Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Rodzina jako zasób społeczny w Polsce i Hiszpanii

Centrum Badań Nad Rodziną WNP UMK, z którym współpracuje nasz Wydział, zaprasza na międzynarodowe seminarium naukowe zatytułowane "Rodzina jako zasób społeczny w Polsce i Hiszpanii". Seminarium odbędzie się 26 listopada 2018 roku (poniedziałek) w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK (ul. Gagarina 13). Początek o godz. 9.00. Zapraszamy!!!

PROGRAM

więcej informacji

zdjęcie

Opieka Wspierająca w Medycynie: Chory i rodzina

Zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt . „Opieka Wspierająca w Medycynie: Chory i rodzina”. W tym roku szczególną uwagę zwrócimy na funkcjonowanie rodzin i instytucji opiekujących się chorymi dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi, a także na możliwości rozwiązania najbardziej istotnych problemów. Zaprezentowane zostaną europejskie rozwiązania w zakresie wsparcia społecznego chorych i ich rodzin, możliwości rozpoznawania i zaspakajania potrzeb duchowych, nowe  metody diagnostyki i terapii, a także rola organizacji pozarządowych w tych procesach.
Konferencja na pewno zainteresuje wykładowców akademickich, studentów nauk o rodzinie i teologii oraz wszystkie osoby pracujące z chorym i rodziną.

PROGRAM

więcej informacji

zdjęcie

Wykład fakultatywny prof. Chillóna (Hiszpania)

Wykład fakultatywny w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym (1) poprowadzi prof. José Manuel Chillón z Hiszpanii.

Wykład jest obowiązkowy dla następujących kursów:
- specjalność kapłańska: rok II, rok IV, rok V, rok VI;
- specjalność katechetyczno-pastoralna: rok I, rok II, rok IV.

Najbliższa, I tura wykładów odbędzie się:
poniedziałek, 19 listopada – w godz. 15.00 – 16.30; 16.45-18.15
wtorek, 20 listopada – w godz. 16.45-19.00.
Sala III A.
Wykład będzie w języku angielskim.

Drugi cykl wykładów przewidziany jest na styczeń 2019 roku.

José Manuel Chillón Lorenzo - José Manuel Chillón (Toro, Zamora 1978) jest profesorem filozofii współczesnej na Uniwersytecie w Valladolid.
Jego publikacje obejmują: Dziennikarstwo i obiektywizm (2007) oraz Filozofię dziennikarstwa (2010), a także liczne artykuły w międzynarodowych czasopismach.

więcej informacji

zdjęcie

Seminarium otwarte PTB

Ze względu na to, iż w najbliższy czwartek odbywa się coroczne sympozjum dotyczące sekt i nowych ruchów religijnych, gdzie wygłoszone zostaną równie interesujące przedłożenia, seminarium otwarte, które poprowadzić miał ks. dr Adam Machowski zostaje odwołane i przeniesione na grudzień. Nowy termin zostanie podany wkrótce.

Listopadowe otwarte spotkanie członków i sympatyków Pracowni Tomizmu Biblijnego oraz wszystkich osób zainteresowanych obędzie się 27-11-2018 o godz. 18:00, zatytułowane: O teologii w trudnych czasach. Święty Tomasz z Akwinu o cnocie prawdomówności (veracitas). Gościem specjalnym będzie prof. Fáinche Ryan z Trinity College z Dublina (profil naukowy pani profesor: https://biography.omicsonline.org/ireland/trinity-college-dublin/finche-ryan-61989)

Serdecznie zapraszamy!!!

więcej informacji

zdjęcie

Warsztaty inspirowane ikonopisaniem

„Mandylion” - warsztaty inspirowane ikonopisaniem. Serdecznie zapraszamy na warsztaty wprowadzające w świat pisania ikon, które odbędą się 17-18 listopada 2018 roku na Wydziale Teologicznym w Toruniu. Warsztaty adresowane są do wszystkich, którzy za pośrednictwem manualnego doświadczenia chcą przeżyć duchową przygodę. Mogą wziąć w nich udział wszyscy, niezależnie od stopnia zdolności plastycznych. Zajęcia poprowadzi siostra Sara ze Zgromadzenia Sióstr od Jezusa Miłosiernego.

Liczba miejsc ograniczona do 15. Organizator może przesłać także program szczegółowy. Prosi o podanie maila. W tzw. międzyczasie można go zobaczyć na stronie http://n-adventures.pl/mandylion.html

więcej informacji

zdjęcie

IV Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej

Szanowni Państwo, Drodzy Muzycy Kościelni, Opiekunowie scholi i zespołów wokalnych działających przy parafiach i kościołach.

