Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Baza Biblistyki na Theo-Logos

Zapraszamy do Teologicznego Repozytorium Dziedzinowego THEO-LOGOS.