Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W III edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2018/2019.

Fundacja Pro Future Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy

więcej informacji

zdjęcie

Nauki o Rodzinie - II tura rekrutacji

Trwa II tura rekrutacji na nowy rok akademicki.
NAUKI O RODZINIE - studia I stopnia
Rejestracja i wniesienie opłat rekrutacyjnych na drugi termin rozpoczyna się 7 sierpnia (środa) i potrwa do 15 września (niedziela) godz. 23.59.

Ogłoszenie wyników nastąpi 19 września 2019 roku o godz. 14.00.
Składanie dokumentów w dniach 20 (piątek - 23 (poniedziałek) września 2019 roku.

NAUKI O RODZINIE - Studia II stopnia
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej - 14 sierpnia (środa) – 20 września (piątek) do godz. 14:59.

Ogłoszenie wyników
-
ogłoszenie list zakwalifikowanych - 24 września 2019 r. (wtorek) godz. 14.00.
- składanie dokumentów - 25 września (środa) – 26 września 2019 r. (czwartek).

Szczegółowe informacje na stronie: www.umk.pl/kandydaci/.

nauki o rodzinie - studia I st. - https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170505140953&id_kierunku=229

nauki o rodzinie - studia II stopnia - https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170505140953&id_kierunku=228

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UMK w Toruniu

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia: https://www.umk.pl/kandydaci/niezbednik/harmonogram_torun-s2/

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna - pracuje w godz. od 09:00 do 15:00 (poniedziałek - piątek), w soboty pracujące w godz. od 9:00 do 14:00.

więcej informacji

zdjęcie

Teologia - drugi termin

Rekrutacja - II tura
TEOLOGIA
Rejestracja i wniesienie opłat rekrutacyjnych na drugi termin rozpoczyna się 7 sierpnia (środa) i trwa do 15 września (niedziela) godz. 23.59.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na specjalność kapłańską odbędzie się 17 września (wtorek) na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu (ul. Gagarina 37).

Ogłoszenie wyników nastąpi 19 września 2019 roku o godz. 14.00.
Składanie dokumentów w dniach 20 (piątek - 23 (poniedziałek) września 2019 roku.

Szczegółowe informacje na stronie: www.umk.pl/kandydaci/.

teologia - https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170505142334&id_kierunku=233

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UMK w Toruniu

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna - pracuje w godz. od 09:00 do 15:00 (poniedziałek - piątek), w soboty pracujące w godz. od 9:00 do 14:00.

więcej informacji

zdjęcie

Teologia - studia podyplomowe w Toruniu

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu

Wydział Teologiczny UMK

      1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studium przeznaczone jest dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:
pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii),
drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Studia prowadzone są w specjalnościach: teologia biblijna, teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna, moralna, duchowości), teologia pastoralna.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych

Czas trwania : 4 semestry – cykl pierwszy ad licentiam i 2 semestry – cykl drugi ad laurem

Kierownik studiów : ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK

Koszt studiów:

      Studia I stopnia – ad licentiam (I-IV semestr). Liczba godzin: 320. Liczba semestrów: 4.
semestr zimowy (I) - 1 200 zł
semestr letni (II) - 1 200 zł
semestr zimowy (III) - 1 200 zł
semestr letni (IV) - 1 200 zł

      Studia II stopnia – ad lauream (I-II semestr). Liczba godzin: 80. Liczba semestrów: 2.
semestr zimowy (I) - 1 200 zł
semestr letni (II) - 1 200 zł

Aktualne informacje: https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-zakresie-teologii/

      2. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych:
- ad licentiam -
absolwenci wydziałów teologicznych. Licencjat kościelny (kurs ad licentiam) dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii).
- ad lauream - dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Warunki kwalifikacji:  na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia przewidywanej liczby miejsc - konkurs dyplomów.

Termin i miejsce składania dokumentów: do 16 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

 • podanie do dziekana Wydziału Teologicznego
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich teologicznych (ad licentiam), odpis dyplomu licencjackiego (tzw. licencjat rzymski) (ad lauream)
 • w przypadku osób duchownych – zgoda kompetentnej władzy kościelnej (biskup, przełożony duchowny)
 • 1 zdjęcie

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r. (zajęcia odbywają się w czwartki: 9.45-16.30)

 • Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4994; 611 4990
e-mail: teologia@umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

Teologia dla nauczycieli

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie

    1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studia przeznaczone są
dla nauczycieli posiadających już uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku innym niż teologia z przygotowaniem pedagogicznym
oraz
dla osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy teologicznej.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych
Czas trwania: 4 semestry
Kierownik studiów: ks. dr Tomasz Huzarek
Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 250 zł, semestr letni (II) 1 250 zł, semestr zimowy (III) 1 250 zł, semestr letni (IV) 1 250 zł.

