Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

STUDENCI I ROKU

Drodzy Studenci,
warunkiem przystąpienia do lektoratu języka obcego na II roku studiów jest wykonanie testu diagnostycznego na platformie MOOdle do 25 października 2019 roku. Prosimy o wejście na stronę SPNJO, następnie  wybranie platformy MOODLe, zarejestrowanie się i wykonanie testu z wybranego języka obcego. Po wykonaniu testy otrzymają Państwo komunikat o stanie swojej wiedzy. Jeśli przejdą Państwo test pozytywnie, otrzymają Państwo komunikat z zaproszeniem na lektorat na II roku. Jeśli nie uzyskają Państwo żądanego poziomu, zapraszamy na kurs ( odpłatny, ceny bardzo korzystne dla studentów) przygotowujący do lektoratu. Wszelkich informacji udziela Sekretariat SPNJO.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Julita Markowska, julmar@umk.pl Kierownik Zespołu Języków Francuskiego,Niemieckiego,Rosyjskiego i Łaciny
serdecznie pozdrawiam
do zobaczenia na lektoracie
Julita Markowska

więcej informacji

zdjęcie

Kurs języka angielskiego dla pracowników naukowych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zaprasza pracowników naukowych na kurs języka angielskiego dla celów akademickich na poziomie B2.  Kurs doskonali umiejętności takie jak mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie na poziomie akademickim ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kadry akademickiej prowadzącej badania naukowe oraz zajęcia
w języku angielskim. Kurs ten służy podniesieniu językowych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwia czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym na uczelni wyższej.

Kurs dokształcający języka angielskiego  dla celów akademickich  na poziomie B2
Czas trwania kursu:  2 semestry / 50 godz.  (25 godz. w semestrze)

Termin rozpoczęcia kursu: październik 2019 roku

Koszt kursu:
pracownicy UMK:
850 zł (17 zł/godz.)
opłata ratalna:
213 zł (4 raty)


PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA:
·         Wykłady, seminaria, prezentacje ustne, zabieranie głosu w dyskusji na poziomie akademickim.
·         Struktura i styl wykładu akademickiego, sporządzanie notatek, słowa kluczowe
dla zrozumienia wykładu.
·         Wprowadzenie w strukturę naukowej odmiany języka angielskiego pisanego, wyrażenia typowe dla poszczególnych tekstów typu akademickiego takich jak notatki, prace zaliczeniowe, artykuły, recenzje, abstrakty, listy.
·         Strategie czytania tekstów akademickich a słownictwo specjalistyczne.


Szczegółowych informacji na temat kursów udzieli Państwu Sekretariat SPNJO, tel.: 56 611 42 12
lub 56 611 42 13.

więcej informacji

zdjęcie

Herbert McCabe o Trójcy Świętej

Zapraszamy na kolejny cykl otwartych spotkań teologiczno filozoficznych. Gościem październikowego seminarium będzie profesor Roger Pouivet, który wygłosi prelekcję „Herbert McCabe o Trójcy Świętej. Ożywienie trynitarne w tradycji analitycznej”.

Spotkanie odbędzie się w środę 30 października o godz. 18:00 w Centrum Dialogu przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Więcej szczegółów dostępnych na plakacie.

McCabe o Trójcy Osób

Streszczenie: Termin „odrodzenie trynitarne w tradycji analitycznej” jest obecnie używany do scharakteryzowania wysiłku analitycznych filozofów i teologów, aby przemyśleć pojęcie Trójcy. Dominikański teolog o. Herbert McCabe OP zapoczątkował krytyczną dyskusję na temat tego «przebudzenia», ponieważ podkreśla, że pojęcie osoby, której używa tradycja analityczna jest niczym więcej niż „recyklingiem” koncepcji zapożyczonej z nowoczesnej filozofii, a przez to pozostaje nieadekwatne. Osoby Trójcy wcale nie są tym, co współcześni filozofowie nazywają „centrami świadomości”, ale, jak mówi św. Tomasz z Akwinu „subsystującymi relacjami”. Jeśli jednak Trójca jest identyczna z „jednym Bogiem w trzech boskich osobach”, czy nie jest nonsensem, jeśli chodzi o Trójcę, aby prowadzić rozważania na Jej temat bez pojęcia osoby, tak jak zaproponował McCabe?

