Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Organizacja – rok akademicki 2023/2024

KALENDARIUM

Semestr zimowy od 1 października 2023 r. do 19 lutego 2024 r.
Inauguracja roku akademickiego – ogólna 2 października 2023 r.
Inauguracja roku akademickiego – wydziałowa 17 października 2023 r.
Zajęcia dydaktyczne od 3 października 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.
Wakacje zimowe od 23 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r.
Zajęcia dydaktyczne od 8 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa od 6 lutego 2024 r. do 18 lutego 2024 r.
Święto Uniwersytetu 19 lutego 2024 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa – poprawkowa od 20 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r.
Semestr letni od 20 lutego 2024 r. do 30 września 2024 r.
Zajęcia dydaktyczne od 20 lutego 2024 r. do 28 marca 2024 r.
Wakacje wiosenne od 29 marca 2024 r. do 2 kwietnia 2024 r.
Zajęcia dydaktyczne od 3 kwietnia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.
Egzaminacyjna sesja letnia od 15 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.
Wakacje letnie od 29 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.
Egzaminacyjna sesja letnia poprawkowa od 1 września 2024 r. do 14 września 2024 r.

Tekst zarządzenia Rektora UMK w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024: Zarządzenie Rektora nr 46 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 10 listopada 2023 r.