   Już po raz czwarty organizujemy Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej.
   Przegląd jak zawsze odbywa się w bliskości wspomnienia liturgicznego św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. W tym roku spotkamy się w sobotę 24 listopada na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Rozpoczynamy o godz. 10.00 Mszą Świętą, natomiast o 11.00 słuchać będziemy prezentacji wokalnych w Auli Magna. Gościem przeglądu będzie zespół  Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu „Synowie”.
   Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.11.2018 r. Przyjdźcie do nas i podzielcie się swoimi talentami. Zgłoszenia oraz wszelkie informacje prosimy kierować na adres email: portamusgaudium@umk.pl lub
IV Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej
Wydział Teologiczny UMK
ul. Gagarina 37
87-100 Toruń

   W imieniu Fundacji Chopin w Ogrodzie Sztuk i Wydziału Teologicznego UMK zapraszamy na IV Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki  Religijnej.
regulamin
karta zgłoszeniowa

 

więcej informacji

zdjęcie

Od laboratorium wiary do rabanu w Kościele

KONFERENCJA AKADEMICKA DLA MŁODZIEŻY

Organizator: Katedra Teologii Moralnej i Duchowości WT UMK oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.

Kierownicy konferencji: ks. dr hab. Stanisław Suwiński, ks. dr Mariusz Wojnowski

Data: 21 listopada 2018 roku (środa)

Miejsce: Wydział Teologiczny, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń

Celem merytorycznym konferencji jest wskazanie na dar wiary w młodym pokoleniu Kościoła. Chodzi o stworzenie przestrzeni duchowo-moralnej do dyskusji oraz refleksji nad wiarą i nad powołaniem chrześcijańskim, aby wnioski posynodalne inspirowały młodych do życia Ewangelią radości.

Cel formalnywskazuje sam papież Franciszek: „Kościół chce słuchać głosów, wrażliwości, wiary, wątpliwości i krytyki młodych ludzi. Musimy słuchać młodych ludzi”– (Franciszek, 4 października 2017).

Adresaci Sympozjum - propozycja jest skierowana do: teologów, katechetów, wychowawców, nauczycieli oraz młodzieży.

 

PROGRAM:

9.00 - Otwarcie konferencji przez Księdza Dziekana WT prof. dr hab. Dariusza Koteckiego

CZĘŚĆ I. LABORATORIUM:

   A) WIARY

9.10-9.35 - Młodość dojrzewaniem do wyboru na gruncie wiary – ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar

9.35-10.00 - Okiełznać młodość – dr Przemysław Przybylski

10.00-10.25 - Dzielić się wiarą – ks. dr Dawid Wasilewski

   10.25-11.00 - przerwa na ciastko oraz promocję Wydziału Teologicznego

   B) ŚWIADECTW

11.00-11.15 - małżeńsko-rodzicielskie (p. Wantoch – Rekowscy)

11.15-11.30 - kapłańskie (ks. bp prof. KUL dr hab. Wiesław Śmigiel)

11.30-11.45 - zakonne (s. Nikodema Czernicka CST)

11.45-12.15 - panel dyskusyjny

 

CZĘŚĆ II. RABAN ŁĄCZY TALENTY I POKOLENIA

12.15-12.45 - Ewangelia radości - Tomasz Kamiński (muzyk)

12.45-13.15 - Wyjść poza horyzonty - Jan Mela (podróżnik)

13.15 - zakończenie sympozjum i obiad

więcej informacji

zdjęcie

Szkoła Letnia

Wydział Teologiczny UMK, przy wsparciu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizował Polsko-Chorwacką Szkołę Letnią o Janie Pawle II i jego dziedzictwie. Zajęcia zostały przeprowadzone w dniach 16-20 lipca br., w  budynku toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Wakacyjne spotkanie pod tytułem „W poszukiwaniu tożsamości i wyzwań duszpasterskich” jest owocem współpracy między Wydziałami Teologicznymi uniwersytetów w Toruniu i w Zagrzebiu. Podczas papieskiej szkoły letniej głównymi prelegentami byli: ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon, ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK oraz ks. dr Mario Tomljanović, dr Nenad Malović i dr Saša Horvat Wśród poruszanych tematów znalazły się m. in. zagadnienia ludzkiej godności, problematyka duchowości kapłańskiej, filozoficzne idee Jana Pawła II. Osoba papieża Polaka, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, jest ważną postacią dla chrześcijańskiej społeczności w Chorwacji. Po owocnych obradach profesorowie i studenci z Rijeki i Zagrzebia spotkali się z ks. bp. Andrzejem Suskim – emerytowanym biskupem toruńskim, a także z p. Piotrem Całbeckim – marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego. Chorwaccy goście mogli podziwiać zabytki architektoniczne i muzea znajdujące się w obszarze Starego Miasta. Odwiedzili także Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Zamek Bierzgłowski i Ośrodek im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Kierownikiem projektu jest ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Biblica et Patristica Thoruniensia na SCOPUS-ie

