Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Dyżury pracowników

KATEDRA BIBLISTYKI

KATEDRA HISTORII KOŚCIOŁA I PATROLOGII

KATEDRA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ I DOGMATYCZNEJ

KATEDRA TEOLOGII MORALNEJ I DUCHOWOŚCI

KATEDRA TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH I PRAWA KANONICZNEGO

ZAKŁAD FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

DOKTORANCI – sala 52