Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Konferencje naukowe

Rok Krajowe Międzynarodowe
2023
 1. Natchnienie biblijne – pytania otwarte
 2. Inspiracja i poparcie. Jan Paweł II wobec solidarnościowego podziemia w latach 1981-1989
 3. SOMA-PSYCHE-PNEUMA. Budowanie więzi z dziećmi po traumie
 4. IX Areopag Pelpliński pt. „Moc tradycji. Historia w rozwoju idei”
 5. XV Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym „Czy i jak ostrzegać przed sektami i destrukcyjnymi ruchami?”
 1. Ból i cierpienie: perspektywy ewolucyjna i teologiczna
 2. Średniowieczna recepcja Listów św. Pawła
 3. Wolność w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
2022
 1. Troistość więzi – pneuma, psyche i soma. Więzi, które dają moc – relacje, które dają siłę
 2. XIV Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym: „Czy putinizm to sekta?”
 1. Philosophical Perspectives on Sciences – Hypothesis in science. On the 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus
 2. Hypothesis in science. The 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus
2021
 1. Współczesne ideologie a chrześcijaństwo w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
 2. Rodzina – Patriarchat? Personalizm? Potencjał? Przyszłość?
 3. XII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym: „Między psychologią, religią i sektą – ciemne strony psychologii”
 1. RIJEKA SCIENTIFIC BRIDGES 6 / Creativity: a miracle of creation in science, art and everyday life
 2. Camino de Santiago – droga spotkania
2020
 1. Między psychologią, religią i sektą – ciemne strony psychologii
 2. Od ks. Karola Wojtyły do św. Jana Pawła II. Inspiracje papieskie
 3. VI Areopag Pelpliński – Zaangażowanie duchowieństwa w kształtowanie kaszubsko-pomorskiego ruchu regionalnego: dawniej i dziś
 1. Urbano i humano: scenariji i planovi za grad kakav želimo – Rijeca
2019
 1. Diakonia prawdy. Nauka-teologia-przedsiębiorczość
 2. Czy teologia potrzebuje filozofii? Jakiej filozofii?
 1. Thomas Aquinas and Church Fathers
 2. Summer School “Christians and Their Religious Freedom”
 3. “Freedom, Religion and Sovereignty. Modern Phenomena and Future Challenges”
 4. Camino de Santiago – New Opportunities, Old Challenges. Christian Meaning of Pilgrimage in
  History, Art and Theology
2018
 1. Czy ruchy w Kościele Katolickim mogą stać się sektami?
 2. Od laboratorium wiary do rabanu w Kościele
 3. Pan Cogito o Bogu. Religijny wymiar twórczości Zbigniewa Herberta
 4. Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów
 1. Chrześcijański Orient. Historia, dziedzictwo, współczesność
 2. Family as Social Resource in Poland and Spain
 3. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Opieka Wspierająca w Medycynie: Chory i Rodzina
 4. Średniowieczne źródła liturgiczne
 5. Świętość: wysiłek czy łaska? Wokół adhortacji „Gaudete et Exsultate”
 6. Teorija evolucije: polilog o njenim mogućnostima i granicama (Rijeka)
2017
 1. Benedykt XVI i liturgia
 2. Lekcja religii wobec wyzwań współczesności
 3. Nadzieja – postęp – zbawienie. Dziedzictwo papieskich encyklik społecznych
 4. Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka “Człowiek-mężczyzna i kobieta”
 1. Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology
 2. Konačno na tragu beskonačnog: pojam besmrtnosti i trajanja uznanosti i svijesti (Rijeka)
 3. V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy: Religie w dialogu kultur, 14-16.09.2017 r., Toruń
 4. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy
2016
 1. TEKA IV: Mądrość i głupota
 2. Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga
 3. “W Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa. Tożsamość. Misja. Świadectwo życia Osób Konsekrowanych
 4. Ogólnopolska Konferencja Biblijna “Gościnność. Dla kogo? Perspektywa biblijna”
 5. Fundamentalizm jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego
 6. Etos opiekuna osoby starszej
 7. Blaski i cienie współczesnej rodziny
 1. Soul or Brain? What make us human?
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Chrzest święty – dar i wyzwanie.”
 3. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Camino de Santiago i grób św. Jakuba: historia i interpretacja”