ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Duszpasterstwo Akademickie “Źródło”

D.A. Źródło (“Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!” J 7, 37).

Wspólnota akademicka „ŹRÓDŁO” jest środowiskiem wzrostu i dojrzewania w wierze, gdzie odmienność, deficyty, braki i różnorodność nie stanowią problemu, ale narzędzie do kształtowania “nowego człowieka”, który w “innym” dostrzega Chrystusa a we własnej słabości okazję do tego, aby jeszcze bardziej pragnąć, szukać i wołać. Razem uczymy się tracić czas dla Pana, aby tak jak On, mieć odwagę tracić czas dla innych, oddając swoje życie. Nie mamy gotowego programu, nie dlatego, że brakuje nam pomysłów, ale właśnie dlatego, że mamy ich zbyt wiele. Pomysłem i Źródłem jest ON. My pragniemy słuchać i czynić to, do czego nas uruchamia.

Spotkania odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godz. 19.00 na Wydziale Teologicznym UMK (ul. Gagarina 37)

Kontakt: ks. Dawid Wasilewski

wojownik7@onet.eu

Facebook: Duszpasterstwo Akademickie Źródło