Miło nam zakomunikować, że kwartalnik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Biblica et Patristica Thoruniensia znalazł się w bazie SCOPUS. Jest to w największa na świecie baza czasopism indeksowanych. Jest bazą abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji: czasopism, książek naukowych i materiałów pokonferencyjnych. SCOPUS zapewnia wszechstronny przegląd światowych wyników badań naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Baza oferuje także inteligentne narzędzia do śledzenia, analizy i wizualizacji wyników badań naukowych.

Biblica et Patristica Thoruniensia ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer w roku jest zawsze poświęcony różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi podejmuje aktualny problem społeczny z perspektywy biblijnej i patrystycznej (np.: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?"). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.

Warto zaznaczyć, że Biblica et Patristica Thoruniensia jest drugim - po Scientia et Fides - czasopismem WT w bazie SCOPUS.

Zespołowi Redakcyjnemu Biblica et Patristica Thoruniensia - głównym redaktorem jest ks. dziekan prof. dr hab. Dariusz Kotecki - serdecznie gratulujemy.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W ll edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2017/2018. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie: www.pft.umk.pl i www.teologia.umk.pl
 
Fundacja Pro Futuro Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych W Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 30.10.2018 r.

Poniżej dostępne do pobrania są regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy:

więcej informacji

zdjęcie

Publikacja o duszpasterstwie młodzieży

Polskie Stowarzyszenia Pastoralistów wraz z Radą KEP ds. Młodzieży przygotowuje monografię naukową, do tworzenia której zapraszamy zarówno teologów, jak też przedstawicieli nauk społecznych. 

więcej informacji

zdjęcie

Dwa doktoraty na Wydziale

W dniu 31 stycznia Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk teologicznych dwom nowym doktorom: drowi Andrzejowi Kubanowskiemu i ks. drowi Michałowi Wolszonowi. 

więcej informacji

zdjęcie

Ingres biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla

Ingres nowego biskupa toruńskiego prof. dra hab. Wiesława Śmigla do katedry toruńskiej odbędzie się w niedzielę, 10 grudnia br. o godz. 12.00. 

więcej informacji

zdjęcie

III Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej

Szanowni Państwo, Drodzy Muzycy Kościelni, Opiekunowie Scholii Zespołów wokalnych działających przy parafiach i kościołach.

Już po raz trzeci organizujemy Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej.

więcej informacji

zdjęcie

Rocznica papieskich encyklik społecznych

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu, Katedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego zaprasza na konferencję naukową na temat: „Postęp, Nadzieja, Wyzwolenie - Dziedzictwo Papieskich Encyklik Społecznych”

 

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja na program MOST

Rozpoczął się nabór studentów na nową edycję programu MOSTwięcej informacji

zdjęcie

Kategoria A dla WT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki parametryzacji za lata 2013-2017.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest sumarycznie 6. uczelnią w Polsce i spełnia wymogi uniwersytetu badawczego według ustawy 2.0.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na stypendium doktoranckie NCN

Drodzy Doktoranci, zajmujący się teologią średniowieczną, patrologią lub egzegezą biblijną (zwłaszcza średniowieczną), znający dobrze łacinę! Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie o stypendium w wysokości 8 000 zł w ramach grantu NCN "Patrystyczne źródła myśli Tomasza z Akwinu" realizowanego przez nasz Wydział.więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie: "Immanuel Kant i Tomasz z Akwinu o osobowym życiu Boga"

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna w osobowym życiu Boga"więcej informacji

zdjęcie

TEKA V: Człowiek - mężczyzna i kobieta

TEKA już od 2013 roku regularnie gości w kalendarzu jesiennych wydarzeń naukowych. Przedmiotem tegorocznych obrad będzie człowiek postrzegany jako mężczyzna i kobieta. Tak zarysowana tematyka umożliwia rozmaitość interpretacji. Chcemy, aby nad tym zagadnieniem pochylili się badacze różnych dziedzin nauki z całej Polski, aby móc zaprezentować wyniki swoich badań w ramach zaproponowanego przez Organizatorów tematu.więcej informacji

zdjęcie

Przemoc w sektach

Przemoc w sektach

więcej informacji

zdjęcie

Studia podyplomowe katechetyczno-teologiczne

Studia Podyplomowe 2017/2018

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie
Wydział Teologiczny UMK

więcej informacji

zdjęcie

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

więcej informacji

Archiwum