Roger Pouivet jest profesorem filozofii na Université de Lorraine (Nancy) oraz członkiem Institut Universitaire de France (Paris). Był kierownikiem Archives Poincaré (CNRS), do którego nadal należy. Obszar jego zainteresowań badawczych wyznaczają kwestii filozofii religii i filozofii sztuki. Wśród ostatnich publikacji Profesora warto wymienić: Après Wittgenstein, saint Thomas (przetłumaczoną na angielski, hiszpański i włoski), Épistémologie des croyances religieuses, L’Art et le désir de Dieu. Niedługo ukaże się L’Éthique intellectuelle, une épistémologie des vertus.

http://poincare.univ-lorraine.fr/fr/membre-titulaire/roger-pouivet

PLAKAT

więcej informacji

zdjęcie

Miejski Program Stypendialny

Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich uczelni wyższych

 Uchwałą nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. przyjęty został Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich uczelni wyższych. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego poz. 4942 w dniu 19 września 2019 r. i wchodzi w życie 4 października 2019 r.

Uchwała określa warunki na jakich przyznawane będą stypendia na start oraz stypendia naukowe dla studentów toruńskich uczelni wyższych. Jednocześnie uchyla uchwały: nr 877/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych (Dz. Urz. Woj Kuj- Pom z 2018 r. poz. 4577) oraz nr 878/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych (Dz. Urz. Woj Kuj- Pom z 2018 r. poz. 4576).
Termin składania podań - od 1 do 23 października 2019 roku
Uchwała lub na stronie: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/Compatible/PublisherSearch?publisherName=Rada%20Miasta%20Torunia

 

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
www.stypendia.umk.pl

 Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego otwarty będzie do dnia 4 listopada 2019 r.

 Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2020 r.

 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej do dnia 4 listopada br.

 Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej.

 UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń) lub Działu Dydaktyki CM – studenci Collegium Medicum UMK.

 Wyżej wymienione terminy dotyczą także świadczeń dla doktorantów.

 Terminy i miejsca składania wniosków o przyznanie stypendium rektora i zapomogi ogłoszone zostaną w terminie późniejszym.

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja Laboratorium Jana Pawła II "Sztos zarządca"

Konferencja pt. „Sztos zarządca” organizowana jest przez Pracownię „Laboratorium św. Jana Pawła II” (LJPII) działającą w ramach Wydziału Teologicznego przy ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Głównym celem działania LJPII jest wspieranie promocji osoby i dziedzictwa św. Jana Pawła II – Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pracownia zadanie to realizuje dwutorowo: poprzez prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz w wymiarze wychowawczo-oświatowym, promując dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II wśród młodego pokolenia, które nie pamięta już osoby papieża Polaka.

Z tego względu LJPII 20 listopada organizuje konferencję skierowaną dla młodzieży. Data jest podyktowana piętnastą rocznicą nadania Janowi Pawłowi II przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Doktoratu Honoris Causa (23.11.2004). Tegorocznym tematem przewodnim jest połączenie ekonomii z nauczaniem Świętego. Głównym celem jest ukazanie młodzieży, jak w duchu Ewangelii rozwijać swoje talenty, zasoby i zdolności, do czego nawiązuje hasło konferencji brzmiące „Sztos zarządca”

Wśród prelegentów znajduje się prof. dr hab. Józef Stawicki z Wydziału Nauk Humanistycznych i Zarządzania UMK, dr Piotr Wiśniewski CEO pierwszej agencji pracy robotów www.dbr77.com. Ponadto będzie miało miejsce wystąpienie i koncert zespołu „Wyrwani z niewoli” – dwóch młodych artystów, którzy na swoim przykładzie przedstawią młodzieży, jak wykorzystać swoje zasoby i zdolności. Również chęć wzięcia udziału w konferencji wyraził pan Marcin Lewandowski, tegoroczny halowy mistrz Europy w biegu na 1500m.

Zapraszamy pracowników naukowych, studentów i młodzież do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce na Wydziale Teologicznym 20 listopada 2019 o godz. 9.00.

(tekst)

 

więcej informacji

zdjęcie

Nowa struktura organizacyjna Wydziału

Z dniem 1 października 2019 roku nasz Wydział ma nową strukturę organizacyjną. Zmieniły się nazwy katedr oraz są nowi ich kierownicy.

