Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Teologia dla nauczycieli

obrazek:

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania religii

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno do nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii, jak również do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia Podyplomowe realizowane będą w Toruniu i w Pelplinie.
 
Charakterystyka studiów:
czas trwania: 4 semestry;
koszt studiów: semestr zimowy  1 300 zł, semestr letni 1 200 zł;
termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r.,
zajęcia odbywają się w soboty;
 
Warunki kwalifikacji:
złożenie wymaganych dokumentów,
decyduje kolejność zgłoszeń;
termin i miejsce składania dokumentów: do 14 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37;
wymagane dokumenty:
podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK,
kwestionariusz osobowy,
1 zdjęcie,
kserokopia dowodu osobistego,
odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole).
 
Wszelkich informacji udziela ks. prof. Janusz Szulist (szulist@umk.pl).
Są one także dostępne na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/.
 
Dane kontaktowe Wydziału Teologicznego: (056) 611 4990; 611 4994
e-mail: teologia@umk.pl.

pozostałe wiadomości