Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki Przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Z radością i dumą przyjęliśmy wiadomość o wyborze ks. prof. dra hab. Dariusza Koteckiego, byłego dziekana naszego Wydziału, na Przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Serdecznie gratulujemy Księdzu Profesorowi i życzymy owocnego pełnienia kolejnej ważnej misji. Szczęść Boże!

Stowarzyszenie Biblistów Polskich

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Harmonogram zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024.

Studia stacjonarne:
- Teologia,
- Nauki o Rodzinie,
- Wykłady ogólnouczelniane.

Życzymy udanego semestru!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu 2023/2024

Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie teologii organizowane przez Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:
• pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii), czas trwania: 4 semestry,
• drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii, czas trwania: 2 semestry. 

Studia są prowadzone w specjalności teologia praktyczna. Termin składania dokumentów upływa z dniem 22 września 2023r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-zakresie-teologii/

Dane kontaktowe:
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37 
telefon: (056) 611 4994; 611 4990 
e-mail: teologia@umk.pl 

Wszelkich informacji udziela również: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK (email: christof@umk.pl)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informacja dotycząca przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, 
w wyniku nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, zmienił się termin zamknięcia tzw. starych przewodów doktorskich. Wydłużono po raz kolejny o rok termin ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie ustawy o stopniach i tytule. 
Po zmianie przewody doktorskie mogą być kontynuowane do dnia 31 grudnia 2024 r. Podobnie ma się sprawa dotycząca prowadzenia studiów doktoranckich. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż̇ do dnia 31 grudnia 2024 r.
Dlatego też Doktorantów studiów doktoranckich i wszystkie Osoby, które wszczęły swój przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r. a zainteresowane obroną rozprawy doktorskiej 
i uzyskaniem stopnia doktora – proszone są o złożenie rozprawy doktorskiej najpóźniej do 
15 czerwca 2024 r. u Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Teologiczne UMK (Wydział Teologiczny) w celu kontynuowania dalszych etapów przewodu doktorskiego a w rezultacie nadania stopnia doktora nauk teologicznych przez Radę Dyscypliny do 31 grudnia 2024 r.
Ustawa wchodzi w życie 6.09.2023 r.

Więcej informacji...

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wystawy towarzyszące toruńskiej odsłonie Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Szanowni Państwo!

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu serdecznie zapraszają na wystawę pt. „Marek Żuławski. Malarstwo z kolekcji Muzeum Uniwersyteckiego UMK”. Będzie to największa ekspozycja prac tego artysty, obejmująca ponad 250 dzieł sztuki, na które składają się obrazy olejne, akryle, serigrafie, rysunki tuszem, litografie, kolaże, rzeźby oraz pamiątki po malarzu. W większości dzieła te zostały podarowane Uniwersytetowi przez żonę artysty - Marylę Żuławską. Wernisaż odbędzie się 15 września 2023 r. o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, a prace podziwiać będzie można do końca bieżącego roku.

Ponadto w holu głównym Biblioteki Uniwersyteckiej UMK do 25 września eksponowana będzie wystawa pt. „Mikołaj Kopernik na walorach filatelistycznych” prezentująca wizerunki słynnego astronoma uwiecznione m. in. na znaczkach, kartkach i kopertach pocztowych, kopertach FDC, kasownikach, stemplach i wirnikach pocztowych. Przy projektowaniu walorów filatelistycznych, pochodzących z 80 krajów, wykorzystywano wizerunki Kopernika z dawnych obrazów, sztychów i rycin oraz pomników i popiersi, a także współczesne jego podobizny. Wystawa została opracowana przez p. Kazimierza Wosiek przy wykorzystaniu zbiorów kolekcji prywatnej.

W pasażu między budynkami Biblioteki Głównej oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK eksponowana jest, również do 25 września) planszowa prezentacja - autorstwa artysty-grafika prof. Krzysztofa Białowicza, kierownika Katedry Intermediów Wydziału Sztuk Pięknych UMK - ukazująca zachowane w zbiorach polskich bibliotek (Krakowa, Wrocławia, Poznania, Torunia, Warszawy, Kórnika i Płocka) czternaście egzemplarzy pierwszego wydania De revolutionibus pt. „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus Mikołaja Kopernika”.

Wszystkie trzy ekspozycje towarzyszą toruńskiej odsłonie Światowego Kongresu Kopernikańskiego.


Serdecznie Państwa zapraszam,
dr Krzysztof Nierzwicki
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Program MOST

MOST – program mobilności studentów i doktorantów

Informacje ogólne:

  • Program MOST jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.
  • Umożliwia on zainteresowanym studentom lub uczestnikom studiów doktoranckich poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej polskiej uczelni.
  • Student lub uczestnik studiów doktoranckich ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet, w ramach oferty przedstawianej corocznie przez uczelnie biorące udział w programie oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów.

Więcej informacji na stronie programu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Teologia - kierunek najlepszy w Polsce w rankingu Perspektyw

Teologia na UMK w Toruniu najlepsza w Polsce według rankingu Perspektyw 2023!

Zajęliśmy ex aequo pierwsze miejsce z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (wyprzedziliśmy KUL o 0,3 punktu). Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia. I oczywiście zapraszamy do nas na studia!

GRATULACJE DLA CAŁEGO ZESPOŁU!

więcej informacji

Archiwum