Dodatkowe informacje: https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-zakresie-teologiczno-katechetycznym-dla-nauczycieli/

    2. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych: studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni
Warunki kwalifikacji:  złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 16 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

 • podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie
 • kserokopia dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole)

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r. (zajęcia odbywają się w soboty)

 • Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4990; 611 4994
e-mail: teologia@umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

Kurs dokształcający w zakresie muzyki liturgicznej

Kurs dokształcający w zakresie muzyki liturgicznej

Wydział Teologiczny UMK

I Informacje ogólne:

Charakterystyka kursu: kurs jest ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów wszystkich wydziałów i ich absolwentów, do osób, które posiadają jakiekolwiek przygotowanie muzyczne oraz osób nieposiadających żadnego przygotowania muzycznego.

Celem kursu jest:
Wykształcenie kompetencji służących przygotowaniu profesjonalnej oprawy liturgicznej.
Przygotowanie do prowadzenia zespołów wokalnych, m.in. parafialnych i pełnienia funkcji kantora.
Zdobycie wiedzy i umiejętności służących doskonaleniu warsztatu wokalnego organisty.

Kurs obejmuje następujące przedmioty:
Zasady muzyki
Kształcenie słuchu
Emisja głosu i śpiew
Laboratorium śpiewu liturgicznego z elementami dyrygowania
Dokumenty kościoła o muzyce
Muzyka w roku liturgicznym
Liturgika
Wystąpienia publiczne
Komunikacja w grupie

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk muzycznych

Czas trwania: 2 semestry

Kierownik kursu: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK

Koszt kursu: semestr zimowy (I) 600 zł, semestr letni (II) 600 zł

Dodatkowe informacje: www.teologia.umk.pl/studia/kursy

 

II Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy2019/2020

Adresaci kursu: kurs jest adresowany do uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów wszystkich wydziałów i ich absolwentów.

Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 27 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

 • podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 fotografia
 • kserokopia dowodu osobistego (w przypadku osób pełnoletnich), kserokopia legitymacji szkolnej (w przypadku osób niepełnoletnich)
 • świadectwo maturalne lub ostatnie świadectwo szkoły średniej lub zaświadczenie o realizacji studiów lub dyplom licencjacki, magisterski
 • poświadczenie kształcenia (wykształcenia) muzycznego: np. świadectwa szkoły muzycznej, ogniska muzycznego (niewymagane)

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Zajęcia (zjazdy) odbywają się w piątki w godzinach: 16:00 – 20:00
                                                      soboty w godzinach: 8:00 – 16:00

III Kontakt:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon (056) 611 49 90, 61149 94
e-mail: teologia@umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Trwa II tura rekrutacji na nowy rok akademicki.
TEOLOGIA, NAUKI O RODZINIE - studia I stopnia
Rejestracja i wniesienie opłat rekrutacyjnych na drugi termin rozpoczyna się 7 sierpnia (środa) i trwa do 15 września (niedziela) godz. 23.59.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na specjalność kapłańską odbędzie się 17 września (wtorek) na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu (ul. Gagarina 37).

Ogłoszenie wyników nastąpi 19 września 2019 roku o godz. 14.00.
Składanie dokumentów w dniach 20 (piątek - 23 (poniedziałek) września 2019 roku.

NAUKI O RODZINIE - Studia II stopnia
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej - 14 sierpnia (środa) – 20 września (piątek) do godz. 14:59.

Ogłoszenie wyników
-
ogłoszenie list zakwalifikowanych - 24 września 2019 r. (wtorek) godz. 14.00.
- składanie dokumentów - 25 września (środa) – 26 września 2019 r. (czwartek).

