Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Wynuki konkursu Fundacji na najlepszą pracę magisterską

Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie

Szanowni Państwo,
Komisja konkursowa  w składzie:
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący Komisji,
Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK,
Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK,
Ks. dr Tomasz Huzarek,
zgodnie z  paragrafem 8 Regulaminu Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Adrian Skutnik (Uniwersytet Opolski) „Trzecia pieśń Sługi Pańskiego (Iz 50,4-11) – tekst kanoniczny i jego paralela w Targumie Jonatana”

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Kinga Wielkopolan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Charakterystyka miłości małżeńskiej w związkach z wieloletnim stażem na podstawie badań słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Karolina Czekalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) „Liturgia stacyjna jako forma katechezy- na przykładzie rzymskiej liturgii stacyjnej i jej odpowiedników w miastach polskich”

Wyróżnienie  – p. Adam Czyż (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Teologia sakramentu święceń w kazaniach św. Jana Marii Vianney’a"

Fundacja Pro Futuro Theologiae zaprasza na uroczystość wręczenia nagród w Konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie im. Ks. Franciszka Sawickiego, która odbędzie się 15 stycznia 2020 r. o godz. 16.30 w  budynku Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Laureatom gratulujemy!!!

więcej informacji

zdjęcie

Wolność relgijna - interdyscyplinarna Szkoła Letnia

W imieniu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej w dniach 19-24 lipca 2020 roku interdyscyplinarnej Szkole Letniej dotyczącej tematyki wolności religijnej. Warsztaty odbywać się będą w formie wykładów i konwersatoriów, a zajęcia prowadzić będą zaproszeni wykładowcy z Uniwersytetu w Leuven (Belgia), Uniwersytetu Nawarry (Hiszpania), Uniwersytetu Oksfordzkiego (Wielka Brytania) i Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką wolności religijnej, ale w szczególności do studentów, doktorantów, absolwentów oraz młodych naukowców reprezentujący różne dziedziny nauki.

Więcej szczegółów w załączniku.

Aby się zarejestrować, należy wypełnić formularz i przesłać abstrakt wystąpienia w j. angielskim, max. 200 słów do 14 marca 2020 r. dostępny pod linkiem:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0ff40ac3d9b34d39a83f077d2b5d9d9c

Wyniki rekrutacji zostaną wysłane na adres email do 21 marca 2020 r.

więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie opłatkowe na Wydziale

Gorąco zapraszamy Profesorów, Studentów, Kleryków, Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół WT w poniedziałek, 16 grudnia o godz. 16.00 na spotkanie opłatkowe z udziałem Wielkiego Kanclerza WT ks. bpa Wiesława Śmigla.

więcej informacji

zdjęcie

"Kardiogramy tożsamości" - wystawa Artura Majki

Zapraszamy na otwarcie wystawy Pana Artura Majka w niedzielę, 15 grudnia 2019 roku o godz. 16.00 w Akademickiej Przestrzeni Sztuki UMK na naszym Wydziale.

zdjęcie Artura Majki

zaproszenie

więcej informacji

zdjęcie

Zapraszamy na Roraty do naszej kaplicy

Zapraszamy na Mszę Świętą roratnią do naszej wydziałowej kaplicy. Od poniedziałku do piątku o godz. 7.00.

więcej informacji

zdjęcie

"Wielka Tajemnica wiary" - nowy rok duszpasterski

Dziś rozpoczyna się Adwent, a wraz z nim - pierwszy rok przyjętego przez Episkopat programu duszpasterskiego. Będzie on realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Jak mówi abp Wiktoa Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP – "Losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii".

Trzyletniemu programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 towarzyszy hasło „Eucharystia daje życie”. Jak podkreśla abp Skworc, autorzy programu, korzystając z metodologii przyjętej przez Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, proponują, by w kolejnych latach skoncentrować się na
- Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej,
- Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej
- Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa.