KATEDRA TEOLOGII HISTORYCZNEJ

 • Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki – kierownik
 • Ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski
 • Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor
 • Ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
 • Ks. dr hab. Dariusz Iwański, prof. UMK
 • O. dr hab. Mieczysław Paczkowski, prof. UMK
 • Ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, prof. UMK
 • Ks. dr hab. Stanisław Adamiak

KATEDRA TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

 • Ks. prof. dr hab. Jan Perszon – kierownik
 • Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz
 • Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK
 • Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
 • Ks. dr hab. Stanisław Suwiński, prof. UMK
 • Ks. dr hab. Zbigniew Wanat, prof. UMK
 • Ks. dr Sławomir Kunka
 • Mgr Ireneusz Kamiński

KATEDRA TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

 • Ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK – kierownik
 • Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki
 • Dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK
 • Ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas, prof. UMK
 • Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK
 • Ks. dr Sławomir Tykarski

KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH I PRAWA KANONICZNEGO

 • Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz – kierownik
 • Ks. prof. dr hab. Janusz Szulist
 • Ks. dr hab. Wiesław Kraiński, prof. UMK
 • Ks. dr hab. Wiesław Łużyński, prof. UMK
 • Dr Krzysztof Pilarz 

KATEDRA FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 • Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, prof. UMK – kierownik
 • Prof. dr hab. Marian Grabowski
 • Ks. dr Tomasz Huzarek
 • Ks. dr Piotr Ochotny
 • Ks. mgr Michał Oleksowicz

więcej informacji

zdjęcie

Nowe programy i plany studiów od roku akad. 2019/2020

Na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-stacjonarne/ naszego Wydziału zamieszczone zostały nowe programy i plany studiów oraz efekty uczenia się, które obowiązują od roku akademickiego 2019/2020. Starsze roczniki idą dotychczasowym trybem kształcenia. Nowe programy i plany oraz efekty uczenia się obowiązują od obecnego roku akademickiego, dlatego Prowadzący zajęcia uwzględniają je w przygotowaniu sylabusów wyłącznie dla I roku studiów teologicznych (specjalność kapłańska i specjalność katechetyczno-pastoralna) oraz nauk o rodzinie (stopień I i stopień II).

więcej informacji

zdjęcie

Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej

Szanowni Państwo, Drodzy Muzycy Kościelni, Opiekunowie scholi     
 i zespołów wokalnych działających przy parafiach i kościołach.

Już po raz piąty w listopadzie zjadą do Torunia Schole i zespoły wokalne na organizowany przez Fundację Chopin w Ogrodzie Sztuk oraz Wydział Teologiczny UMK   Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki  Religijnej.

Przegląd jak zawsze odbywa się w bliskości wspomnienia liturgicznego św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. W tym roku spotkamy się w sobotę 23 listopada na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Rozpoczynamy o godz. 10.00 Mszą Świętą, natomiast o 11.00 słuchać będziemy prezentacji wokalnych w Auli Magna. Gościem przeglądu będzie zespół  Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie „CIS”.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9.11.2018 r. Przyjdźcie do nas i podzielcie się swoimi talentami.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt:
dr Agnieszka Brzezińska
tel. 601 686 723

W imieniu Fundacji Chopin w Ogrodzie Sztuk i Wydziału Teologicznego UMK zapraszam na V Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki  Religijnej.

