Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Jakość kształcenia

Jakość kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:
http://jakosc.umk.pl

Instrukcja:

Działania doskonalące:

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia:

Hospitacje zajęć dydaktycznych:

Raporty z analiz wyników ankiet dotyczących oceny zajęć dydaktycznych,
satysfakcji Studentów i Pracowników na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu:

Losy Absolwentów Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu: