thoruniensia (rocznik)

Każde wydanie pisma dotyczy wybranej w danym roku księgi biblijnej, którą Bibliści i Patrolodzy analizują z punktu widzenia najbardziej dyskutowanych w ostatnim czasie zagadnień.

2) Teologia i Człowiek (półrocznik)

Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie myśli naukowo-badawczej, dyskusji i analizy aktualnych kierunków oraz tendencji zachodzących w poszczególnych dziedzinach współczesnej teologii, jak; biblia, teologia dogmatyczna, fundamentalna, teologia liturgii, teologia duchowości, teologia pastoralna, katechetyka, homiletyka, historia Kościoła.

3) Scientia et Fides

„Scientia et Fides” (SetF) to czasopismo internetowe o otwartym dostępie publikowane dwa razy w roku. Jest wydawane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, we współpracy z grupą badawczą „Nauka, rozum i wiara” (CRYF) na Uniwersytecie Nawarry.

„Scientia et Fides” ma na celu przedstawienie rygorystycznych prac badawczych dotyczących różnych aspektów relacji między nauką a religią. Z tego powodu artykuły SetF nie ograniczają się do metodologii jednej dyscypliny i mogą obejmować szeroki zakres tematów, pod warunkiem, że poruszony zostanie interdyscyplinarny dialog między nauką a religią. Czasopismo przyjmuje artykuły napisane w języku angielskim, hiszpańskim, polskim, francuskim, włoskim i niemieckim, które zostaną ocenione w procesie recenzowania.

„Scientia et Fides” jest notowane w następujących bazach:

Dialnet,
Directory of Open Access Journals (DOAJ),
Emerging Sources Citation Index,
e-Revist@s: Plataforma open access de revistas científicas eletrónicas españolas y latinoaméricanas,
Erih Plus,
Google Scholar,
Index Copernicus International,
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),
Scimago Journal & Country Rank (SJR),
Scopus,
The American Theological Library Association (ATLA).