Szczegółowe informacje na stronie: www.umk.pl/kandydaci/.

teologia - https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170505142334&id_kierunku=233

nauki o rodzinie - studia I st. - https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170505140953&id_kierunku=229

nauki o rodzinie - studia II stopnia - https://www.umk.pl/kandydaci/informacje/?id=20170505140953&id_kierunku=228

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UMK w Toruniu

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia: https://www.umk.pl/kandydaci/niezbednik/harmonogram_torun-s2/

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna - pracuje w godz. od 09:00 do 15:00 (poniedziałek - piątek), w soboty pracujące w godz. od 9:00 do 14:00.

więcej informacji

zdjęcie

Szkoła Doktorska: Academia Artium Humaniorum

Publikujemy uchwały dotyczące nowo powołanej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w dziedzinach nauk humanistycznych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki, dla dyscyplin: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki teologiczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
1. Warunki i tryb rekrutacji do szkoły Doktorskiej AAH - uchwała 66
2. Szczegółowe warunki rekrutacji - Rada Szkoły 2019 06 28
3. Ramowe programy kształcenia - uchwała 64
4. Ramowy program kształcenia AAH - zał. 1 do Uchwały 64
5. Efekty kształcenia/uczenia się - efekty
6. Zarządzenie Rektora nr 94 - limit miejsc stypendialnych i harmonogram postępowania rekrutacyjnego - limit miejsc harmonogram

 

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Terminarz sesji i wakacji

W roku akademickim 2018/2019 sesja egzaminacyjna trwa od 19 czerwca do 3 lipca 2019 roku.
Od 4 lipca rozpoczynają się wakacje letnie, które trwają do 30 września 2019 roku.
Sesja egzaminacyjna poprawkowa jest przewidziana w dniach 2-14 września 2019 roku.
Ostateczny termin zaliczenia roku akademickiego 2018/2019 mija w dniu 20 września 2019 roku.

więcej informacji

zdjęcie

Toruńska teologia na 5 miejscu w Polsce

Według rankingu "Perspektyw" teologia na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu uplasowała się na 5 miejscu wśród wydziałów teologicznych w Polsce. Jest to bez wątpienia sukces, tym bardziej, że do czwartego miejsca było bardzo blisko. Jesteśmy natomiast najwyżej ze wszystkich nowo utworzonych wydziałów teologicznych w naszej Ojczyźnie.

wersja skrócona: http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/teologia

wersja rozwinięta: http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/tables/RKS/show.php?subject=teologia

ranking szczegółowy

metodologia

kryteria

więcej informacji

zdjęcie

Teologia - studia podyplomowe w Pelplinie

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie

1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studium przeznaczone jest dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:
pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii),
drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Studia prowadzone są w specjalności teologia praktyczna Kościoła.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych
Czas trwania : 6 semestrów – cykl pierwszy ad licentiam i 2 semestry – cykl drugi ad laurem
Kierownik studiów : ks. dr Tomasz Huzarek
Koszt studiów:
Odpłatność w roku akademickim 2019/2020 dla kandydatów rozpoczynających I rok jest następująca:

Studia I stopnia –ad licentiam (I-VI semestr). Liczba godzin: 320. Liczba semestrów: 6
   semestr zimowy (I)                                    800 zł
   semestr letni (II)                                        800 zł
   semestr zimowy (III)                                 800 zł
   semestr letni (IV)                                      800 zł
   semestr zimowy (V)                                 800 zł
   semestr letni (VI)                                     800 zł
        

            Studia II stopnia – ad lauream (I-II semestr). Liczba godzin: 80. Liczba semestrów: 2
           
semestr zimowy                                          1 200 zł
            semestr letni                                                1 200 zł

Dodatkowe informacje: https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/

2. Rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów:
semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci wydziałów teologicznych. Licencjat kościelny (kurs ad licentiam) dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii). Kurs ad lauream dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Warunki kwalifikacji: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia przewidywanej liczby miejsc - konkurs dyplomów

Termin i miejsce składania dokumentów: do 16 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

 • podanie do dziekana Wydziału Teologicznego
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich teologicznych (ad licentiam), odpis dyplomu licencjackiego (tzw. licencjat rzymski) (ad lauream)
 • w przypadku osób duchownych – zgoda kompetentnej władzy kościelnej (biskup, przełożony duchowny)
 • 1 zdjęcie

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r. (zajęcia odbywają się w piątki)

3. Kontakt
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gagarina 37 telefon: (056) 611 4994; 611 4990 e-mail: teologia@umk.pl

kwestionariusz osobowy

więcej informacji

zdjęcie

Bioetyka - studia podyplomowe

Studia podyplomowe w zakresie bioetyki

1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studia są ofertą edukacyjną adresowaną do lekarzy, pielęgniarek, pracowników służb medycznych, pracowników i wolontariuszy hospicjów, osób duchownych związanych ze służbą zdrowia, katechetów, członków szpitalnych komisji etycznych oraz osób zainteresowanych problematyką bioetyczną oraz ich społecznymi i etycznymi konsekwencjami.

