Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Stypendia

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA
Przewodniczący Komisji:

  Dominik CHODKOWSKI
  poniedziałek 11:15 – 12:00
  e-mail: domchod99@gmail.com
Członek Komisji:

  Oliwia NGUYEN HONG
  środa 10:00 – 11:00
  e-mail: oliwia.nguyenhong321@gmail.com

Członek Komisji:

  mgr Ewa RECZKOWSKA
  tel. +48 56 611-49-90
  e-mail: ewarecz@umk.pl
  pokój 36

Wszelkie informacje o zakresie pomocy materialnej dla studentów UMK znajdują się na stronie internetowej: http://www.stypendia.umk.pl

STYPENDIUM SOCJALNE DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW – SEMESTR LETNI 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 należy wydrukować z systemu USOSWeb oraz wysłać w wersji papierowej do Komisji Stypendialnej UMK, w terminie od dnia 5 lutego do dnia 4 marca 2021 r.

Stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 – WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2020/2021
2. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:
• Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021
Oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym.
• Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.
3. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:
• Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021
• Oświadczenie o dochodach z systemu USOSWeb ze zmienionym dochodem
• Dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu i wysokość uzyskanego lub utraconego dochodu (pozostałe dokumenty potwierdzające dochody i sytuację rodzinną oraz źródła utrzymania rodziny zostały złożone razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021)
• Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

W przypadku wątpliwości komisji stypendialnej w zakresie zasadności przyznania stypendium, komisja może prowadzić postępowanie także na podstawie niewymienionych wyżej dokumentów w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączają aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.