Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Komisje i koordynatorzy

Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału Teologicznego
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ – dziekan
Koordynator: ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK – prodziekan ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą
Członkowie: ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST – prodziekan ds. studenckich i kształcenia
ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK – przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Teologiczne
Komisja ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Teologicznym
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ – dziekan
Koordynator: dr hab. Beata BILICKA, prof. UMK – Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
Członkowie: ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST – prodziekan ds. studenckich i kształcenia
ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI
dr hab. Krzysztof PILARZ
ks. dr Sławomir TYKARSKI
Dominik CHODKOWSKI – student
Komisja Oceniająca Dyscypliny Naukowej (nauki teologiczne) ds. oceny okresowej Nauczycieli Akademickich
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Członkowie: dr hab. Beata BILICKA, prof. UMK
ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI
ks. prof. dr hab. Jan PERSZON
ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST
ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK
Komisja ds. weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się na 8. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla postępowań o nadanie stopnia doktora nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym UMK (doktoraty eksternistyczne)
Przewodniczący: ks. dr hab. Krzysztof KRZEMIŃSKI, prof. UMK
Członkowie: ks. prof. dr hab. Mirosław MRÓZ
ks. prof. dr hab. Wojciech PIKOR
ks. prof. dr hab. Zbigniew WANAT
ks. dr hab. Tomasz DUTKIEWICZ, prof. UMK
ks. dr hab. Wiesław ŁUŻYŃSKI, prof. UMK
ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS, prof. UMK
Współpraca Wydziału Teologicznego z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym
Koordynator: ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK – prodziekan ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą
Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych
Przewodniczący: ks. dr hab. Tomasz DUTKIEWICZ, prof. UMK
Członkowie: ks. dr hab. Stanisław ADAMIAK, prof. UMK
ks. dr hab. Wiesław ŁUŻYŃSKI, prof. UMK
ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS, prof. UMK
Wydziałowa Komisja ds. Medali i Odznaczeń
Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Wyróżnień
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Członkowie: ks. dr hab. Daniel BRZEZIŃSKI, prof. UMK
ks. dr hab. Tomasz DUTKIEWICZ, prof. UMK
ks. prof. dr hab. Jan PERSZON
ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST
ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI, prof. UMK
Komisja ds. Promocji Wydziału
Koordynator: dr hab. Krzysztof PILARZ
Członkowie: Dominik CHODKOWSKI
Oliwia NGUYEN HONG
mgr Jan WÓŁKOWSKI
Wydziałowa Komisja ds. Ratio Studiorum dla Seminariów Duchownych
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Członkowie: ks. dr hab. Stanisław ADAMIAK, prof. UMK
ks. dr Tomasz HUZAREK
ks. dr Ireneusz ŚWIĄTEK
ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST
Wydziałowa Komisja Wydawnicza
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Zastępca przewodniczącego: ks. dr hab. Daniel BRZEZIŃSKI, prof. UMK
Członkowie: ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI
ks. prof. dr hab. Mirosław MRÓZ
ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK
ks. prof. dr hab. Janusz SZULIST

Przedstawiciele Wydziału Teologicznego w Organach i Komisjach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rada Rektorska
ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ
Senatorowie
ks. prof. dr hab. Jan PERSZON ks. prof. dr hab. Dariusz ZAGÓRSKI
Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Beata BILICKA, prof. UMK
Komisja ds. Rozwoju Nauki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ks. prof. dr hab. Piotr ROSZAK – prodziekan ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą
Komisje Dyscyplinarne
Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS, prof. UMK
Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów ks. dr hab. Tomasz DUTKIEWICZ, prof. UMK
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów ks. dr hab. Tomasz TUŁODZIECKI, prof. UMK
Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Doktorantów o. dr hab. Mieczysław PACZKOWSKI, prof. UMK
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Doktorantów ks. dr hab. Wiesław ŁUŻYŃSKI, prof. UMK