Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Rada Dyscypliny

Rada Dyscypliny z Wielkim Kanclerzem WT UMK 2022/2023

Profesorowie:

Profesorowie uniwersytetu:

Adiunkci:

Asystent:

Przedstawiciel doktorantów:

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny (2023/2024)