Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Rada Dziekańska

Dziekan

Prodziekani

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Teologiczne

Kierownicy Katedr

Rektorzy Seminariów Duchownych

Przedstawiciele Samorządu Studentów Wydziału

Kierownik Dziekanatu