Celem studiów jest:
przekazanie Słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu bioetyki i prawa medycznego oraz nauczenie aplikacji nabytej wiedzy i możliwych rozwiązań problemów etycznych w praktyce zawodowej.

Studia podyplomowe w zakresie bioetyki przekazują umiejętność zastosowania wiedzy etycznej i bioetycznej do podstawowych zagadnień biomedycznych związanych z:
- fazą początku życia ludzkiego (genetyki, eugeniki, fizjologii ludzkiej prokreacji, sztucznego zapłodnienia, aborcji, antykoncepcji, diagnostyki preimplantacyjnej i prenatalnej),
- fazą trwania życia (przeszczepów i dawstwa narządów, eksperymentów medycznych, zabójstwa człowieka w aspekcie obrony własnej, wojny sprawiedliwej, kary śmierci i samobójstwa),
- fazą końca życia (teologia choroby, śmierci, cierpienia, umierania; choroba terminalna; kontrowersje dotyczące kryteriów weryfikacji śmierci; medycyny i opieki paliatywnej oraz hospicyjnej; psychologii cierpienia).

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk medycznych
Czas trwania : 2 semestry
Kierownik studiów: ks. dr hab. Zbigniew Wanat
Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 250 zł, semestr letni (II) 1 250 zł
Dodatkowe informacje: www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowe

2. Rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów:
semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych: studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni
Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń
Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 października 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

 • podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie
 • kserokopia dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: 26 października 2019 r. (zajęcia odbywają się w soboty)

3. Kontakt
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gagarina 37 telefon: (056) 611 4990;
611 4994 e-mail: teologia@umk.pl

formularz kwestionariusza osobowego

więcej informacji

zdjęcie

Ankiety oceny zajęć

Otwarte zostały kwestionariusze ankiet oceny zajęć dydaktycznych dla wszystkich zajęć realizowanych w semestrze letnim i całym roku akademickim 2018/2019.
 
W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na UMK. Każdy biorący udział w badaniu może sformułować własne komentarze dotyczące ocenianych zajęć dydaktycznych.
 
Informacja zwrotna ze strony studentów, doktorantów a także słuchaczy studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.
 
Zebrane i opracowane wyniki, stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia oraz do nagrodzenia najlepszych nauczycieli.
 
Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS. Anonimową ankietę można wypełnić również za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS UMK.
 
Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych pozostaną otwarte do 20 września 2019 r.

więcej informacji

zdjęcie

Camino de Santiago - konferencja

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencje Naukową zatytułowana:
"Camino de Santiago - nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii ”, która odbędzie się 19.10.2019r. w Centrum Dialogu w Toruniu, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

 
Od kilku dekad można zaobserwować dynamiczny rozwój Szlaku św. Jakuba, który stał się przedmiotem analiz z zakresu geografii, socjologii, filozofii, historii, historii sztuki, czy teologii. Wyznaczanie i znakowanie nowych dróg Jakubowych jest fenomenem, któremu towarzyszy ożywienie społeczne oraz duszpasterskie, odkrywanie dziedzictwa historycznego, materialnego i  duchowego, oraz nowe inicjatywy, które bez obecności tego szlaku byłyby trudne do realizacji.

Dla wielu Camino jawi się jako „szansa” na przemyślenie na nowo kwestii tożsamości religijnej, osobowej i  społecznej, a jednocześnie zdaje się, że stare problemy dotyczące motywacji pielgrzymów, ich różnicy względem turystyki (w tym turystyki religijnej) wzbudzają pytania o duchowość pielgrzyma, charyzmat pielgrzymowania po Camino, który wyróżnia go od trekkingu po szlakach górskich. Można zaobserwować wiele nowych zjawisk i praktyk na Camino, które synkretycznie scalają wydawało się do tej pory sprzeczne zjawiska, powstają nowe „ryty” i zwyczaje, które tworzą medialny wizerunek Camino.