Więcej informacji na stronie: fundacjachopin.pl  lub www.teologia.umk.pl

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

więcej informacji

zdjęcie

Nauka, Religia i Edukacja - konkurs dla uczniów szkół średnich

Konkurs dla uczniów szkół średnich

                    Nauka, Religia i Edukacja

Regulamin Konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szkół średnich, które przystąpią do projektu “Nauka, Religia i edukacja”.
 2. Uczniowie, indywidualnie lub w zespole (składającym się do maksymalnie 3 osób), przygotują pracę autorską na temat: Relacje między nauczaniem przedmiotów ścisłych i nauczaniem religii w mojej szkole. Zagadnienie może zostać przedstawione w perspektywie ogólnej albo szczegółowo omawiając wybrane zagadnienie (np. Sposób prezentacji tematu początku wszechświata na fizyce i religii; ewolucji i stworzenia; działania Boga w świecie i praw fizyki; historii chrześcijaństwa i jego oddziaływania na naukę w średniowieczu i epoce nowożytnej etc.
 3. Praca będzie polegała na pisemnym eseju, którego objętość będzie między 20 tys. a 30 tys. znaków ze spacjami. W zgłoszeniu zespołu/szkoły należy przesłać streszczenie (do 150 słów), tytuł pracy oraz nazwiska uczniów i nauczyciela-opiekuna. Zgłoszenie należy przesłać na adres piotrroszak@umk.pl do 15 października 2019 roku, zaś pracę końcową do 15 grudnia 2019. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz wiek ucznia, kto jest opiekunem, szkołę oraz proponowany temat.
 4. Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą podsunąć inne tematy czy perspektywy ujęcia tematu i wspomóc uczniów bibliografią, która rozwinie podejmowane zagadnienie.
 5. Uczniowie, którzy zostaną wyselekcjonowali w pierwszym etapie, otrzymają zaproszenie do przedstawienia swojej pracy przed Komisję Konkursową złożoną z profesorów UMK oraz innych uczestników w otwartej formule spotkania. Finałowy etap odbędzie się w styczniu 2020 roku. Finaliści będę mieli do 15 minut, aby zaprezentować swoją pracę i odpowiedzieć na pytania z Sali i samej Komisji w ciągu kolejnych 10 minut. Finał odbędzie się w budynku Wydziału Teologicznego UMK
 6. Po wysłuchaniu wszystkich finalistów Komisja przyzna nagrody
  1. Pierwsza nagroda o wartości 1 500 zł
  2. Druga nagroda o wartości 800 zł
  3. Trzecia nagroda o wartości 500 zł
  4. Mogą zostać przyznane wyróżnienia o wartości 300 zł.
 7. Organizatorzy konkursu zachowują sobie prawo do zmiany daty organizacji etapu finałowego oraz przedłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń.
 8. Uczestnictwo w niniejszym konkursie oznacza pełną akceptację zawartych tutaj norm i zgodę na decyzje Komisji, która oceni prace. Interpretacja zapisanych tutaj norm należy od organizatorów konkursu. Wszystkie zatem zdarzenia i odwołania związane z konkursem zostaną rozstrzygnięte przez Organizatorów.

 

AUTORSTWO I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Uczestnicy zagwarantują, że są autorami przedstawianych prac, posiadają prawa autorskie do prezentowanych prac, a ich przedstawianie publiczne nie narusza praw osób trzecich. W ten sposób uczestnicy są odpowiedzialni za reklamacje, które w każdym momencie mogą być sformułowane w stosunku do oryginalności przedstawianych prac i tytułu do praw, w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za reklamacje i skutki, które mogłoby sprawić naruszenie wspomnianych praw.
 2. Uczestnicy przekażą na rzecz organizatorów prawo do opublikowania ich prac na stronie internetowej projektu, ale zachowując swoje copyright i prawo do publikowania w innych miejscach.

REGULAMIN

więcej informacji

zdjęcie

Forum Ekonomiczne - Camino Polaco

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
wraz z Partnerami 
mają zaszczyt zaprosić do udziału

 w I Forum Ekonomicznym
Camino Polaco

które odbędzie się 18 października 2019 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
Plac Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

 
   

Szlak św. Jakuba to najstarszy szlak pielgrzymkowy prowadzący do Santiago de Compostela w Hiszpanii, przechodzący przez Polskę, m.in. przez województwo kujawsko-pomorskie. W 1993 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

W programie wydarzenia:

- targi produktów turystyczno-pielgrzymkowych, m.in. ubiór pielgrzyma, książki, napoje, przewodniki, gadżety;

- prezentacja wyników badań nt. ruchu turystyczno - pielgrzymkowego na szlaku Camino Polaco przeprowadzonych przez firmę Instytut Badań Rynkowych i Społecznych Tric;

- dyskusja z osobami zaangażowanymi w rozwój Szlaku św. Jakuba, umożliwiająca  dzielenie się dobrymi praktykami i sposobami na ożywienie lokalnych  społeczności i biznesu;

 - wspólne ustanowienie znaku "Przyjazny Camino" (Camino Friendly), który będzie nadawany firmom, punktom sprzedaży towarów i usług rekomendowanym pieszym pielgrzymom.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do 5 października 2019 roku, mailowo, na adres: forumekonomicznecamino@gmail.com  lub telefonicznie: 609 876 766

Zarejestrowanych uczestników zapraszamy na obiad po zakończeniu Forum

plakat           program

więcej informacji

zdjęcie

Camino de Santiago - konferencja międzynarodowa

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną:

"Camino de Santiago - nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii ”, która odbędzie się 19.10.2019 r. w Centrum Dialogu w Toruniu, Plac bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

Od kilku dekad można zaobserwować dynamiczny rozwój Szlaku św. Jakuba, który stał się przedmiotem analiz z zakresu geografii, socjologii, filozofii, historii, historii sztuki, czy teologii. Wyznaczanie i znakowanie nowych dróg Jakubowych jest fenomenem, któremu towarzyszy ożywienie społeczne oraz duszpasterskie, odkrywanie dziedzictwa historycznego, materialnego i  duchowego, oraz nowe inicjatywy, które bez obecności tego szlaku byłyby trudne do realizacji.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 10 października 2019 roku, mailowo, na adres: forumekonomicznecamino@gmail.com  lub telefonicznie: 609 876 766.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Wydarzenie objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
 
program konferencji .doxc                                  program konferencji .pdf
plakat

więcej informacji

zdjęcie

Teologia dla nauczycieli

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania religii

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno do nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii, jak również do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia Podyplomowe realizowane będą w Toruniu i w Pelplinie.
 
Charakterystyka studiów:
czas trwania: 4 semestry;
koszt studiów: semestr zimowy  1 300 zł, semestr letni 1 200 zł;
termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r.,
zajęcia odbywają się w soboty;
 
Warunki kwalifikacji:
złożenie wymaganych dokumentów,
decyduje kolejność zgłoszeń;
termin i miejsce składania dokumentów: do 14 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37;
wymagane dokumenty:
podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK,
kwestionariusz osobowy,
1 zdjęcie,
kserokopia dowodu osobistego,
odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole).
 
Wszelkich informacji udziela ks. prof. Janusz Szulist (szulist@umk.pl).
Są one także dostępne na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/.
 
Dane kontaktowe Wydziału Teologicznego: (056) 611 4990; 611 4994
e-mail: teologia@umk.pl.

więcej informacji

zdjęcie

Warsztaty metodyczne: Nowoczesna edukacja

Warsztaty z zakresu nowoczesnej edukacji prowadzone przez Wydział Teologiczny UMK w Toruniu
Nazwa i rodzaj szkolenia: warsztaty metodyczne: Nowoczesna edukacja – iPad w pracy nauczyciela (kurs podstawowy).

 Program szkolenia:

 1. Edukacja w czasach Web2.0; praca z iPadem w modelu SAMR, wykład/2 godz.
 2. Dlaczego iPad? - rozwiązania edukacyjne firmy Apple, ekosystem Apple, plusy i minusy iPadów, wykład/2 godz.
 3. Wszystko, co musisz wiedzieć o iPadzie - podstawy pracy z iPadem, ćwiczenia/4 godz.
 4. Jak przygotować dobrą prezentację multimedialną, wykład/0,5 godz.
 5. Canva, Quiver, Christmas AR, AR Makr, Pixaloop, SketchBook, ćwiczenia/5,5 godz.
 6. Przygotowanie prezentacji w programie Keynote, ćwiczenia/2 godz.

 Planowane są dwie edycje szkolenia:
1) 26 X i 9 XI 2019 r. – zgłoszenia do końca września na adres bilicka@umk.pl
2) 7 i 14 XII 2019 r. – zgłoszenia do końca października na adres bilicka@umk.pl

Wymiar godzin: 16 godz. lekcyjnych (2 soboty po 8 godz.), zajęcia w godz. 10.00-17.00.
Warunki uzyskania świadectwa wystawionego przez UMK w Toruniu: aktywy udział w zajęciach i wykonanie ćwiczeń pod kierunkiem prowadzącego szkolenie.
Adresaci szkolenia: nauczyciele (różnych przedmiotów), katecheci, wszyscy zainteresowani tematyką zajęć; nie jest wymagana umiejętność posługiwania się iPadem.

