Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Rady i Komisje

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Koordynator: dr hab. Beata BILICKA, prof. UMK
Członkowie: ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST
ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI
dr hab. Krzysztof PILARZ, prof. UMK
ks. dr Sławomir TYKARSKI
Dominik CHODKOWSKI
Wydziałowa Komisja ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich (nauki teologiczne)
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Członkowie: dr hab. Beata BILICKA, prof. UMK
ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI
ks. prof. dr hab. Jan PERSZON
ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST
ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK
Komisja ds. weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się na 8. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla postępowań o nadanie stopnia doktora nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym UMK (doktoraty eksternistyczne)
Przewodniczący: ks. dr hab. Krzysztof KRZEMIŃSKI, prof. UMK
Członkowie: ks. prof. dr hab. Wojciech PIKOR
ks. prof. dr hab. Zbigniew WANAT
ks. dr hab. Tomasz DUTKIEWICZ, prof. UMK
ks. prof. dr hab. Wiesław ŁUŻYŃSKI
ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS, prof. UMK
Wydziałowa Rada ds. etyki badań naukowych
Przewodniczący: ks. dr hab. Tomasz DUTKIEWICZ, prof. UMK
Członkowie: ks. dr hab. Stanisław ADAMIAK, prof. UMK
ks. prof. dr hab. Wiesław ŁUŻYŃSKI
ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS, prof. UMK
Wydziałowa Komisja ds. medali i odznaczeń
Wydziałowa Komisja ds. nagród i wyróżnień
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Członkowie: ks. dr hab. Daniel BRZEZIŃSKI, prof. UMK
ks. dr hab. Tomasz DUTKIEWICZ, prof. UMK
ks. prof. dr hab. Jan PERSZON
ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST
ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK
Wydziałowa Komisja ds. promocji Wydziału Teologicznego
Koordynator: dr hab. Krzysztof PILARZ, prof. UMK
Członkowie: Dominik CHODKOWSKI
ks. dr Adam JESZKA
Jakub TRENDOWICZ
Wydziałowa Rada ds. Ratio Studiorum dla seminariów duchownych
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Członkowie: ks. dr hab. Stanisław ADAMIAK, prof. UMK
ks. dr Tomasz HUZAREK
ks. dr Ireneusz ŚWIĄTEK
ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST
Wydziałowa Komisja ds. kierunku studiów Nauki o Rodzinie
Koordynator: dr hab. Krzysztof PILARZ, prof. UMK
Członkowie: ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST
ks. prof. dr hab. Zbigniew WANAT
ks. dr Sławomir TYKARSKI
Dominik CHODKOWSKI
Wydziałowa Komisja Wydawnicza
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Zastępca przewodniczącego: ks. dr hab. Daniel BRZEZIŃSKI, prof. UMK
Członkowie: ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI
ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST

Przedstawiciele Wydziału Teologicznego w Organach i Komisjach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rada Rektorska
ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Senatorowie
ks. prof. dr hab. Jan PERSZON ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Beata BILICKA, prof. UMK
Komisja ds. Rozwoju Nauki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
Komisje Dyscyplinarne
Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS, prof. UMK
Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów ks. dr hab. Tomasz DUTKIEWICZ, prof. UMK
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów ks. dr hab. Tomasz TUŁODZIECKI, prof. UMK
Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Doktorantów o. dr hab. Mieczysław PACZKOWSKI, prof. UMK
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Doktorantów ks. prof. dr hab. Wiesław ŁUŻYŃSKI