Dla Kościoła katolickiego jest to jednocześnie wyzwanie związane z organizacją duszpasterstwa, formacji pielgrzymów, odpowiedzi na pytanie: co po pielgrzymce?; sposobem rozumienia samego „pielgrzymowania”, do którego zdaje się już nie pasować tradycyjne określenie: „pobożność ludowa”. Z wielu stron słyszy się dziś wezwanie, aby dostrzec w Camino potencjał nowej ewangelizacji czy dyskretnej („wydeptanej”) apologetyki, dzięki której wędrujący po szlakach jakubowych mają okazję poznać nieznane sobie do tej pory oblicze Kościoła i jego zaangażowanie.

Jakie szanse stoją przed Camino de Santiago? Czym może się stać?
Które z dawnych problemów pozostaje wciąż nie rozstrzygniętych?
Jakie nowe formy pielgrzymowania pojawiają się wśród pielgrzymów?
Jakie świadectwa pielgrzymowania znajduje się w źródłach historycznych?
W jaki sposób rozwija się kult św. Jakuba w krajach europejskich?
Jakie inicjatywy Kościoła są podejmowane i czy można dokonać już pierwszego bilansu ich skuteczności?
Co wnosi w tradycję Camino powstanie nowych sanktuariów jakubowych w Polsce  i Europie?
Jakie są owoce i wyzwania duszpasterskie w związku z rozwojem ruchu pielgrzymkowego?

To tylko niektóre z pytań, które chcielibyśmy postawić w ramach przygotowywanej konferencji. Wśród głównych prelegentów znajdą się Adeline Rucquoi (Francja), Domingo Luis Gonzalez Lopo (Hiszpania), Paolo Caucci von Saucken (Włochy), Roman Bielecki OP (Polska), Vedran Prazen (Chorwacja), Daniel Moulin (Wielka Brytania), Eamonn Conway (Irlandia).

Zapraszamy do przesyłania propozycji tematów referatów wraz z krótkim streszczeniem do 30 maja 2019 roku na adres: piotrroszak@umk.pl, a na teksty referatów, które znajdą się w tomie konferencyjnym („Camino Polaco 4”) czekamy do 30 lipca br.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Teologiczny UMK, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Historii i  Archiwistyki UMK. Instytucje wspierające: Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych oraz Bractwo św. Jakuba Apostoła w Toruniu, Katedra Camino de Santiago przy Universidad Santiago de Compostela (USC). Patronat medialny; czasopismo “W drodze”.

więcej informacji

zdjęcie

Pomoc ofiarom sekt

Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Osoby poszkodowane przez sekty/nowe ruchy religijne (ofiary sekt) mogą uzyskać pomoc w Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych.

 • konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe,
 • dyżury 16.30-20.00
 • tel. 604 080 775 pn.-pt.12.00-22.00
 • mail: pracownia_pdibarrib1@tlen.pl

DZIĘKI WSPARCIU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
POMAGAMY BEZPŁATNIE!!!
                                               

Co zrobić, jeśli bliski pozostaje pod wpływem sekty?

TAK !!!

Niezwłocznie skontaktuj się z centrum informacji o sektach, ośrodkiem pomocy dla ofiar sekt. W początkowej fazie uzależnienia od sekty konkretne i kompetentne działania z twojej strony mogą mieć decydujące znaczenie.

 Gromadź informacje o grupie
Dowiedz się jak najwięcej o grupie, do której należy twój bliski. Informacje zdobywaj poprzez słuchanie tego co bliski mówi na temat grupy, jakiego używa słownictwa, jakie czyta książki.
Prowadź dokładny dziennik wydarzeń. Zapisuj, jak często i na jak długo twój bliski wychodzi lub wyjeżdża z domu, czy odwiedzają go nowi koledzy.
Ważne są wszystkie informacje: nazwiska, telefony, adresy, doktryna. Zbieranie ich nie powinno być śledztwem, by nie tworzyć atmosfery policyjnego nadzoru.
Korzystaj z materiałów informacyjnych o grupie, które nie są jej autorstwa.