Minimalna liczba uczestników: 10 osób; maksymalna liczba uczestników: 12 osób.

Opłata: 275 zł; uczestnik otrzymuje fakturę VAT (szkolenia z zakresu TIK i innowacyjnej edukacji to priorytet w oświacie, można więc otrzymać refundację ze szkoły, organu prowadzącego szkolę etc.).

Miejsce szkolenia: pokój 43, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37.

Osoba do kontaktu: dr hab. Beata Bilicka; bilicka@umk.pl; telefon: 605-540-130.

W przygotowaniu kolejne szkolenia, odbędą się w semestrze letnim 2019/2020:
1) „Nowoczesna edukacja – interaktywne lekcje” – 16 godz. (2 soboty), kurs dla średniozaawansowanych.
2) „Nowoczesna edukacja – interaktywne pomoce dydaktyczne”, 8 godz. (jedna sobota), kurs dla początkujących i średniozaawansowanych.

Aktualne informacje o szkoleniach na Facebooku (w grupie „iKatecheza”) i na www.teologia.umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W III edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2018/2019.

Fundacja Pro Future Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy

więcej informacji

zdjęcie

Teologia - studia podyplomowe w Toruniu

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu

Wydział Teologiczny UMK

      1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studium przeznaczone jest dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:
pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii),
drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Studia prowadzone są w specjalnościach: teologia biblijna, teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna, moralna, duchowości), teologia pastoralna.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych

Czas trwania : 4 semestry – cykl pierwszy ad licentiam i 2 semestry – cykl drugi ad laurem

Kierownik studiów : ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK

Koszt studiów:

      Studia I stopnia – ad licentiam (I-IV semestr). Liczba godzin: 320. Liczba semestrów: 4.
semestr zimowy (I) - 1 200 zł
semestr letni (II) - 1 200 zł
semestr zimowy (III) - 1 200 zł
semestr letni (IV) - 1 200 zł

      Studia II stopnia – ad lauream (I-II semestr). Liczba godzin: 80. Liczba semestrów: 2.
semestr zimowy (I) - 1 200 zł
semestr letni (II) - 1 200 zł

Aktualne informacje: https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-zakresie-teologii/

      2. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych:
- ad licentiam -
absolwenci wydziałów teologicznych. Licencjat kościelny (kurs ad licentiam) dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii).
- ad lauream - dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Warunki kwalifikacji:  na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia przewidywanej liczby miejsc - konkurs dyplomów.

Termin i miejsce składania dokumentów: do 16 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

 • podanie do dziekana Wydziału Teologicznego
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich teologicznych (ad licentiam), odpis dyplomu licencjackiego (tzw. licencjat rzymski) (ad lauream)
 • w przypadku osób duchownych – zgoda kompetentnej władzy kościelnej (biskup, przełożony duchowny)
 • 1 zdjęcie

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r. (zajęcia odbywają się w czwartki: 9.45-16.30)

 • Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4994; 611 4990
e-mail: teologia@umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

Camino de Santiago - konferencja

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencje Naukową zatytułowana:
"Camino de Santiago - nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii ”, która odbędzie się 19.10.2019r. w Centrum Dialogu w Toruniu, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

 
Od kilku dekad można zaobserwować dynamiczny rozwój Szlaku św. Jakuba, który stał się przedmiotem analiz z zakresu geografii, socjologii, filozofii, historii, historii sztuki, czy teologii. Wyznaczanie i znakowanie nowych dróg Jakubowych jest fenomenem, któremu towarzyszy ożywienie społeczne oraz duszpasterskie, odkrywanie dziedzictwa historycznego, materialnego i  duchowego, oraz nowe inicjatywy, które bez obecności tego szlaku byłyby trudne do realizacji.

Dla wielu Camino jawi się jako „szansa” na przemyślenie na nowo kwestii tożsamości religijnej, osobowej i  społecznej, a jednocześnie zdaje się, że stare problemy dotyczące motywacji pielgrzymów, ich różnicy względem turystyki (w tym turystyki religijnej) wzbudzają pytania o duchowość pielgrzyma, charyzmat pielgrzymowania po Camino, który wyróżnia go od trekkingu po szlakach górskich. Można zaobserwować wiele nowych zjawisk i praktyk na Camino, które synkretycznie scalają wydawało się do tej pory sprzeczne zjawiska, powstają nowe „ryty” i zwyczaje, które tworzą medialny wizerunek Camino.

