Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Pracownicy Wydziału

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Etatowi pracownicy badawczo-dydaktyczni

Imię i nazwisko Stanowisko
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz Dziekan – Profesor
ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK Prodziekan ds. Strategii Badawczej i Współpracy z Zagranicą – Profesor Uniwersytetu
ks. prof. dr hab. Janusz Szulist Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia – Profesor
ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK Przewodniczący Rady Dyscypliny – Profesor Uniwersytetu
ks. dr hab. Stanisław Adamiak, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
ks. dr Tomasz Huzarek Adiunkt
ks. dr hab. Dariusz Iwański, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
mgr Ireneusz Kamiński Asystent badawczy
ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki Profesor
ks. dr hab. Wiesław Kraiński, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
ks. dr Sławomir Kunka Adiunkt
ks. dr hab. Wiesław Łużyński, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz Profesor
ks. mgr Michał Oleksowicz Asystent
mgr lic. Karolina Olszewska Asystent badawczy
o. dr hab. Mieczysław Paczkowski, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski Profesor
ks. prof. dr hab. Jan Perszon Profesor
ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor Profesor
dr Krzysztof Pilarz Adiunkt
ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
ks. dr hab. Stanisław Suwiński, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, prof. UMK Profesor Uniwersytetu
ks. dr Sławomir Tykarski Adiunkt
ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat Profesor
mgr lic. Jan Wółkowski Asystent badawczy
ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski Profesor

Pracownicy badawczo-dydaktyczni – zajęcia zlecone

Imię i nazwisko
ks. dr hab. Jarosław Babiński
ks. dr Sebastian Baś
mgr Małgorzata Bojarska
dr Agnieszka Brzezińska
ks. dr Krzysztof Drews
ks. mgr lic. Andrzej Jankowski
ks. dr Wojciech Kardyś
ks. mgr lic. Maciej Kępczyński
ks. dr Krzysztof Kinowski
dr hab. Karolina Kochańczyk-Bonińska
ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki
mgr Dariusz Kruca
ks. dr Krzysztof Lewandowski
ks. dr Jarosław Lisica
mgr Agnieszka Marach-Andruszkiewicz
ks. dr Andrzej Megger
ks. dr Artur Niemira
ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz
ks. dr Łukasz Simiński
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
ks. dr Jacek Sosnowski

Administracja – Dziekanat

Imię i nazwisko Stanowisko
mgr Maria Janowska Kierownik dziekanatu
i kierownik zespołu administracyjno-gospodarczego
mgr Ewa Reczkowska Specjalista dziekanatu

Biblioteka

Imię i nazwisko Stanowisko
mgr Katarzyna Burnicka Kustosz
mgr Sławomira Szymczak Kustosz

Obsługa

Imię i nazwisko Stanowisko
Danuta Busse-Walichniewicz Porządkowa
Bożena Hoppe Porządkowa
Marcin Walichniewicz Rzemieślnik
Żaneta Warachowska Porządkowa

Portiernia

Imię i nazwisko Stanowisko
Adam Krzyżanowski Strażnik
Florian Majewski Strażnik
Aneta Szott Strażnik
Iwona Wolska Strażnik
Elżbieta Zielińska Strażnik