Odnawiaj i buduj więzi rodzinne i przyjacielskie
Utrzymuj kontakt z twoim bliskim. Okazuj mu życzliwość, podkreślaj, iż go kochasz niezależnie od tego, co zrobi.
Podejmij próbę zrozumienia bliskiego, zainteresuj się jego myśleniem, bądź gotów do wysłuchania go.
Odpowiadaj na zaproszenie do rozmowy, podtrzymuj każdą taką inicjatywę, z jaką wystąpi twój bliski. Zawsze musisz znaleźć dla niego czas.
Ważne okazje do wzmacniania kontaktu, to imieniny, urodziny. Dbaj o wspólne świętowanie, spacery, spędzanie czasu. Masz prawo do widzenia się z twoim bliskim.
Zapewniaj słowem i czynem o miłości, bądź wyrozumiały, spokojny, łagodny, dbaj o dobrą atmosferę. Tak można osiągnąć więcej.
Przyjmij zawsze jednoznaczną i jasną postawę negującą sekty. Chodzi o to by bliski znał twoje zdanie na ten temat. Darz szacunkiem bliskiego, ale i wymagaj szacunku wobec siebie.

NIE !!!

Nie buduj barier i nie prowadź „wojny” w domu
Nie wyolbrzymiaj całego zdarzenia. Staraj się nie utożsamiać tego z tragedią, zdradą i nie odrzucaj bliskiego.
Nie krzycz, nie obrażaj, nie karć go, nie przesłuchuj, nie płacz, nie histeryzuj, nie proś oraz nie używaj negatywnych określeń typu „sekta”, „sekciarz”, „heretyk” itp. Więcej zyskasz cierpliwością i miłością.
Nie oceniaj, nie krytykuj, nie zadręczaj go ciągłymi pytaniami i przesłuchaniami. W czasie rozmów z bliskim należy unikać rzeczy, które go zablokują na kontakt z tobą.
Nie myśl o nim w kategoriach „inny”. Będzie to tylko na rękę grupie, w której się znalazł.
Nie zrywaj kontaktu.
Nie warto działać w pojedynkę, warto zaangażować rodzinę i przyjaciół w dotarciu do bliskiej osoby. Należy sprawdzić kompetencje pomagających.

Nie narażaj materialnych dóbr rodziny
Nie pozwól, aby sekta wymuszała cokolwiek od ciebie.
Nie dawaj nigdy bliskiemu pieniędzy – nie wysyłaj ich (lepiej przedmioty dla bliskiego, np. kurtkę).
Nie wydawaj żadnych oryginalnych dokumentów, np. świadectw (tylko ewentualnie kopię).
Nie sponsoruj grup, ich ośrodków i działalności.
Nie kupuj ich książek, czy innych przedmiotów.
Nie uczestnicz w dokładnie przygotowanych przez grupę spotkaniach dla rodziny.
Nie daj się wykorzystać przez fałszywych przyjaciół. Uważaj na nich i na zawodowych pomocników, którzy obiecują odzyskać członka rodziny za duże pieniądze i za pomocą częściowo nielegalnych metod siłowych (np. deprogramowanie).
OGŁOSZENIE 2019
OGŁOSZENIE 2019

więcej informacji

zdjęcie

Biblica et Patristica Thoruniensia na SCOPUS-ie

Miło nam zakomunikować, że kwartalnik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Biblica et Patristica Thoruniensia znalazł się w bazie SCOPUS. Jest to w największa na świecie baza czasopism indeksowanych. Jest bazą abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji: czasopism, książek naukowych i materiałów pokonferencyjnych. SCOPUS zapewnia wszechstronny przegląd światowych wyników badań naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Baza oferuje także inteligentne narzędzia do śledzenia, analizy i wizualizacji wyników badań naukowych.

Biblica et Patristica Thoruniensia ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer w roku jest zawsze poświęcony różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi podejmuje aktualny problem społeczny z perspektywy biblijnej i patrystycznej (np.: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?"). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.

Warto zaznaczyć, że Biblica et Patristica Thoruniensia jest drugim - po Scientia et Fides - czasopismem WT w bazie SCOPUS.

Zespołowi Redakcyjnemu Biblica et Patristica Thoruniensia - głównym redaktorem jest ks. dziekan prof. dr hab. Dariusz Kotecki - serdecznie gratulujemy.

więcej informacji

Archiwum