Dla Kościoła katolickiego jest to jednocześnie wyzwanie związane z organizacją duszpasterstwa, formacji pielgrzymów, odpowiedzi na pytanie: co po pielgrzymce?; sposobem rozumienia samego „pielgrzymowania”, do którego zdaje się już nie pasować tradycyjne określenie: „pobożność ludowa”. Z wielu stron słyszy się dziś wezwanie, aby dostrzec w Camino potencjał nowej ewangelizacji czy dyskretnej („wydeptanej”) apologetyki, dzięki której wędrujący po szlakach jakubowych mają okazję poznać nieznane sobie do tej pory oblicze Kościoła i jego zaangażowanie.

Jakie szanse stoją przed Camino de Santiago? Czym może się stać?
Które z dawnych problemów pozostaje wciąż nie rozstrzygniętych?
Jakie nowe formy pielgrzymowania pojawiają się wśród pielgrzymów?
Jakie świadectwa pielgrzymowania znajduje się w źródłach historycznych?
W jaki sposób rozwija się kult św. Jakuba w krajach europejskich?
Jakie inicjatywy Kościoła są podejmowane i czy można dokonać już pierwszego bilansu ich skuteczności?
Co wnosi w tradycję Camino powstanie nowych sanktuariów jakubowych w Polsce  i Europie?
Jakie są owoce i wyzwania duszpasterskie w związku z rozwojem ruchu pielgrzymkowego?

To tylko niektóre z pytań, które chcielibyśmy postawić w ramach przygotowywanej konferencji. Wśród głównych prelegentów znajdą się Adeline Rucquoi (Francja), Domingo Luis Gonzalez Lopo (Hiszpania), Paolo Caucci von Saucken (Włochy), Roman Bielecki OP (Polska), Vedran Prazen (Chorwacja), Daniel Moulin (Wielka Brytania), Eamonn Conway (Irlandia).

Zapraszamy do przesyłania propozycji tematów referatów wraz z krótkim streszczeniem do 30 maja 2019 roku na adres: piotrroszak@umk.pl, a na teksty referatów, które znajdą się w tomie konferencyjnym („Camino Polaco 4”) czekamy do 30 lipca br.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Teologiczny UMK, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Historii i  Archiwistyki UMK. Instytucje wspierające: Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych oraz Bractwo św. Jakuba Apostoła w Toruniu, Katedra Camino de Santiago przy Universidad Santiago de Compostela (USC). Patronat medialny; czasopismo “W drodze”.

więcej informacji

zdjęcie

Pomoc ofiarom sekt

Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Osoby poszkodowane przez sekty/nowe ruchy religijne (ofiary sekt) mogą uzyskać pomoc w Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych.

 • konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe,
 • dyżury 16.30-20.00
 • tel. 604 080 775 pn.-pt.12.00-22.00
 • mail: pracownia_pdibarrib1@tlen.pl

DZIĘKI WSPARCIU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
POMAGAMY BEZPŁATNIE!!!
                                               

Co zrobić, jeśli bliski pozostaje pod wpływem sekty?

TAK !!!

Niezwłocznie skontaktuj się z centrum informacji o sektach, ośrodkiem pomocy dla ofiar sekt. W początkowej fazie uzależnienia od sekty konkretne i kompetentne działania z twojej strony mogą mieć decydujące znaczenie.

 Gromadź informacje o grupie
Dowiedz się jak najwięcej o grupie, do której należy twój bliski. Informacje zdobywaj poprzez słuchanie tego co bliski mówi na temat grupy, jakiego używa słownictwa, jakie czyta książki.
Prowadź dokładny dziennik wydarzeń. Zapisuj, jak często i na jak długo twój bliski wychodzi lub wyjeżdża z domu, czy odwiedzają go nowi koledzy.
Ważne są wszystkie informacje: nazwiska, telefony, adresy, doktryna. Zbieranie ich nie powinno być śledztwem, by nie tworzyć atmosfery policyjnego nadzoru.
Korzystaj z materiałów informacyjnych o grupie, które nie są jej autorstwa.

