Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Badania, granty oraz projekty

Granty realizowane na Wydziale Teologicznym UMK w latach 2016-2024
finansowane ze źródeł zewnętrznych (w tym budżetu Państwa)
 1. Realizacja projektu “Equipping Christian Leadership in the Age of Science”, (2023-2027), kierownik: ks. prof. dr hab. Piotr Roszak
 2. Grant Narodowego Centrum Nauki “Preludium”, Nowy mechanicyzm a teologia, (2022-24), kierownik: ks. dr Michał Oleksowicz, opiekun: ks. prof. dr hab. Piotr Roszak
 3. Grant John Templeton Foundation w ramach “New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe”, The Dynamic Theodicy Model: God, Evil and Evolution (2022-24), kierownicy: ks. prof. dr hab. Piotr Roszak oraz prof. Saša Horvat (University of Rijeka, Croatia).
 4. Grant Narodowego Centrum Nauki „Opus”, Egzegeza biblijna i relacje żydowsko-chrześcijańskie z perspektywy Komentarza Tomasza z Akwinu do Listu do Hebrajczyków, (2020-2023) – kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
 5. Grant MNiSW – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Uniwersalia 2.2. – Tłumaczenie i opracowanie krytyczne komentarzy Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum (2017-2021) – kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
 6. Grant Narodowego Centrum Nauki „Opus”, Tradycja i tożsamość. Patrystyczne źródła myśli Tomasza z Akwinu, (2017-2020) – kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
 7. Osoba a pożądanie seksualne w perspektywie filozoficzno-teologiczno-mistycznej. Na kanwie myśli Rogera Scrutona, Jana Pawła II i Adrienne von Speyr (2017-2020) – kierownik: mgr Aleksander Sztramski
 8. Międzynarodowy grant Narodowego Centrum Nauki („Harmonia”) na projekt „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary” (2014-2017) – kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
 9. Grant Ministerstwa Kultury Rządu Hiszpańskiego na tłumaczenie książki M. Artigas, La mente del universo (2015-2017) – kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
 10. Grant Fundacji Templetona i Uniwersytetu w Innsbrucku: Primary and Secondary Nature of God. Process vs. Classical Theology on Personal Life of God (2016-2018) – kierownik: ks. dr Tomasz Huzarek
 11. Grant MNiSW w ramach programu “Dialog” – organizacja I Forum Ekonomicznego “Camino Polaco” (2019) – kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
 12. Polityka Sprawiedliwości 2018, grant Ministerstwa Sprawiedliwości (współkierowny z Wydz. Nauk Pedagogicznych) – kierownik po stronie Wydz. Teologicznego: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
 13. Spór o prawdziwość religii w chrześcijańskich i muzułmańskich tekstach polemicznych IX w. (2018-2019) – kierownik: ks. dr Michał Sadowski
 14. Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – 2018-2019 – kierownik: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
Badania realizowane na Wydziale Teologicznym UMK w latach 2014-2018
dofinansowane ze źródeł budżetu Państwa

Badania 2018 (323 KB)

Badania 2017 (210 KB)

Badania 2016 (225 KB)

Badania 2015 (274 KB)

Badania 2014 (307 KB)

Krajowe projekty badawcze realizowane na Wydziale Teologicznym UMK w latach 2009-2017 

Kierownik projektu Tytuł projektu Źródło Czas rozpoczęcia Czas zakończenia
Prof. dr hab. Marian Grabowski Koncepcja miłości seksualnej Karola Wojtyły MNiSW 2009 2012
Ks. dr hab. Piotr Roszak Chrystus vs Mahomet. Chrystologia mozarabska w świetle źródeł liturgicznych rytu hiszpańskiego NCN „Sonata” 2011.12.14. 2014.12.13.
Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz Biblia i metafizyka. Hermeneutyka średniowiecznych komentarzy Tomasza
z Akwinu do Corpus Paulinum
2012/04/M//HS1/00724
NCN „Harmonia” 2012.09.14. 2015.09.13.
Ks. dr hab. Piotr Roszak Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary UMO-2013/10/M/HS1/00548

WT UMK – Instituto Polis (Jerozolima – Izrael)

NCN „Harmonia” 2014.01.01. 2017.12.31.
Radosław Komuda Nauczyciel religii wobec wyzwań wychowawczych czasów ponowoczesnych (badania we współpracy z Uniwersytetem Hokkaido w Sapporo i Kitami Institute of Technology (Japonia) MNiSW

„Diamentowy grant”.

2013 2015.12.31.
Ks. dr hab. Piotr Roszak Camino przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości: Europejska różnorodność a globalna jedność
NCN „HERA
/Unisono”.
2015 2017
Ks. dr hab. Piotr Roszak; dr J. Vijgen (Holandia) Identity and Tradition: The Patristic Sources of Thomas Aquinas’ Thought and its Contemporary Relevance NCN “Polonez” 2015 2017
Ks. dr Tomasz Huzarek Nauka i wiara, czyli wiedza i sens jako niezbędne warunki dobrego życia Copernicus Center for Interdyscyplinary Studies 2014.10.01. 2015.09.30.

Międzynarodowe projekty badawcze realizowane na Wydziale Teologicznym UMK w latach 2014-2017

Kierownik projektu Tytuł projektu Źródło Czas rozpoczęcia Czas zakończenia
Ks. dr hab. Piotr Roszak,

ks. dr Tomasz Huzarek

Divine Providence in Analytical Theology

ATG – DK 14/2014, 2014-2015

Center for Philosophy of Religion –Notre Dame University & Templeton Fundation (USA) 2014.10.01. 2015.09.30.
Ks. dr hab. Piotr Roszak tłumaczenie na język polski książki M. Artigasa La mente del universo Ministerstwo Kultury Rządu Hiszpańskiego 2015.01.01. 2017.12.31.
Ks. dr hab. Piotr Roszak,

ks. dr Tomasz Huzarek

Primary and secondary nature of God. Process vs classical theology on personal life of God Uniwersytet w Innsbrucku (Austria)
i Templeton Fundation (USA)
2016.10.01. 2017.09.30.