Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Rady, koordynatorzy, pełnomocnicy

Wydziałowa Rada ds. Dydaktyki i Efektów Uczenia się

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Koordynator ds. Programu ERASMUS +

Międzywydziałowy koordynator do spraw przygotowania i realizacji nowego kierunku studiów Organizacja opieki nad osobą starszą – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Wydziałowy koordynator do spraw przygotowania i realizacji nowego kierunku studiów Organizacja opieki nad osobą starszą – studia stacjonarne II stopnia

Wydziałowy koordynator do spraw przygotowania i realizacji kierunku studiów Organizacja opieki nad osobą starszą – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału

Pełnomocnik Dziekana ds. prowadzenia strony internetowej WT UMK

Pełnomocnik Dziekana ds. prowadzenia strony internetowej Baza Biblistyki Polskiej On-line