W związku z tym
pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”.
Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”,
trzeciego roku – „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Program ma kilka celów:
pierwszy - formacyjny, ma prowadzić do głębszego poznania wartości i znaczenia Eucharystii;
drugi - inicjacyjny - do odnowy życia eucharystycznego;
trzeci - ewangelizacyjny - do uczestnictwa we Mszy Świętej i adoracji eucharystycznej
czwarty - społeczny - ma uwrażliwiać na miłość bliźniego, której źródłem jest Eucharystia.

więcej informacji

zdjęcie

Nauka, Religia i Edukacja - konkurs dla uczniów szkół średnich

Konkurs dla uczniów szkół średnich

                    Nauka, Religia i Edukacja

Regulamin Konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szkół średnich, które przystąpią do projektu “Nauka, Religia i edukacja”.
 2. Uczniowie, indywidualnie lub w zespole (składającym się do maksymalnie 3 osób), przygotują pracę autorską na temat: Relacje między nauczaniem przedmiotów ścisłych i nauczaniem religii w mojej szkole. Zagadnienie może zostać przedstawione w perspektywie ogólnej albo szczegółowo omawiając wybrane zagadnienie (np. Sposób prezentacji tematu początku wszechświata na fizyce i religii; ewolucji i stworzenia; działania Boga w świecie i praw fizyki; historii chrześcijaństwa i jego oddziaływania na naukę w średniowieczu i epoce nowożytnej etc.
 3. Praca będzie polegała na pisemnym eseju, którego objętość będzie między 20 tys. a 30 tys. znaków ze spacjami. W zgłoszeniu zespołu/szkoły należy przesłać streszczenie (do 150 słów), tytuł pracy oraz nazwiska uczniów i nauczyciela-opiekuna. Zgłoszenie należy przesłać na adres piotrroszak@umk.pl do 15 października 2019 roku, zaś pracę końcową do 15 grudnia 2019. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz wiek ucznia, kto jest opiekunem, szkołę oraz proponowany temat.
 4. Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą podsunąć inne tematy czy perspektywy ujęcia tematu i wspomóc uczniów bibliografią, która rozwinie podejmowane zagadnienie.
 5. Uczniowie, którzy zostaną wyselekcjonowali w pierwszym etapie, otrzymają zaproszenie do przedstawienia swojej pracy przed Komisję Konkursową złożoną z profesorów UMK oraz innych uczestników w otwartej formule spotkania. Finałowy etap odbędzie się w styczniu 2020 roku. Finaliści będę mieli do 15 minut, aby zaprezentować swoją pracę i odpowiedzieć na pytania z Sali i samej Komisji w ciągu kolejnych 10 minut. Finał odbędzie się w budynku Wydziału Teologicznego UMK
 6. Po wysłuchaniu wszystkich finalistów Komisja przyzna nagrody
  1. Pierwsza nagroda o wartości 1 500 zł
  2. Druga nagroda o wartości 800 zł
  3. Trzecia nagroda o wartości 500 zł
  4. Mogą zostać przyznane wyróżnienia o wartości 300 zł.
 7. Organizatorzy konkursu zachowują sobie prawo do zmiany daty organizacji etapu finałowego oraz przedłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń.
 8. Uczestnictwo w niniejszym konkursie oznacza pełną akceptację zawartych tutaj norm i zgodę na decyzje Komisji, która oceni prace. Interpretacja zapisanych tutaj norm należy od organizatorów konkursu. Wszystkie zatem zdarzenia i odwołania związane z konkursem zostaną rozstrzygnięte przez Organizatorów.

 

AUTORSTWO I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Uczestnicy zagwarantują, że są autorami przedstawianych prac, posiadają prawa autorskie do prezentowanych prac, a ich przedstawianie publiczne nie narusza praw osób trzecich. W ten sposób uczestnicy są odpowiedzialni za reklamacje, które w każdym momencie mogą być sformułowane w stosunku do oryginalności przedstawianych prac i tytułu do praw, w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za reklamacje i skutki, które mogłoby sprawić naruszenie wspomnianych praw.
 2. Uczestnicy przekażą na rzecz organizatorów prawo do opublikowania ich prac na stronie internetowej projektu, ale zachowując swoje copyright i prawo do publikowania w innych miejscach.

REGULAMIN

więcej informacji

zdjęcie

Warsztaty metodyczne: Nowoczesna edukacja

Warsztaty z zakresu nowoczesnej edukacji prowadzone przez Wydział Teologiczny UMK w Toruniu
Nazwa i rodzaj szkolenia: warsztaty metodyczne: Nowoczesna edukacja – iPad w pracy nauczyciela (kurs podstawowy).