Odnawiaj i buduj więzi rodzinne i przyjacielskie
Utrzymuj kontakt z twoim bliskim. Okazuj mu życzliwość, podkreślaj, iż go kochasz niezależnie od tego, co zrobi.
Podejmij próbę zrozumienia bliskiego, zainteresuj się jego myśleniem, bądź gotów do wysłuchania go.
Odpowiadaj na zaproszenie do rozmowy, podtrzymuj każdą taką inicjatywę, z jaką wystąpi twój bliski. Zawsze musisz znaleźć dla niego czas.
Ważne okazje do wzmacniania kontaktu, to imieniny, urodziny. Dbaj o wspólne świętowanie, spacery, spędzanie czasu. Masz prawo do widzenia się z twoim bliskim.
Zapewniaj słowem i czynem o miłości, bądź wyrozumiały, spokojny, łagodny, dbaj o dobrą atmosferę. Tak można osiągnąć więcej.
Przyjmij zawsze jednoznaczną i jasną postawę negującą sekty. Chodzi o to by bliski znał twoje zdanie na ten temat. Darz szacunkiem bliskiego, ale i wymagaj szacunku wobec siebie.

NIE !!!

Nie buduj barier i nie prowadź „wojny” w domu
Nie wyolbrzymiaj całego zdarzenia. Staraj się nie utożsamiać tego z tragedią, zdradą i nie odrzucaj bliskiego.
Nie krzycz, nie obrażaj, nie karć go, nie przesłuchuj, nie płacz, nie histeryzuj, nie proś oraz nie używaj negatywnych określeń typu „sekta”, „sekciarz”, „heretyk” itp. Więcej zyskasz cierpliwością i miłością.
Nie oceniaj, nie krytykuj, nie zadręczaj go ciągłymi pytaniami i przesłuchaniami. W czasie rozmów z bliskim należy unikać rzeczy, które go zablokują na kontakt z tobą.
Nie myśl o nim w kategoriach „inny”. Będzie to tylko na rękę grupie, w której się znalazł.
Nie zrywaj kontaktu.
Nie warto działać w pojedynkę, warto zaangażować rodzinę i przyjaciół w dotarciu do bliskiej osoby. Należy sprawdzić kompetencje pomagających.

Nie narażaj materialnych dóbr rodziny
Nie pozwól, aby sekta wymuszała cokolwiek od ciebie.
Nie dawaj nigdy bliskiemu pieniędzy – nie wysyłaj ich (lepiej przedmioty dla bliskiego, np. kurtkę).
Nie wydawaj żadnych oryginalnych dokumentów, np. świadectw (tylko ewentualnie kopię).
Nie sponsoruj grup, ich ośrodków i działalności.
Nie kupuj ich książek, czy innych przedmiotów.
Nie uczestnicz w dokładnie przygotowanych przez grupę spotkaniach dla rodziny.
Nie daj się wykorzystać przez fałszywych przyjaciół. Uważaj na nich i na zawodowych pomocników, którzy obiecują odzyskać członka rodziny za duże pieniądze i za pomocą częściowo nielegalnych metod siłowych (np. deprogramowanie).
OGŁOSZENIE 2019
OGŁOSZENIE 2019

więcej informacji

zdjęcie

Biblica et Patristica Thoruniensia na SCOPUS-ie

Miło nam zakomunikować, że kwartalnik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Biblica et Patristica Thoruniensia znalazł się w bazie SCOPUS. Jest to w największa na świecie baza czasopism indeksowanych. Jest bazą abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji: czasopism, książek naukowych i materiałów pokonferencyjnych. SCOPUS zapewnia wszechstronny przegląd światowych wyników badań naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Baza oferuje także inteligentne narzędzia do śledzenia, analizy i wizualizacji wyników badań naukowych.

Biblica et Patristica Thoruniensia ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer w roku jest zawsze poświęcony różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi podejmuje aktualny problem społeczny z perspektywy biblijnej i patrystycznej (np.: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?"). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.

Warto zaznaczyć, że Biblica et Patristica Thoruniensia jest drugim - po Scientia et Fides - czasopismem WT w bazie SCOPUS.

Zespołowi Redakcyjnemu Biblica et Patristica Thoruniensia - głównym redaktorem jest ks. dziekan prof. dr hab. Dariusz Kotecki - serdecznie gratulujemy.

więcej informacji

Archiwum