Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Koło Naukowe Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI

Koło Naukowe Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją o charakterze naukowym, samokształceniowym i promującym studia na Wydziale Teologicznym (zwanym dalej WT UMK). Opiekę nad merytoryczną działalność Kola sprawuje Opiekun wybrany przez komitet założycielski i zatwierdzony przez Dziekana WT UMK spośród pracowników naukowych WT UMK.

Cele koła:

Statut Koła

Siedziba:

Zarząd

Opiekun Koła