 Program szkolenia:

 1. Edukacja w czasach Web2.0; praca z iPadem w modelu SAMR, wykład/2 godz.
 2. Dlaczego iPad? - rozwiązania edukacyjne firmy Apple, ekosystem Apple, plusy i minusy iPadów, wykład/2 godz.
 3. Wszystko, co musisz wiedzieć o iPadzie - podstawy pracy z iPadem, ćwiczenia/4 godz.
 4. Jak przygotować dobrą prezentację multimedialną, wykład/0,5 godz.
 5. Canva, Quiver, Christmas AR, AR Makr, Pixaloop, SketchBook, ćwiczenia/5,5 godz.
 6. Przygotowanie prezentacji w programie Keynote, ćwiczenia/2 godz.

 Planowane są dwie edycje szkolenia:
1) 26 X i 9 XI 2019 r. – zgłoszenia do końca września na adres bilicka@umk.pl
2) 7 i 14 XII 2019 r. – zgłoszenia do końca października na adres bilicka@umk.pl

Wymiar godzin: 16 godz. lekcyjnych (2 soboty po 8 godz.), zajęcia w godz. 10.00-17.00.
Warunki uzyskania świadectwa wystawionego przez UMK w Toruniu: aktywy udział w zajęciach i wykonanie ćwiczeń pod kierunkiem prowadzącego szkolenie.
Adresaci szkolenia: nauczyciele (różnych przedmiotów), katecheci, wszyscy zainteresowani tematyką zajęć; nie jest wymagana umiejętność posługiwania się iPadem.

Minimalna liczba uczestników: 10 osób; maksymalna liczba uczestników: 12 osób.

Opłata: 275 zł; uczestnik otrzymuje fakturę VAT (szkolenia z zakresu TIK i innowacyjnej edukacji to priorytet w oświacie, można więc otrzymać refundację ze szkoły, organu prowadzącego szkolę etc.).

Miejsce szkolenia: pokój 43, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37.

Osoba do kontaktu: dr hab. Beata Bilicka; bilicka@umk.pl; telefon: 605-540-130.

W przygotowaniu kolejne szkolenia, odbędą się w semestrze letnim 2019/2020:
1) „Nowoczesna edukacja – interaktywne lekcje” – 16 godz. (2 soboty), kurs dla średniozaawansowanych.
2) „Nowoczesna edukacja – interaktywne pomoce dydaktyczne”, 8 godz. (jedna sobota), kurs dla początkujących i średniozaawansowanych.

Aktualne informacje o szkoleniach na Facebooku (w grupie „iKatecheza”) i na www.teologia.umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W III edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2018/2019.

Fundacja Pro Future Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy

więcej informacji

zdjęcie

Pomoc ofiarom sekt

Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Osoby poszkodowane przez sekty/nowe ruchy religijne (ofiary sekt) mogą uzyskać pomoc w Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych.

 • konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe,
 • dyżury 16.30-20.00
 • tel. 604 080 775 pn.-pt.12.00-22.00
 • mail: pracownia_pdibarrib1@tlen.pl

DZIĘKI WSPARCIU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
POMAGAMY BEZPŁATNIE!!!
                                               

Co zrobić, jeśli bliski pozostaje pod wpływem sekty?

TAK !!!

Niezwłocznie skontaktuj się z centrum informacji o sektach, ośrodkiem pomocy dla ofiar sekt. W początkowej fazie uzależnienia od sekty konkretne i kompetentne działania z twojej strony mogą mieć decydujące znaczenie.

 Gromadź informacje o grupie
Dowiedz się jak najwięcej o grupie, do której należy twój bliski. Informacje zdobywaj poprzez słuchanie tego co bliski mówi na temat grupy, jakiego używa słownictwa, jakie czyta książki.
Prowadź dokładny dziennik wydarzeń. Zapisuj, jak często i na jak długo twój bliski wychodzi lub wyjeżdża z domu, czy odwiedzają go nowi koledzy.
Ważne są wszystkie informacje: nazwiska, telefony, adresy, doktryna. Zbieranie ich nie powinno być śledztwem, by nie tworzyć atmosfery policyjnego nadzoru.
Korzystaj z materiałów informacyjnych o grupie, które nie są jej autorstwa.

Odnawiaj i buduj więzi rodzinne i przyjacielskie
Utrzymuj kontakt z twoim bliskim. Okazuj mu życzliwość, podkreślaj, iż go kochasz niezależnie od tego, co zrobi.
Podejmij próbę zrozumienia bliskiego, zainteresuj się jego myśleniem, bądź gotów do wysłuchania go.
Odpowiadaj na zaproszenie do rozmowy, podtrzymuj każdą taką inicjatywę, z jaką wystąpi twój bliski. Zawsze musisz znaleźć dla niego czas.
Ważne okazje do wzmacniania kontaktu, to imieniny, urodziny. Dbaj o wspólne świętowanie, spacery, spędzanie czasu. Masz prawo do widzenia się z twoim bliskim.
Zapewniaj słowem i czynem o miłości, bądź wyrozumiały, spokojny, łagodny, dbaj o dobrą atmosferę. Tak można osiągnąć więcej.
Przyjmij zawsze jednoznaczną i jasną postawę negującą sekty. Chodzi o to by bliski znał twoje zdanie na ten temat. Darz szacunkiem bliskiego, ale i wymagaj szacunku wobec siebie.

NIE !!!

Nie buduj barier i nie prowadź „wojny” w domu
Nie wyolbrzymiaj całego zdarzenia. Staraj się nie utożsamiać tego z tragedią, zdradą i nie odrzucaj bliskiego.
Nie krzycz, nie obrażaj, nie karć go, nie przesłuchuj, nie płacz, nie histeryzuj, nie proś oraz nie używaj negatywnych określeń typu „sekta”, „sekciarz”, „heretyk” itp. Więcej zyskasz cierpliwością i miłością.
Nie oceniaj, nie krytykuj, nie zadręczaj go ciągłymi pytaniami i przesłuchaniami. W czasie rozmów z bliskim należy unikać rzeczy, które go zablokują na kontakt z tobą.
Nie myśl o nim w kategoriach „inny”. Będzie to tylko na rękę grupie, w której się znalazł.
Nie zrywaj kontaktu.
Nie warto działać w pojedynkę, warto zaangażować rodzinę i przyjaciół w dotarciu do bliskiej osoby. Należy sprawdzić kompetencje pomagających.

Nie narażaj materialnych dóbr rodziny
Nie pozwól, aby sekta wymuszała cokolwiek od ciebie.
Nie dawaj nigdy bliskiemu pieniędzy – nie wysyłaj ich (lepiej przedmioty dla bliskiego, np. kurtkę).
Nie wydawaj żadnych oryginalnych dokumentów, np. świadectw (tylko ewentualnie kopię).
Nie sponsoruj grup, ich ośrodków i działalności.
Nie kupuj ich książek, czy innych przedmiotów.
Nie uczestnicz w dokładnie przygotowanych przez grupę spotkaniach dla rodziny.
Nie daj się wykorzystać przez fałszywych przyjaciół. Uważaj na nich i na zawodowych pomocników, którzy obiecują odzyskać członka rodziny za duże pieniądze i za pomocą częściowo nielegalnych metod siłowych (np. deprogramowanie).
OGŁOSZENIE 2019
OGŁOSZENIE 2019

więcej informacji

zdjęcie

Biblica et Patristica Thoruniensia na SCOPUS-ie

Miło nam zakomunikować, że kwartalnik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Biblica et Patristica Thoruniensia znalazł się w bazie SCOPUS. Jest to w największa na świecie baza czasopism indeksowanych. Jest bazą abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji: czasopism, książek naukowych i materiałów pokonferencyjnych. SCOPUS zapewnia wszechstronny przegląd światowych wyników badań naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Baza oferuje także inteligentne narzędzia do śledzenia, analizy i wizualizacji wyników badań naukowych.

Biblica et Patristica Thoruniensia ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer w roku jest zawsze poświęcony różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi podejmuje aktualny problem społeczny z perspektywy biblijnej i patrystycznej (np.: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?"). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.

Warto zaznaczyć, że Biblica et Patristica Thoruniensia jest drugim - po Scientia et Fides - czasopismem WT w bazie SCOPUS.

Zespołowi Redakcyjnemu Biblica et Patristica Thoruniensia - głównym redaktorem jest ks. dziekan prof. dr hab. Dariusz Kotecki - serdecznie gratulujemy.

więcej informacji

Archiwum