Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Jakość kształcenia

Dokumenty UMK: http://jakosc.umk.pl

  1. ZARZĄDZENIE Nr 255 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Badanie ankietowe dla studentów – instrukcja
  3. Karta działań doskonalących – Zgłoś problem! Wyślij zgłoszenie!

Raporty z analiz wyników ankiet dotyczących oceny zajęć dydaktycznych na Wydziale Teologicznym: