Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Światło w ciemności

Zapraszamy na otwarcie kolejnej wystawy "Akademicka Przestrzeń Sztuki UMK U Teologów" - 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek), godz. 19.00. Ekspozycja zatytułowana "Światło w ciemności" prezentuje malarstwo Małgorzaty Dawidiuk. Wystawa potrwa do 10 kwietnia 2019 roku. Kuratorem ekspozycji jest prof. dr hab. Mirosława Rochecka.

PLAKAT

więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie opłatkowe

Ksiądz Dziekan i Samorząd Studencki Wydziału Teologicznego zapraszają PT. Pracowników, Doktorantów, Studentów i Absolwentów na spotkanie opłatkowe w środę, 19 grudnia 2018 roku, o godz. 12.00.

więcej informacji

zdjęcie

Tomistyczne czwartki (13 XII 2018)

PRACOWNIA TOMIZMU BIBLIJNEGO

OTWARTE SEMINARIUM NAUKOWE W CYKLU
„TOMISTYCZNE CZWARTKI”

Czytanie i analiza Komentarzy św. Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum

13 grudnia 2018 roku, godz. 17.00

„Bądźcie więc naśladowcami Boga (estote ergo imitatores Dei)” Ef 5, 1. Analiza Komentarza św. Tomasza z Akwinu do Listu do Efezjan rozdz. 5, wykład 1-6

prowadzenie: ks. dr Adam Machowski

Tematem kolejnego spotkania będzie naśladowanie Chrystusa.

Zapraszamy!!!
PLAKAT

więcej informacji

zdjęcie

Rozstrzygnięcie konkursu Fundacji Pro Futuro Theologiae za najlepszą pracę magisterską

Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie

Szanowni Państwo,
Komisja konkursowa w składzie:
Ks. prof. zw. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący Komisji
Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK
Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
Ks. dr Tomasz Huzarek
zgodnie z  paragrafem 8 Regulaminu Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

 I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego - p. Giacomo Calore (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie) „Znaczenie teologiczne osoby i natury w świetle sporów chrystologicznych między szkołą aleksandryjską a szkołą antiocheńską od V do VII wieku”

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Remigiusz Sokalski (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu) „Napełnisz mnie weselem przy obliczu Twoim (ps 16,11). Kształtowanie ludzkich uczuć w świetle Summa Theologiae, I-II, qq. 22-48 św. Tomasza z Akwinu”

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Katarzyna Maria Bąk (Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach) „Rola Tamar w przemianie Judy. Studium narracji Rdz 38 w jej kontekście historycznym, literackim i teologicznym”

Fundacja Pro Futuro Theologiae zaprasza na uroczystość wręczenia nagród w Konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie im. Ks. Franciszka Sawickiego, która odbędzie się 16 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 w Centrum Dialogu im. JP II w Toruniu, Plac Frelichowskiego 1

więcej informacji

zdjęcie

Roraty na Wydziale

W najbliższą niedzielę rozpoczynamy czas Adwentu. W tradycję liturgicznego przeżywania tego czasu w Kościele w Polsce wpisały się Msze Święte Roratnie. Tradycyjnie zapraszamy do kaplicy Wydziału Teologicznego na Roraty - od poniedziałku do piątku - o godz. 7.00.

więcej informacji

zdjęcie

Dwa nowe doktoraty z teologii

W dniu 21 listopada Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk teologicznych dwóm absolwentkom naszego Wydziału (studiów doktoranckich i podyplomowych). Są nimi: pani dr Agnieszka Wyrąbkiewicz i pani dr Sandra Różyńska.

Pani dr Agnieszka Wyrąbkiewicz napisała pracę doktorską na temat Od ἔρως do ϴέωσις. Nauka o przebóstwieniu w pismach św. Grzegorza z Nyssy. Promotorem był ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski, a recenzentami: ks. dr hab. Józef Grzywaczewski, prof UKSW (UKSW Warszawa) i ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Pałucki (KUL JP II Lublin). Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 14 listopada 2018 roku.

Pani dr Sandra Różyńska napisała pracę doktorską na temat: Wychowanie kobiety moralnie zaniedbanej w myśli i działalności wychowawczej błogosławionej matki Marii Karłowskiej. Promotorem był ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas, a recenzentami: ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz i dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM (UWM Olsztyn). Dyskusja publiczna miała miejsce 14 listopada 2018 roku.

Obu Paniom Doktor serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Profesura dla ks. Janusza Szulista

Decyzją z dnia 8 listopada Prezydent RP nadał ks. drowi hab. Januszowi Szulistowi, prof. UMK tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy!!!

DOKUMENT

więcej informacji

zdjęcie

Biblica et Patristica Thoruniensia na SCOPUS-ie

Miło nam zakomunikować, że kwartalnik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Biblica et Patristica Thoruniensia znalazł się w bazie SCOPUS. Jest to w największa na świecie baza czasopism indeksowanych. Jest bazą abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji: czasopism, książek naukowych i materiałów pokonferencyjnych. SCOPUS zapewnia wszechstronny przegląd światowych wyników badań naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Baza oferuje także inteligentne narzędzia do śledzenia, analizy i wizualizacji wyników badań naukowych.

Biblica et Patristica Thoruniensia ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer w roku jest zawsze poświęcony różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi podejmuje aktualny problem społeczny z perspektywy biblijnej i patrystycznej (np.: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?"). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.

Warto zaznaczyć, że Biblica et Patristica Thoruniensia jest drugim - po Scientia et Fides - czasopismem WT w bazie SCOPUS.

Zespołowi Redakcyjnemu Biblica et Patristica Thoruniensia - głównym redaktorem jest ks. dziekan prof. dr hab. Dariusz Kotecki - serdecznie gratulujemy.

więcej informacji

zdjęcie

Publikacja o duszpasterstwie młodzieży

Polskie Stowarzyszenia Pastoralistów wraz z Radą KEP ds. Młodzieży przygotowuje monografię naukową, do tworzenia której zapraszamy zarówno teologów, jak też przedstawicieli nauk społecznych. 

więcej informacji

zdjęcie

Dwa doktoraty na Wydziale

W dniu 31 stycznia Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk teologicznych dwom nowym doktorom: drowi Andrzejowi Kubanowskiemu i ks. drowi Michałowi Wolszonowi. 

więcej informacji

zdjęcie

Ingres biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla

Ingres nowego biskupa toruńskiego prof. dra hab. Wiesława Śmigla do katedry toruńskiej odbędzie się w niedzielę, 10 grudnia br. o godz. 12.00. 

więcej informacji

zdjęcie

III Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej

Szanowni Państwo, Drodzy Muzycy Kościelni, Opiekunowie Scholii Zespołów wokalnych działających przy parafiach i kościołach.

Już po raz trzeci organizujemy Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej.

więcej informacji

zdjęcie

Rocznica papieskich encyklik społecznych

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu, Katedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego zaprasza na konferencję naukową na temat: „Postęp, Nadzieja, Wyzwolenie - Dziedzictwo Papieskich Encyklik Społecznych”

 

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja na program MOST

Rozpoczął się nabór studentów na nową edycję programu MOSTwięcej informacji

zdjęcie

Kategoria A dla WT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki parametryzacji za lata 2013-2017.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest sumarycznie 6. uczelnią w Polsce i spełnia wymogi uniwersytetu badawczego według ustawy 2.0.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na stypendium doktoranckie NCN

Drodzy Doktoranci, zajmujący się teologią średniowieczną, patrologią lub egzegezą biblijną (zwłaszcza średniowieczną), znający dobrze łacinę! Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie o stypendium w wysokości 8 000 zł w ramach grantu NCN "Patrystyczne źródła myśli Tomasza z Akwinu" realizowanego przez nasz Wydział.więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie: "Immanuel Kant i Tomasz z Akwinu o osobowym życiu Boga"

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna w osobowym życiu Boga"więcej informacji

zdjęcie

TEKA V: Człowiek - mężczyzna i kobieta

TEKA już od 2013 roku regularnie gości w kalendarzu jesiennych wydarzeń naukowych. Przedmiotem tegorocznych obrad będzie człowiek postrzegany jako mężczyzna i kobieta. Tak zarysowana tematyka umożliwia rozmaitość interpretacji. Chcemy, aby nad tym zagadnieniem pochylili się badacze różnych dziedzin nauki z całej Polski, aby móc zaprezentować wyniki swoich badań w ramach zaproponowanego przez Organizatorów tematu.więcej informacji

zdjęcie

Przemoc w sektach

Przemoc w sektach

więcej informacji

zdjęcie

Studia podyplomowe katechetyczno-teologiczne

Studia Podyplomowe 2017/2018

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie
Wydział Teologiczny UMK

więcej informacji

zdjęcie

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

więcej informacji

Archiwum