Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Koło Naukowe Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI

Koło Naukowe Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją o charakterze naukowym, samokształceniowym i promującym studia na Wydziale Teologicznym (zwanym dalej WT UMK). Opiekę nad merytoryczną działalność Kola sprawuje Opiekun wybrany przez komitet założycielski i zatwierdzony przez Dziekana WT UMK spośród pracowników naukowych WT UMK.

Cele Koła Naukowego Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI:

Statut Koła

Siedziba:

Opiekun Koła Naukowego Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI