ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Chór Wydziału Teologicznego UMK

Chór Wydziału Teologicznego UMK powstał w listopadzie 2023 roku z inicjatywy ks. dziekana prof. Wojciecha Cichosza i ks. mgr. lic. Macieja Kępczyńskiego, dyrektora Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej im. ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, oraz Ady Gliszczyńskiej z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Chór tworzą studenci i absolwenci WT oraz osoby z Torunia i okolic, które kochają muzykę chóralną. Powołanie do życia muzycznego nowego zespołu jest nawiązaniem do funkcjonującego przed laty wydziałowego chóru Tibi Domine.

Celem organizowania wspólnych prób jest przygotowywanie i wykonywanie repertuaru, który pozwala rozwijać zdolności muzyczne chórzystów. Chór Wydziału Teologicznego uświetnia swoim śpiewem uroczystości uczelniane i liturgiczne, a także reprezentuje nasz wydział poza jego murami w czasie okolicznościowych koncertów i konkursów chóralnych. Wykonawstwo utworów z zakresu repertuaru religijnego, jak i świeckiego ma na celu także promowanie lokalnej kultury muzycznej regionu Pomorza i Kujaw.

Próby chóru wydziałowego odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 18.30-20.00 w gmachu Wydziału Teologicznego (ul. Gagarina 37) w sali IA (pierwsze piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału w próbach studentów, absolwentów, pracowników oraz wszystkich chętnych!

Kontakt:
Ks. Maciej Kępczyński, tel. 602 142 621