ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Sylabusy

Sylabusy można znaleźć w systemie USOS wybierając zakładkę “KATALOG”, a następnie “PRZEDMIOTY” i kod jednostki Wydziału Teologicznego (1500).